جدیدترین سوالات

مصلحت و سیاست

  پرسش: زمان انتخابات که می‌‌شود واژه آشنای «مصلحت» بسیار به گوش می‌خورد و می‌بینیم که برای توجیه هر انتخابی می‌گویند مصلحت نظام این‌گونه ایجاب می‌کرد! گویی

ضرورت فرستادن پیامبر در عصر حاضر

چرا امروزه برای هدایت انسان ها پیامبری فرستاده نمی شود؟ در زمان های گذشته با وجود عقل ناقص بشر، خدا پیامبران را می فرستاد و آن

تشابه حسین در اسلام با عیسی در مسیحیت

 مسيحيان مسيح-عليه السلام- را پسر خدا مي‌دانند. آیا اين تشبیه مانند خون خدا دانستن امام حسين ـ عليه السلام ـ (در زيارت وارث و زيارت عاشورا

آیا تقاص گناه حضرت آدم با ماست؟

شبهه: من نماز نمی‌خوانم؛ چون خدای متعال حضرت آدم† را به خاطر گناهش به زمین فرستاد؛ پس ما چرا باید تقاصش را پس بدهیم؟ این چه

باور معجزه های گذشته

شبهه: همۀ‌ معجزه‌‌های انبیا در زمانی اتفاق افتاده که هیچ امکان ثبتی مانند ضبط صدا یا تصویر وجود نداشته است؛ ازاین‌‌رو اثبات‌‌شدنی نیستند و حقیقت ندارند.

اجبار در پیروی از پیامبران!!

شبهه: انسان‌هایی به نام پیامبر هیچ تفاوتی با ما ندارند؛ مانند ما می‌خورند و ازدواج می‌کنند؛ بنابراین اطاعت اجباری از آنان چه لزومی دارد؟  پاسخ: اولاً،

بی نیازی به پیامبر در عصر علم

نیاز نداشتن به پیامبر در عصر علم شبهه: بشر با توجه به این‌همه پیشرفت علمى، به پیامبران و تعلیمات آنان نیاز ندارد؛ زیرا بشری که به

سخت‌گیری و عذاب در شریعت آسان شبهه: ممکن نیست خداى مهربان زنى را به خاطر آشکار بودن چند تار مو به جهنم ببرد؛ این سختگیری‌ها مغایر

زرتشتی دین ایرانی ها

زرتشت دین ایرانی‌ها شبهه: به دستور خداوند در قرآن کریم، ایرانی‌ها باید به دین زرتشت بگروند؛ چراکه قرآن گفته است هر پیامبری را به زبان قومش

گزیده ها
متن راهنمای خود را در اینجا اضافه کنید