RSS Feed
آرشیو پرسش و پاسخ ها : *فقه واحکام*
 


سوال : کارهاي خارج از وظيفه به فردي مي‌دهند و مي‌گويند حق شما را مي‌دهيم، ولي بعد از اتمام کار يادشان مي‌رود تکليف چيست؟ جواب: فرد مي‌تواند از طريق مبادي قانوني استيفاي حق نمايد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ز...
سؤال: آيا استخدام داوطلباني که عيد سعيد فطر را براساس نظر روحانيون سني تابع عربستان عيد مي‌گيرند جايز است؟ جواب: اگر فرد داوطلب از اهل سنت است و براساس فقه خودشان به آن عمل مي‌نمايد، اشکال ندارد. در صورت وجود مقررات بايد به آن عمل شود. منبع: کتاب...
سوال : آيا افراد مي‌توانند در ضمن كارسازمان با خود سازمان پروژه‌هايي را به ثبت برسانند و در ساعت اداري به بهانه اينكه آن پروژه هم مال سازمان است وقت و انرژي خود را روي آن بگذارند؟ جواب: در ساعات اداري جايز نيست. در غير وقت اداري چنانچه بر خلاف مقررات ...
سوال : جوابگويي به تلفن‌هاي شخصي در نوبت‌هاي متوالي و بلند مدت و ثبت نكردن اين زمان‌ها و همچنين منظور نكردن آن به گونه‌اي كه تصور آن است اينها طبيعي و پيش و پا افتاده است در حالي كه شايد هر فرد در روز خيلي از زمان‌هاي خودش را به اين امر اختصاص مي‌دهد، چه...
سؤال: باتوجه‌ به اصل تفتيش عقايد، از لحاظ فقهي تا چه ميزان مي‌توان در عقايد افراد مورد تحقيق و ارزيابي، کنکاش نمود؟ جواب: تحقيق دربارة افراد تا تحصيل اطمينان به صلاحيت شخص تا جايي که جنبة تجسس در احوال شخصي افراد پيدا نکند، اشکال ندارد. منبع: کتاب احک...
سوال : اگر اين‌جانب نتوانم جايگاه شغلي خود را بگيرم و چنانکه جايگاهي که براي من است به شخص ديگر بدهند آيا اين کار جايز است يا خير؟ و در ضمن کارش را خودم انجام مي‌دهم، ولي حقوقش را کسي ديگر مي‌گيرد حکمش چيست؟ جواب : انتصاب افراد در جايگاه‌هاي سازماني ب...
سؤال: آيا تحقيق محقق مرد از داوطلب خانم جايز است؟ جواب: با رعايت حدود شرعي و اخلاقي و مقررات مربوط جايز است. درصورتي که منابع خانم باشند، بهتر است محقق هم خانم باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه ع...
سؤال: اگر استخدامي صداقت نداشت، آيا براي رسيدن به نتيجه مي‌شود يک‌ دستي زد؟ جواب: احراز عدم صداقت براي عدم صلاحيت کافي است، ديگر نيازي به گرفتن اعتراف از روش‌هاي غيرشرعي نمي‌باشد، بلکه جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سؤال: بدون احراز عدم اعتياد داوطلب استخدام به‌جهت عدم انجام آزمايش‌هاي مربوط، آيا اين افراد شرعاً صلاحيت جذب را دارند؟ جواب: تابع مقررات است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق عل...
سؤال: آيا تحقيق و سؤال و جواب دربارة افراد، هنگام جذب در شبکة عضويابي به لحاظ شرعي غيبت محسوب مي‌گردد يا خير؟ جواب: چنانچه هدف احراز محاسن و برجستگي‌هاي ابرازي باشد و يا درصورت تمايل افراد به جذب، سؤال و جواب و کسب اطلاعات آشکار آن‌ها در شبکة عضويابي،...
سؤال: آيا رابطان در شبکة عضويابي شرعاً مجاز به رصد توانايي‌هاي افرادي که تمايل به استخدام در سپاه ندارند، هستند؟ جواب: درصورت احراز عدم تمايل افراد به استخدام، هرگونه تحقيق چه توسط محقق رسمي و چه توسط رابط جايز نيست. در فرض عدم احراز تمايل، رصد توانايي...
سؤال: حکم معاشرت و معامله با فرقة «علي اللهي» چه صورت دارد؟ آيا محکوم به طهارت است يا نجاست؟ جواب: فرقه‌هاي مختلف مسلمانان، اگر منکر خدا يا توحيد يا رسالت پيامبر خاتم يا ضرورت دين نباشند، محکوم به طهارت‌اند. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فت...
سؤال: خريد و استفاده از آلات موسيقي براي گروه‌هاي سرود دانش‌آموزي يا سرود و مارش نظامي چگونه است؟ جواب: استفاده از آلات نوازندگي براي اجراي سرودهاي انقلابي و مراسم مذهبي و مطالب مفيد آموزنده مانع ندارد، ولي ترويج موسيقي با اهداف نظام اسلامي سازگار نيست...
سؤال: گريم زنان در تئاترها و نمايش‌ها چه حکمي دارد؟ جواب: اگر آرايش به وسيلة خود آنان يا زنان و يا يکي از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادي نيز بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد؛ درغيراين‌صورت جايز نيست. گريم زنانه منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس ف...
سؤال: هنگام مأموريت و شناسايي دشمن، براي اطلاع هم‌زمان ديگر، آيا مي‌توان از صداي حيوانات تقليدکرد؟ جواب: في‌نفسه، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السل...
سؤال: استفاده از ماهوارة صبا كه صرفاً شبكه‌ هاي استاني داخل كشور را پوشش مي‌دهد چه حكمي دارد؟ جواب: اگر مغاير با مقررات دولت اسلامي نباشد و مشاهدة آن نيز مستلزم هيچ گونه فساد يا ارتكاب عمل حرامي نباشد، اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر ...
سؤال: اگر کسي در مسابقات نماز، قرآن و غيره از راه تقلب برگزيده شد، تشويق يا وجوه نقد يا کالاهايي که به وي پرداخت مي‌کنند، براي او چه حکمي دارد؟ جواب: در فرض سؤال دريافت تشويقي و وجوه نقدي براي وي جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس...
سوال : فرماندهان و مسئولان با اختيار خود براي برخي از نيروها مجوز دوره غيرحضوري مي‌گيرند، ولي بقيه بايد به دوره بيايند. اگر دوره اجباري است، پس چرا براي همه يكسان نيست؟ جواب : رعايت مقررات و ضوابط آموزشي لازم است و تخلف از آن جايز نيست، مگر آنکه تبصره...
سوال : اگر مسئولان در امور معيشتي غفلت كنند و نيروها بر اثر آن دچار انجام كارهاي خارج از عرف شوند. آيا انجام دادن اين كارها از نظر جناب‌عالي صحيح است؟ جواب : بر فرماندهان واجب است امور حقوقي و معيشتي كاركنان را مطابق با قانون و مقررات استخدامي تأمين ...
سؤال: اگر محتواي شعري نااميدي از لطف حق باشد و با ترجيع خوانده شود، ولي براي عرف مناسب با مجالس لهو و مطرب به حساب نيايد و مکلّف را نيز به گناه سوق ندهد، چه حکمي دارد؟ جواب: اگر محتواي شعري سبب نااميدي و يأس از رحمت خدا باشد، خواندن آن درهرصو رت حرام ...
سؤال: لطمه‌زدن به خود، به‌صورت‌هاي متفاوت چه حکمي دارد (روي کندن وسيلی ‌زدن به‌ صورتي که زخم يا کبود شود و نيز بالا و پايين پريدن و...)؟ جواب: عزاداري به‌صورت سنتي اشکال ندارد، ولي از اعمال و رفتاري که سبب وهن مذهب شود بايد اجتناب کرد. منبع: کتاب احک...
سؤال: زنجير بر بدن زدن به شکلي که بعضي مسلمانان انجام مي‏دهند، چه حکمي دارد؟ جواب: اگر به‌ نحو متعارف و به‌ گونه ه‏ایي باشد که ازنظر عرفي از مظاهر حزن و اندوه در عزاداري شمرده شود اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سؤال: استفاده از آلات موسيقي در مراسم عزاداري امام حسين(ع) در مراکز سپاه چه حکمي دارد؟ جواب: شايسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارف که از قديم متداول بوده، برگزار شود و استفاده از شيپور، طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد؛ مشروط بر اينکه سبب مزا...
سؤال: استفاده از طبل، سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايي كه تيغ دارند در مجالس و دسته‌هاي عزاداري چه حكمي دارد؟ جواب: اگر استفاده از زنجيرهاي مزبور سبب وهن مذهب در برابر مردم شود، يا باعث آسيب بدني قابل توجهي گردد، جايز نيست؛ ولي استفاده از شيپور و طبل و س...
سؤال: دربارة زنجير زدني که منجر به سياه‌شدن يا مجروح شدن بدن شود، نظر شما چيست؟ جواب: مانعي ندارد، مگر اينکه موجب آسيب فراوان بر بدن شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صاد...
سؤال: اگر بعضي از واجبات به‌سبب شركت در مجالس عزاداري از مكلف فوت شود؛ مثلًا، نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شركت نكند يا اينكه شركت نکردن او باعث دوري از اهل‌بيت(ع) مي‌شود؟ جواب: بديهي است كه نماز واجب، مقدم بر فضيلت شركت در مج...
سؤال: توفيق مداحي براي اهل‌بيت(ع) نعمت الهي است. در گذشته مداحان عبا بر دوش مي‌انداختند و ازنظر سلوک و رفتار الگو بودند و هم‌اکنون نيز برخي اين‌گونه‌اند، ولي متأسفانه مشاهده مي‌شود برخي مداحان جوان بر اثر ناآگاهي، ريش خود را مي‌تراشند يا به سيگار و ديگر ...
سؤال: به‌تازگي، برخي مداحان براي جذب جوانان به مجالس اهل‌بيت(ع) اقدام به اجراي اذكار و مراثي اهل‌بيت(ع) در قالب برخي ترانه‌هاي مطرب کرده‌اند. با توجه به اينكه شنيدن اين ترانه‌ها ازنظر شرعي اشكال دارد، شنيدن مراثي اهل‌بيت(ع) با اين آهنگ‎ها چه حكمي دارد؟ ش...
سؤال: محصولات فرهنگي مثل: كتاب، سي دي و... ، كه صاحبان آن حق تكثير نداده‌اند، تكثير آن‌ها چه حكمي دارد؟ فردي كه اين محصولات را از بازار مي‌خرد، آيا نياز به تحقيق از صحت اين شرط دارد؟ محصولات فرهنگي خارجي چطور؟ اگر فردي پس از خريد متوجه شود كه جنس خريداري...
سؤال: بردن دختران و همسران همكاران به اردوهاي سياحتي و زيارتي توسط يك مرد كه در ضمن اردو در مراودات و ارتباط‌هاي شخصي بداند كه رفتار او برمبناي لذت‌بردن است، بدون آنكه آن را اظهار كند چه حكمي دارد؟ جواب: بر فرماندهان و مديران واجب است اردوهاي سياحتي و...
سؤال: اگر زدن ترقّه يا استفاده از مواد منفجره در برخي مناسبت‌ها موجب ترس و سقط جنين يا ناراحتي اعصاب‌ وروان افراد يا خسارت مالي شود، چه صورت دارد و آيا شخص دربارة خسارت مالي و جاني و روحي و رواني افراد ضامن است؟ جواب: در فرض سؤال جايز نيست و موجب ضمان ...
سؤال: اگر در اردوها [سياحتي و زيارتي] ضرورتي ايجاد شد و فرد بدن زن را حمل كرد يا او را بغل نمود و در حين بغل كردن بدون اينكه بخواهد تخيل نفساني بر او عارض شد و بدن را لمس كرد حكمش چيست؟ جواب: حمل زن نامحرم يا لمس بدن وي درصورت اضطرار مانند نجات او از غ...
سؤال: مديحه‌ سرايي كه شنوندگان را در جشن‌هاي تولد ائمه (ع) و‌ عيد مبعث به گريه بيندازد چه حكمي دارد؟ ريختن پول بر سر حاضران چه حكمي دارد؟ جواب: مديحه‌سرايي در جشن‌هاي اعياد ديني اشكال ندارد و پاشيدن پول بر سر حاضران نيز بدون اشكال است، بلكه اگر به قصد ...
سؤال: آيا خواندن زن در مجالس عزاداري با علم او به اينكه مردان نامحرم صداي او را مي‌شنوند جايز است؟ جواب: اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلام...
سؤال: چند سال است که در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا مراسم معنوي و اثرگذار تشييع نمادين برگزار مي‌شود که آثار و برکات معنوي فراواني همراه دارد و مراجع و علماي بزرگ در اين مراسم شرکت و آن را تشويق کرده‌اند، مستدعي است نظر مبارک را دربارۀ برپايي اين مراسم و ...
سوال : در چه صورتي مي‌توان دستور فرماندهي را لغو کرد و انجام نداد؟ جواب : لغو دستور فرماندهي که مشروعيت دارد، بدواً جايز نيست؛ لکن درصورتي‌که برخلاف احکام شرعيه يا فرامين فرماندهي کل قوا يا قوانين و مقررات مصوّب از مراجع قانوني، صادر شود قابل اجرا نيس...
سوال : آيا فرمانده بر نيروهايش ولايت دارد؟ جواب : ولايت ندارد، ولي مطابق اختيارات قانوني خود مي‌تواند آنها را امر و نهي کند. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السل...
سؤال: در جشنواره‌ها و همايش‌ها از گروه‌هاي تواشيح و گروه‌هاي سرود استفاده مي‌شود که گاه غنا مي‌خوانند، برخاستن از چنين مجالسي سبب اختلال در نظم آن مي‌شود، دراين‌صورت وظيفه چيست؟ جواب: اگر يقين داريد که از مصاديق غناي لهوي است گوش‌دادن جايز نيست و از با...
سوال : پزشك معتمد نيروهاي مسلح، مرا به پزشك متخصص ارجاع داده كه باعث گچ‌گيري پاي بنده شده است وقتي بعد از پنج روز توانستم استراحت پزشك متخصص را بگيرم، پزشك معتمد قسمتي از استراحت اينجانب را تاييد نكرد. پس از برخوردهاي لفظي كه داشتم به دستور فرمانده تيپ ت...
سؤال: آيا جايز است كارمندان در اداره‌ها و مؤسسات دولتي اقامة نماز جماعت داشته باشند و مجالس عزاداري برپا كنند؟ جواب: اقامة نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براي نماز درخصوص ماه مبارك رمضان و ديگر ايام‌الله مانع ندارد؛ مشروط بر اين...
سئوال: آموزش مسائل شرعي چه حكمي دارد؟ آيا جايز است روحانيون دربرابر ياددادن مسائل شرعي به مردم، اجرت دريافت کنند؟ جواب: اجمالاً آموزش واجبات و محرمات في‌نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست، ولي گرفتن اجرت براي مقدماتي كه اصل آموزش احكام مت...
پرسش : من به احكام عبادى خودم تا حدى كه بتوانم عمل مى‏ كنم، اما درون خودم احساس مى كنم به چيزهايى كه عمل مى ‏كنم يقين لازمه را ندارم، يعنى شايد بتوان گفت كه در مسائل اعتقادى عقيده راسخى ندارم آيا در اين صورت اعمال من صفر است؟ پاسخ: باورهاى انسان مراتب...
سؤال: شراب در دین اسلام از چه زمانی حرام شده؟ وعلت حرمت آن چه بوده است؟ جواب: خوردن مشروبات و هر چیز مست کننده در همه ادیان الهی حرام بوده است، امام رضا علیه السلام فرموده: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ‏ الْخَمْرِ»....؛ خداوند هی...
سؤال: من به عنوان فروشنده برای کسی کار می‌کنم که از نظر اخلاق و رفتار عالی و در کاسبی رعایت حلال و حرام را می‌کند ولی شک دارم که پول نزول می‌دهد یا نه! آیا حقوقی که می‌گیرم حلال است؟ اگر یقین پیدا کنم چطور؟؟ ماندن من در سر کار جایز است؟ جواب: حقوق شما د...
سؤال: آيا انجام تاتو در ايام عادت ماهانه اشكال دارد؟ جواب: تاتو یا خالکوبی به خودی خود حرمت ندارد؛ لیکن مشمول احکامی است؛ که عبارت‌اند از: 1ـ اگر تاتو کردن موجب ضرر به بدن شود، باید از آن پرهیز شود. 2ـ بر زنان واجب است، که در صورت زینت بودن تاتو، ...
با عرض سلام یک سوال داشتم که باید بپرسم خیلی دلم ناراحت است اگر یک پسر توسط پسر دیگر از طریق لمس کردن الت تناسلی اش به اوج لذت برسد یعنی جنب شود آیا گناه کرده است ایا به این همجنس بازی گفته میشود یا زنا و اندازه گناهش چقدر است آیا قابل بخشش است لطفا در ا...
سؤال: چنانچه در هنگام قضای حاجت ترشحاتی بر اثر تماس آب شیر با سنگ دستشویی و یا نجاسات بر بدن و لباس انسان سرایت کند، از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ جواب: از ویژگی‌های آب کر آن است، که در برخورد به نجاسات نجس نمی‌شود؛ مگر آنکه رنگ، بو، طعم یا مزه آن تغییر ک...
سؤال: با سلام ، آیا کاشت ناخن به صحت وضو یا غسل ضرر زده و موجب بطلان آن می‌شود؟ جواب: با سلام و تشکر؛ درمورد ترویج کاشتن ناخن در سال‌های اخیر، این پرسش وجود دارد که وضعیت غسل کردن یا وضو گرفتن با آنها چه می‌شود؟ ما در اینجا به جواب این سؤال از دیدگاه ...
سوال: شخصی محاسبه کرده وبایدمبلغی راخمس بدهد درحال حاضرپول ندارد آیا جایزاست که برای پرداخت خمس وام بردارد؟ جواب: اگر مبلغ خمس را محاسبه کردید و معین شده ولی امکان پرداخت آن را ندارید میتوانید با نماینده یا دفتر مرجع تقلید خود آن را قسط بندی و به تدریج ...
> سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما,من ۱۹سال سن دارم و تایکسال پیش که در مدرسه بودم مرتب نماز خودم را می‌خواندم چون مدرسه شاهد می‌رفتم و دوستی داشتم که با هم به نمازجماعت می‌رفتیم اما از پارسال تا الان خیلی در خواندن نمازم کوتاهی می‌کنم و اکثر اوقات یا فرامو...
فلسفه شکسته شدن نماز چیست؟ نماز شکسته از احکام امتنانی و تسهیلی خداوند برای مسافران است؛ اما این که چرا برای عبادت خداوند، شرایطی مقرر شده است، توجه به نکات ذیل مفید است: الف) تمام عبادات و شرایط آنها توقیفی و تعبدی است؛ یعنی، از سوی خداوند است و هیچ کس...
راه کارهای گسترش فرهنگِ امر به معروف و نهی از منکر نويسنده:نوروز اکبری زادگان مقدمه: انسان از قدیمی ترین روزگار حیات خویش، ملّت واحدی بوده است و تنظیم روابط انسانی براساس وحدت اجتماعی، همواره از آرمانهای مقدس او می باشد. در جوامع بشری، رشد و اجتماعی ...
سؤال: در جمع دوستان و همکاران صداي برخي اقوام همچون ترک، کرد، عرب و... تقليد مي‌شود که موجب خندة حاضران مي‌شود، آيا اشکال دارد؟ جواب: درصورتي‌که مشتمل بر امور حرام نباشد و عدم رضايت و ناخرسندي اقوام يادشده را در پي نداشته باشد، في‌نفسه اشکال ندارد. من...
سوال : استفاده از وقت اداره در محل کار براي زيارت عاشورا و مراسم‌هاي مذهبي که موجب اخلال در کار جاري و اداري گردد چه حکمي دارد؟ جواب: در حد (سين) برنامه اشکال ندارد بيش از آن جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انت...
سؤال: در برخي اردوها يا جشنواره‌ها خانوادة کارکنان نيروهاي مسلح حضور مي‌يابند و براي تشويق برندگان يا دريافت جايزه از آن‌ها بر روي سن دعوت مي‌شود، درحالي‌که جمعي از کارکنان مرد حضور دارند آيا اين عمل مجاز است؟ چه توصيه‌هايي مي‌فرماييد؟ جواب: با رعايت ح...
سؤال: آيا درصورت لزوم، استفاده از لباس رسمي علماي دين و قضات در فيلم‌هاي سينمايي جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلم‌هاي سينمايي با صبغة ديني و عرفاني دربارة علماي گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بي‌احترامي به آنان جايز است...
سوال : حکم ساعت‌هايي که بنا به تدبير فرماندهي جهت انجام مواردي غير از کار (ورزش، دعا، مراسم و..) برگزار مي‌شود از حيث شرعي چگونه است؟آيا باعث ضمان لزوم و جبران کار براي کارکنان نمي‌شود؟ جواب :در فرض سؤال موجب ضمان نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: ...
سوال : پرداخت اضافه‌کاري، اضافه بر کارکرد نفر در سازمان که بيشتر جنبه تشويقي دارد و بنا به تدبير مسئول و يا فرمانده صورت مي‌گيرد آيا جايز است؟ جواب: بستگي به ضوابط و مقررات و اختيارات قانوني مسئول يا فرمانده دارد و تخلف از آن جايز نيست. منبع : احکـ...
سوال : آيا كمك نقدي و غيرنقدي از بيت‌المال كه در اختيار مديران و فرماندهان است، به مستمندان و فقيران جايز است؟ جواب : کمک نقدی اگر کمک به فقيران و مستمندان در مقررات سازماني پيش‌بيني و اختيار آن به مديران و فرماندهان داده شده باشد، اشکال ندارد. در غير...
سؤال: استفاده ازگروه‌هاي سرود مختلط دختر و پسر در مجموعة سپاه و در مراسم‌هاي خانوادگي مجاز است؟ جواب: درصورتي‌که به سن بلوغ رسيده باشند، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی...
سوال : ورزش، نماز جماعت، عقيدتي و فرهنگي و مانند اين‌ها کارهايي است که سازمان با آنها بسياري از وقت پرسنل را پر مي‌کند و زمان کمي به کار اختصاص مي‌يابد. دريافتي آنها از سازمان چه حکمي دارد؟ جواب: در صورتي که امور مذکور جزو (سين ) برنامه باشد اشکال ندا...
سؤال: اگر فرماندهي با اعمال سليقة شخصي و بدون توجه به نظر کارشناسي مهندسان فن اقدام به ساخت پروژه‌اي نمايد که مطابق با اصول ساخت‌وساز نباشد، حکم اين تخلف از مقررات چيست؟ جواب: اقدامات سليقه‌اي در امور سازماني جايز نيست و چنانچه موجب ايراد خسارت بر سازم...
سؤال: درکنار پادگان ما شهرک مسکوني‌اي هست که بارها اهالي شهرک به سبب صداي بلندگوي حسينيه پادگان اعتراض کردند، ولي مسئولان اعتنا نمي‌کنند، حکم آن چيست؟ جواب: جز در مواقع اذان جايز نيست، صداي بلندگو به‌نحوي باشد که موجب اذيت همسايه‌ها نگردد. اعتنا نکردن ...
سوال : استفاده از پيمانكاران ساختماني نيروهاي مسلح در ساخت‌وسازهاي شخصي مسئولان و فرماندهان چه حكمي دارد؟ جواب : درصورتي‌که کارفرما و پيمانکار با صرف‌نظر از حيثيت سازماني و بدون استفاده از بيت المال و زمان اداري، با يکديگر قرارداد ببندند و مفسده‌اي ني...
سؤال: اگر داوطلب از روي ناآگاهي در تعرفة ثبتِ نام حقيقت را کتمان نمايد و سپس به آن اعتراف کند، آيا استخدام او اشکال شرعي دارد؟ جواب: درصورتي‌که به هر دليل صداقت داوطلب احراز نشود، مانع استخدام اوست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ا...
سوال : مشاهده مي‌شود که فرمانده پايگاه، نفرات مسئول را بعد از ظهر نگه مي‌دارد چه کار باشد و چه نباشد، آيا اضافه‌کاري آن ايراد دارد يا خير؟ جواب: اگر تدبير فرمانده منع قانوني و مقرراتي نداشته باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فت...
سؤال: آيا استماع همة برنامه‌هاي صداوسيما ازنظر شرعي مجاز است؟ جواب: در برنامه‌هاي صداوسيما ممكن است مواردي منطبق بر موازين شرعي نباشد و تشخيص موضوع بر عهدة شخص شنونده يا بيننده است، اگر تشخيص دهد اين موسيقي مطرب و لهوي است يا اين برنامه مفسده‌انگيز است...
سؤال: اگر فردي با مدرك جعلي يا سندسازي استخدام شود، چه حكمي دارد؟ جواب: استخدام با مدرک جعلي حرام است و نسبت به حقوق دريافتي ضامن است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
سؤال: در ساخت‌ وسازها به‌صورت آزمون و خطا عمل مي‌شود كه خسارات ناشي از آن سبب تحميل هزينه‌هاي زيادي براي سپاه مي‌گردد. اين موضوع چه حكمي دارد؟ جواب: اگر خسارت وارده به سازمان به دليل کوتاهي مسئولان و افراد مربوطه در انجام وظيفة قانوني و عدم اجراي مقررا...
سؤال: پوشيدن لباس زنانه به وسيلة مردان و به عکس، براي بازي در تئاتر و سينما چه حکمي دارد؟ تقليد صداي مردان به وسيلة زنان و به عکس چه حکمي دارد؟ جواب: پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداي او هنگام بازيگري و بيان خصوصيات شخصي حقيقي، اگر سبب فساد نشود، ب...
سؤال: اگر كسي در طول تحصيل با تقلب در امتحانات و مدرکِ تحصيليِ اين‌ چنيني استخدام شده است، آيا حقوق دريافتي با اين مدرک تحصيلي مشكل شرعي دارد؟ جواب: تقلب جايز نيست، اما اگر در استخدام حقي از کسي ضايع نشده باشد و فعلاً شرايط استخدامي را داشته باشد و مطا...
سؤال: چرا بعضي از سازه‌ ها نيمه‌ ساخت رها مي‌شوند؟ خسارت آن مبلغي که هزينه مي‌شود و حيف‌ وميل مي‌گردد، به‌عهدة کيست؟ جواب: علت رها شدن سازه¬هاي نيمه‌ساخت را فرماندها¬ن¬ و مسئولان بايد پاسخ بدهند. خسارت واردشده بر سازمان را افراد مقصر بايد جبران نمايند....
سوال : آيا استفاده از وسايل بيت‌المال با اجازه فرماندهي منع شرعي ندارد؟ جواب: اگر اجازه فرماندهي مستند به قانون و مقررات باشد، اشکال ندارد. در غير اين صورت، جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هد...
سؤال: باتوجه‌به نقش وجايگاه سپاه در پاسداري از انقلاب، ميزان حضور و نقش مؤثر سپاه در عرصه‌هاي مختلف مثل سينما تئاتر و....چگونه بايد باشد؟ براي تهديدات آن چه اقدامي مي‌شود؟ جواب: حضور سپاه در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري برابر مقررات و برحسب نياز جامعه و تشخي...
سوال : رفتن به نماز جمعه در روز شيفت کاري بدون اطلاع فرمانده حکمش چيست؟ جواب: جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: حکم ساخت‌ وساز تجهيزاتي که بدون برآورد عمليات تجهيز و متأسفانه بعضاً به صورت نيمه‌انبوه انجام مي‌گيرد و بلافاصله پس از توليد، بهسازي و يا بعضاً تغييرات کلي انجام مي‌شود چيست؟ جواب: اگر ثابت شود که خسارت وارده ناشي از کوتاهي مسئولان و مديران مرتبط...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان و مديراني كه از وام خودرو استفاده كرده‌اند، مي‌توانند از خودرو سازماني استفاده کنند؟ جواب : تابع مقررات سازماني است. وام وتسهیلات منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوه...
سؤال: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايش‌هايي که مردان نيز آن‌ها را مي‌بينند چه حکمي دارد؟ جواب: صورت آرايش‌شده بايد از نامحرم پوشانده شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سوال: بنده افرادي را جهت اضافه‌کاري بنا به اقتضاي کاري نگه مي‌دارم و بعد از اتمام فاقد سرويس مي‌باشيم جهت جبران کرايه ماشين مي‌توانم اضافه‌کاري (ساعتي بيشتر) براي نامبرده به امور مالي رد کنم؟ جواب: بستگي به ضوابط و مقررات سازماني و اختيارات قانوني مسئ...
سوال : آيا فرمانده يا سازمان مي‌تواند شماره حسابي معرفي نمايد و بگويد هر کسي از بيت‌المال استفاده نموده، بدهي خود را به اين حساب بريزد؟ جواب : اگر حساب مربوط به خزانه و مطابق ضوابط و مقررات باشد، اشکال ندارد. سیاستهای مالی منبع : فقه سازمانی /احکام ...
سوال : در ماه محرم و در ساعت كاري خارج شدن از پادگان و محل خدمت براي شركت در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ جواب : اگر مراسم از سوي سازمان محل خدمت و طبق برنامه سازماني نباشد بايد مرخصي گرفته شود. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه...
سؤال: با جابجايي فرماندهان در يك پادگان، گاهي مواقع تغيير سليقه‌ اي برنامه‌هاي اجرايي داخلي همچون ساخت‌وساز، موجب خسارات زيادي به بيت المال مي‌گردد. حكم اين سليقه‌اي برخورد كردن چيست؟ جواب: برخورد سليقه‌اي که برخلاف قوانين و مقررات و مصلحت سازمان باشد ...
سؤال: اگر مصنف و مؤلف در اجازة چاپ اول چيزي دربارة چاپ‌هاي بعدي ذكر نكرده باشند، آيا جايز است ناشر بدون كسب اجازة مجدد و پرداخت مبلغي به آنان مبادرت به تجديد چاپ کند؟ جواب: اگر قراردادي كه دربارة اجازه چاپ ميان آنان منعقد شده است، فقط دربارة چاپ اول با...
سوال : آيا فرماندهان رده بالاي نيروهاي مسلح مي‌توانند در فعاليتهاي اقتصادي که با هزينه‌ بيت‌المال اداره مي‌شود، شركت نمايند و سود آن را براي خود بردارند؟ جواب : جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم ه...
سوال: ورود به سايت‌هاي اينترنتي و نبرد سايبري چه حکمي دارد؟ جواب: اگر در راستاي مأموريت‌هاي سازماني و برخلاف مقررات نباشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع...
سوال : طبق دستور مافوق براي مراسم مسئولين سازمان در ساعت اضافه‌کاري اعزام مي‌شويم آيا مجاز به ثبت ساعت اضافه‌کاري هستيم؟ جواب: اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صا...
سؤال: درصورتي‌كه مصنف به سبب سفر يا فوت و مانند آن غايب شود، دربارۀ تجديد چاپ از چه كسي بايد اجازه كسب کرد و چه كسي بايد پول را دريافت كند؟ جواب: در اين باره بايد به وكيل مصنف يا ولي شرعي او و يا درصورت فوت به وارث او مراجعه شود. منبع: کتاب احکام فر...
سؤال: زوم‌كردن دوربين روي چهره‌هاي خاص، به‌ويژه در جمع خواهران، چه حكمي دارد؟ جواب: اگر به قصد ريبه و لذت جنسي باشد جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلا...
سوال : من گاهي به دليل حجم بالاي کار حدود نيم ساعت تا يک ساعت در ساعت اداري استراحت مي‌کنم و بعد از ظهر به همين ميزان از ساعت اضافه‌کاري خود کم مي‌کنم آيا اين کار اشکال دارد؟ جواب: اگر با اجازه قانوني فرمانده يا مسئول بالاتر باشد اشکال ندارد و در غير ...
سؤال: تغيير و تخريب در ساختمان‌هاي سازمان بنابه سليقة شخصي چه حكمي دارد؟ آيا فرمانده شرعاً مجاز به اعمال سليقه در امور ساخت‌وساز است يا خير؟ جواب: تغيير و تخريب در ساختمان‌ها اگر در حد اختيارات قانوني فرمانده يا ردة مرتبط و به مصلحت سازمان باشد، اشک...
سوال : آيا با اجازه فرماندهي مي‌توان از وسيله يا ابزار سپاه در امور شخصي استفاده کرد؟ جواب : اگر اجازه فرماندهي مستند به ضوابط و در حد اختيار قانوني باشد، اشكال ندارد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدا...
سؤال: ما تصميم به ساخت يک فيلم داستاني و حماسي گرفته‏ ايم که حادثة جاويد کربلا را ترسيم مي‌نمايد و اهداف بزرگ امام حسين (ع) را که براي آن‌ها به شهادت رسيد، بيان مي‌کند. باتوجه به اينکه شخصيت امام حسين(ع) در اين فيلم به‌صورت فردي عادي و قابل رؤيت با چشم ن...
سوال : در بعضي از مواقع در محل كار ساعتي پيش مي‌آيد و بعضي از برادران در محيط كاري مي‌خوابند حكم خواب آنها در محيط كاري چيست؟ جواب: چنانچه برخلاف مقررات و بدون اجازه فرمانده باشد جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/...
سؤال: با توجه به اشراف فرمانده بر مجموعه و شناخت بهتر نيازها و اولويت‌ هاي سازماني، سپردن ساخت‌ وسازها به افراد وابسته به فرمانده يا ديگر افراد سازمان چه حكمي دارد؟ جواب: اگر براساس ضوابط و مقررات صورت گيرد، اشکالي ندارد. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر...
سؤال: بر روي بعضي نوارهاي قرآن و تواشيح عبارت «حقوق تكثير محفوظ است» نوشته شده است، آيا در اين صورت جايز است آن‌ها را تكثير کرده، در اختيار ديگران قرار دهند؟ جواب: احوط اين است كه از ناشر اصلي براي تكثير نوارها و نسخه‌برداري از آن‌ها اجازه گرفته شود. ...
سؤال: توزيع و عرضة فيلم‌هايي که تأييدشدة وزارت ارشاد هستند، چه حکمي دارد؟ همچنين توزيع نوارهاي موسيقي که تأييدشدة وزارت ارشاد هستند، در دانشگاه‌ها چه حکمي دارد؟ جواب: اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مکلف، عرفاً مشتمل برغنا يا موسيقي مطرب و لهوي يا مناسبِ ...
سوال : در مورد خوابيدن در زمان پاسدار شبي (افسر جانشيني) بفرماييد با توجه به اينكه افراد يك روز به جاي آن شب از مرخصي استفاده مي‌كنند چه حكمي دارد؟ جواب: بايد مقررات مربوطه رعايت گردد و تخلف از آن جايز نيست. و تبعيت از قوانين و مقررات، آيين نامه ها و...
سؤال: برخي از مسئولان واحدها، بدون برنامه و تدابير بلند‌مدت، اقدام به ساخت‌ وسازهايي مي‌کنند که در کمترين زمان بدون استفاده مي‌شود؛ حکم آن چيست؟ جواب: ساخت‌وساز در‌صورتي‌که خلاف مقررات مرتبط باشد، جايز نيست و فرد تصميم‌ساز و اقدام‌کننده ضامن همة خسارات...
سوال : برخي فرماندهان و مسئولان براساس نياز سازماني به شهرستان‌ها اعزام مي‌شوند و دو تا چندين سال در آنجا سکونت مي‌يابند مكان سكونت تا پادگان حدود پانزده كيلومتر است و هر چند وقت يك بار به مأموريت مي‌روند و دوره مدت آن هم مشخص نيست، گاهي سه روز و حتي گاه...
سوال : كارمند نهاد يا اداره دولتي، طبق ساختار و مقررات اداري، در واحد مربوطه، به جاي دو نفر كار مي‌كند. آيا مي‌تواند در همان وقت اداري و يا در صورت كسري وقت، كارها را در منزلش انجام دهد؛ به اين شرط كه ماهانه 120 ساعت اضافه كاري و امتيازات ديگر اداري نيز ...
سوال : با توجه به اينکه در سپاه اضافه کار پرسنل به طور کامل پرداخت مي‌گردد بعضي از پرسنل هستند که ساعات اضافه از حد قانوني کار مي‌کنند، آيا اين مقدار اضافه‌کاري که حقوق آن دريافت نمي‌گردد مي‌تواند جايگزين آن ساعات يا دقايقي شود که يک نيرو در وقت اداري از...
سؤال: با توجه به اينکه برخي شرکت‌ها و مؤسسات فرهنگي که سي‌دي‌هاي گوناگوني توليد و توزيع مي‌کنند و اعلام مي‌کنند که رايت و تکثير اين سي‌ دي ممنوع است و ازنظر شرعي اشکال دارد، ولي به دستور مسئول ما اين سي‌دي‌ها براي استفادة برادران بدون اجازة آن مؤسسه‌ها ر...
سؤال: بازي زن و مرد نامحرم در فيلم‌ها و گفتن حرف‌هاي عاشقانه که زن و شوهر به ديگري مي‌گويند، مانند: عزيزم، قربان تو، دوستت دارم و... و نيز خريدوفروش آن‌ها که غالباً تحريک‌کننده و همراه با ارائة الگوهاي غيراسلامي و ضد اخلاقي است، چه صورت دارد؟ جواب: اگر...
سوال : معمولاً در روزهاي پنج شنبه ساعت خروج كاركنان از يگان با وقت اذان ظهر و عصر است، آيا فرماندهان يگان مي‌توانند تدبير كنند كه نيروها صبح پنجشنبه زودتر بيايند و در عوض خروج آنها با وقت نماز تلاقي نكند؟ جواب : تغییرساعت کاراداری تابع ضوابط و مقررات ...
سؤال: س. آيا در ساخت‌ وساز مي‌توان لوازم مستعمل را فروخت و هزينة سازمان کرد؟ جواب: بايد براساس قوانين و مقررات مرتبط عمل شود. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: بعضي از مؤمنان نوارهاي ويدئويي را از ويدئوكلوپ‌ها اجاره مي‌کنند و درصورتي‌كه كاملاً مورد پسند آنان باشد، به سبب اينكه حقوق چاپ نزد بسياري از علما غيرمحفوظ است، بدون كسب اجازه از صاحب مغازه به ضبط و تكثير آن مبادرت مي‌كنند، آيا اين كار جايز است؟ بر ...
سوال : آيا دخالت سه حوزه فرماندهي، نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات، در وظايف و مأموريت‌هاي يکديگر به لحاظ شرعي جايز است؟ جواب : همکاري و هماهنگي و مشورت در کارها مطلوب است، لکن دخالت جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام ...
سوال : افرادي كه در قم خدمت مي‌كنند يك ساعت درسي دارند، آيا مي‌توان شخصاً از اين يك ساعت استفاده كرد؟ جواب: بايد با اجازه مسئول و مطابق ضوابط سازماني باشد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علو...
سوال : اينجانب براي انجام وظايف محوله، در برخي روزها اضافه‌كاري مي‌نمايم. در هر يك از روزهاي مذكور، ساعاتي جهت اقامة نماز، صرف ناهار و... سپري مي‌گردد. آيا بايد ساعات صرف‌شده در امور مذكور را از ميزان اضافه‌كاري كسر نمود؟ اگر كارمندي، برخلاف نظر م قامات ...
سؤال: آيا چاپ كتاب بدون اجازة صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ براي مؤلف محفوظ است»، جايز است؟ جواب: احوط اين است كه حقوق مؤلف و ناشر با كسب اجازه از آنان براي تجديد چاپ، رعايت شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشا...
سؤال: آيا در نگاه به نامحرم ميان فيلم مستقيم و غيرمستقيم تفاوتي هست؟ اگر فيلم مستقيم را در حكم انسان زنده مي‌دانيد، آيا ميان تصاوير درشت و ريز، رنگي و سياه و سفيد، فيلم مستقيم و فيلم مستقيم با چندثانيه تأخير تفاوتي هست؟ جواب: بنا بر احتياط واجب، نبا...
سوال : بعضي مواقع در حين کار سازمان يا در راستاي آن، کار‌شخصي را بهتر يا زودتر انجام مي‌دهيم، اگر بعداً داوطلبانه قصد جبران داشته باشيم چه حکمي دارد؟ جواب : بستگي به مقررات دارد و برخلاف قوانین و مقررات جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر ا...
سؤال: آيا مسئولان مجاز به تخريب نماي ساختمان‌هاي داخلي پادگان‌ها بنا به تشخيص و سليقة خود مي‌باشند؟ جواب: هر گونه اقدام سليقه‌اي که برخلاف مقررات و مصلحت سازمان باشد و موجب خسارت گردد جايز نيست. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/...
سؤال: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنري مبلغي را دربرابر زحماتشان يا براي حق تأليف درمقابل تلاش و وقت و مالي كه براي انجام آن كار صرف كرده‌اند، تقاضا کنند؟ جواب: آنان حق دارند در برابر واگذاري نسخة اوّل يا اصلي اثر علمي و هنري خود به ناش...
سؤال: همان‌گونه که مستحضريد، فرهنگ غرب با همة مظاهرش درصدد تهاجم و نفوذ به جوامع اسلامي است که آن از طريق نماد، تنديس، کاريکاتور پيش آمده است، کساني که آگاهانه يا ناآگاهانه استفاده مي‌کنند، تکليف چيست؟ جواب: بايد افراد در معرض تهاجم را با رعايت شرايط، ...
سوال : محل خدمت ما تمام اتاق‌ها داراي تلفن براي انجام امور اداري نيست، آيا مي‌شود يك همراه جداگانه گرفت و از پول قسمت، كارت شار‍‍ژ خريد و استفاده كرد. در صورتي كه شخص براي انجام امور اداري از تلفن همراه خود استفاده كند آيا مي‌تواند مبلغي كه براي امور ادا...
سؤال: بعضي از زمين‌هاي وقفي در مسير طرح‌هاي توسعه و احداث خيابان‌ها و پارك‌ هاي ملّي و ساختمان‌هاي دولتي قرار مي‌گيرند و بدون اجازة متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آن‌ها به وسيلة بعضي از مؤسسات و اداره‌هاي دولتي مصادره مي‌شوند. آيا انجام ‌اين كار ب...
سؤال: تجديد چاپ كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه از خارج وارد شده است يا در داخل جمهوري اسلامي چاپ مي‌شوند، بدون اجازة ناشران آن‌ها چه حكمي دارد؟ جواب: مسئلة تجديد چاپ كتاب‌هايي كه در خارج از جمهوري اسلامي منتشر شده‌اند يا تصويربرداري به روش افست از آن‌ها، تابع...
سوال : آيا ابلاغ ضوابط و معذوريت‌ها و حساسيت‌هاي سازماني و ابلاغيه هاي بنيان مرصوص و بايد‌ها و نبايدهاي سازماني را مي‌توان با فتاواي مرجع تقليد ناديده گرفت؟ جواب: مراعات مقررات و ضوابط سازماني لازم است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای ا...
سؤال: آيا كسي كه در زمين‌هاي موقوفه تصرف مي‌كند بايد عوض يا قيمت آن‌ها را بپردازد؟ جواب: علاوه بر بازگرداندن مال وقفي به صاحبان آن، جبران عوض يا قيمت تصرف در مال وقفي ضروري است. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هد...
سؤال: اگر مؤلف يا مترجم يا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغي را دريافت كند و درعين‌حال براي خود حقي در قبال چاپ‌هاي بعدي شرط كند، آيا مي‌تواند در چاپ‌هاي بعدي حق خود را از ناشر مطالبه کند؟ دريافت اين مبلغ چه حكمي دارد؟ جواب: درصورتي‌كه در ضمن قرارد...
سؤال: تقليد از مدل‌هاي غربي در لباس‌هاي نظامي چه حکمي دارد؟ جواب: تقليد محض که به‌نوعي ترويج اقتدار دشمن و تضعيف روحية نيروهاي خودي را موجب شود، جايز نيست، ولي اگر بومي شود، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ان...
سوال : روزهاي عادي كه تعطيل نيست اگر شيفت بدهيم يك روز استراحت داريم؛ اما روزهاي تعطيل كه از صبح شيفت هستيم هم يك روز استراحت مي‌دهند آيا اين حقي از نيروها را ضايع نمي‌كند؟ جواب : چنانچه مطابق ضوابط ومقررات باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ ن...
سوال : اگر فرماندهي يا رده‌اي بدون حضور فرد در محل کار هر ماه مبلغي را براي پاداش يا اضافه‌کاري در نظر بگيرد آيا صحيح است؟ جواب: پرداخت پاداش يا اضافه‌کاري بايد مطابق ضوابط و مقررات مربوطه باشد در غير اين صورت جايز نيست و موجب ضمان است. منبع : احکـ...
سؤال: 2. آيا مي‌توان سي‌ دي رايتي را رايت كرد و از آن استفاده برد؟ جواب: شكستن قفل سي‌دي و تكثير آن، بدون اجازة ناشر اصلي آن، بنا براحتياط جايز نيست و استفاده و خريدوفروش سي‌دي تكثيرشدة بدون اجازة ناشر اصلي نيز همين حکم را دارد. منبع: کتاب احکام فرهن...
سوال : اگر سازماني از کارکنان خود در پروژة مسکن ثبت‌نام کرده و آنان مبلغي را براي شروع پروژه به سازمان پرداخت کرده‌اند؛ امّا موانعي جلوي شروع کار را گرفته و به مرور زمان مبلغ بيشتري براي ساخت لازم مي‌شود. ضرر متوجه چه کسي است؟ فرد يا سازمان؟ اگر سازمان ت...
سوال: معمولاً افراد صبحانه از منزل مي‌آورند و در ساعتي از روز در محل كار استفاده مي‌نمايند، آيا اين كار جايز است؟ جواب: در اين‌گونه موارد رعايت ضوابط ومقررات خدمتي لازم است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم ه...
سوال : در بعضي معاونت‌هاي سپاه از جمله معاونت‌هايي که کار پنهان انجام مي‌دهند مسئولين علاوه بر حقوق، مزايا و جايگاه‌، محدوديت اضافه‌کاري ندارند با توجه به اين باز هم مبالغ چشمگيري را به‌عنوان تشويقي از بيت‌المال مي‌گيرند در صورتي که کار قابل قبولي هم خرو...
سوال : استفاده اختصاصي از تجهيزات و وسايل سازمان براي فرماندهان و مديران آيا جايز است؟ جواب : در حدي که ضوابط و مقررات تعيين كرده جايز است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام...
سوال : آيا صبحانه‌اي كه در سپاه ممنوع است، بعضي از قسمت‌ها مي‌توانند با مجوز حوزه، حفاظت و حتي فرماندهي استفاده نمايند كه اگر اين طور هست ديگر قسمت‌ها چه مي‌شود؟ جواب: بايد مطابق ضوابط و مقررات باشد و تبعيض جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: ب...
سوال : در بعضي از مراکز مشاهده مي‌شود مسئولين از بعضي‌ها خوششان مي‌آيد اضافه‌کار بيشتري به آنها پيشنهاد مي‌کنند، ولي به بعضي اصلاً توجهي نمي‌شود يا کمترين اضافه کار را مي‌دهند يا به آنها مي‌گويند شما ساعت 2 برويد. اين چه حکمي دارد؟ جواب: پرداخت اضافه‌...
سؤال: حكم سي‌ دي رايتي هديه‌اي چيست؟ جواب: فرقي ميان سي‌دي هديه‌اي و ابتياعي در اين باره نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام.
سؤال: برخي افراد ادعاي کشف و شهود مي‌کنند؛ مثلاً مي‌گويند مشغول ذکر بودم که دو نفر از درون من بيرون دويدند و يکي ديگري را بر زمين زد، سپس آن دو به درون من بازگشتند. با امثال اين حکايات و چاپ و نشر آن‌ها افراد را به دور خود جمع مي‌کنند؛ آيا اين‌گونه اظهار...
سوال : متأسفانه برخي موضوعات به صورت سليقه‌اي اعمال مي‌گردد و گاهي توسط مسئولين و سيستم‌هاي موجود نسبت به آنها بي‌اعتنايي مي‌شود، يا اصلاً سيستمي وجود ندارد و براي مسائل، پيش‌بيني خاصي صورت نگرفته، اين‌گونه عملکرد چه حكمي دارد؟ جواب: بر همگان واجب اس...
سؤال: آيا بايد اجرت‌المثل تصرفات در زمین موقوفه را از هنگام تصرف بپردازد؟ جواب: بله. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: برخي اقدام به شكستن قفل سي‌دي‌ها كرده، آن‌ها را به‌صورت رايتي و با قيمت بسيار نازل عرضه مي‌كنند، استفاده از چنين سي‌ دي‌هايي چه حكمي دارد؟ جواب: شكستن قفل سي‌دي و تكثير آن، بدون اجازة ناشر اصلي آن، بنا براحتياط جايز نيست و استفاده و خريدوفروش سي‌...
سؤال: حکم ديدن فيلم‌هاي مبتذل چيست؟ جواب: ديدن فيلم‌هاي مستهجن و حاوي منکرات، موجب تقويت هواهاي شيطاني نفس، تضعيف اراده و ايمان و زمينه‌ساز و ترتب مفاسد وگناهان بوده، به‌هيچ‌وجه جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای...
سوال : با خودروي سپاه و بدون اجازه فرماندهي براي ساخت پايگاه مقاومت در روستاي محروم، سيمان و گچ مي‌بردم آيا اشکال شرعي دارد؟ جواب : بدون اجازه فرماندهي اشکال دارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سؤال: آيا در پرداخت قيمت موقوفه يا دادن عين ديگري به جاي آن به‌وسيلة مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است؟ جواب: بله. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : مرسوم است برخي از مسئولان براي ويترين و قفسه‌هاي محل كار خود كتاب و... سفارش مي‌دهند و هيچ¬گاه هم از آن استفاده نمي‌كنند. اين عمل چه حكمي دارد؟ جواب : صرف بيت‌المال بايد براساس مقررات و ضوابط سازماني باشد و تخلّف از آن جايز نيست. منبع : فقه س...
سؤال: کيفيت برخورد با نيروهايي که مربوط به فرقة «علي اللهي» اند چگونه بايد باشد؟ جواب: اين فرقه داراي اصناف مختلفي هستند و به نظر مي‌رسد بيشتر آن‌ها مستضعف‌اند و عقايد اسلامي را باور دارند و به مقدمات اسلامي سوگند مي‌خورند؛ از اين رو، بايد برخورد در پا...
سوال : در پادگان‌ها براي اياب و ذهاب كاركنان سرويس در نظر گرفته شده و طبق دستورالعمل‌ها كه افرادي مثل مسئول دفتر حوزه نمايندگي ولي فقيه يا جانشين فرماندهي كه طبق جايگاه مي‌توانند از خودروهاي سپاه براي تردد استفاده نمايند حال اگر تردد آنها در تيم اداري هم...
سؤال: آيا جايز است ادارة اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟ جواب: جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف كند، همان‌گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از ...
با سلام وخسته نباشید دخترمن 2سال ونیمه است هنگام اذان ازمن چادر و سجاده و کتاب دعا میخواد به اصطلاح خودش نماز بخونه با توجه به اینکه لمس آیات بدون وضو جایز نیست میخواستم بدونم در مورد کودک با این سن چه حکمی داره ؟ آیا مانعش بشم وکتاب ندم ؟ با تشکر با ...
سؤال: برخي اشخاص، درخواست تصويربرداري از کتابي مي‌کنند و صاحب مغازه كه از مؤمنان است، تشخيص مي‌دهد كه كتاب يا اوراق و يا مجلة يادشده براي همة مؤمنان سودمند مي‌باشد، آيا جايز است بدون اجازة صاحب كتاب از آن‌ها تصوير برداري كند و آيا اگر بداند كه صاحب كتاب ...
سؤال: برخي مدعيان عرفان با گرايش به صوفي‌گري، باورهايي را ترويج مي‌کنند که نهي جوانان از ازدواج، مناجات‌کردن اطرافيان با آن‌ها و طرح مسئلۀ شريعت و طريقت ازجملة آن‌هاست، آيا اين افکار پذيرفتني است و شرکت در مجالس چنين افرادي چه صورت دارد؟ جواب: افکار يا...
سؤال: فردي هنگام استخدام فاقد صلاحيت‌هاي گزينشي بوده، آيا اخراج او از سازمان از نظر شرعي اشکال دارد؟ جواب: در فرض مذکور، در صورت عدم صلاحيت، اخراج او اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم...
سوال : برخي كاركنان، در ساعات اداري وظيفه خود را انجام نمي‌دهند و كارهاي عقب‌افتاده را خارج از وقت اداري انجام مي‌دهند. تا مشمول دريافت حق اضافه‌كاري گردند. دريافت اين‌گونه اضافه‌كاري‌ها چه حكمي دارد؟ جواب: تابع مقررات اداره مربوطه است و تخلف از مقرر...
سوال : اگر اقلام مازاد بر مصرف سازماني در معرض تلف باشد، آيا فرمانده مي‌تواند آن را بين نيروهاي تحت امرش در قبال اخذ وجه يا به صورت هديه توزيع کند؟ جواب : چنانچه مقررات خاصي در اين مورد وجود نداشته باشد‌‌، فرمانده مي‌تواند براي جلوگيري از اتلاف بيت‌ال...
سؤال: با عنايت به اينكه در منطقة آذربايجان شرقي در ارتباط با «بابك خرم‌دين» و افكار وي شبهاتي ايجاد شده، خواهشمند است نظر مبارك را دربارة وي مرقوم فرماييد. ضمناً صرف بيت‌المال براي اشاعه نام و ياد او چه حكمي دارد؟ جواب: ترويج هر فكر و مسلك و مرامي كه م...
سوال : آيا درجات نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس شايستگي‌ها به افراد داده مي‌شود يا خير؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد، چرا رعايت سلسله‌مراتب درجات در سپاه نمي‌شود، مثلاً بسيار مشاهده مي‌شود که مي‌بايستي سرهنگ از سرهنگ و يا سرگرد از سرگرد اطاعت کند و نيروي ...
سوال : برخي كارمندان، در خارج از وقت اداري، چه قبل و يا بعد از وقت اداري، در محل كار حاضر مي‌شوند و به صحبت‌هاي متفرقة سياسي و اجتماعي و بدون ارتباط با فعاليت سازماني مي‌پردازند و سپس اين اوقات سپري شده را به عنوان اضافه‌كاري گزارش مي‌دهند. حكم شرعي دريا...
سؤال: آيا نسخه‌ برداري از نوارهاي كامپيوتري (Disk) جايز است؟ بر فرض حرمت، آيا اين حكم مختص نوارهايي است كه در ايران تدوين شده‌اند يا شامل نوارهاي بيگانه نيز مي‌شود؟ با علم به اينکه بعضي از ديسك‌ هاي كامپيوتري با توجه به اهميت محتواي آن‌ها، بسيار گران‌ به...
سؤال: آيا استخدام افرادي که همسرانشان چادر نمي‌پوشند، اشکال شرعي دارد؟ جواب: بستگي به مقررات مربوط دارد که بايد رعايت گردد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند براي جلوگيري از اتلاف اقلام مازاد آن را به فقيران و مستمندان ببخشد؟ چواب : اگر مقررات خاصي در اين خصوص وجود نداشته باشد و تنها راه پيشگيري از اتلاف اقلام مازاد کمک به فقرا و مستمندان است، اشکالي ندارد. منبع : فقه سازمانی ...
سؤال: معاشرت و رفت‌وآمد خانوادگي با خانواده‌هاي لاابالي، معتاد و غيرمقيد به محرم و نامحرم با توجه به آثار منفي آن روي فرزندان چه صورت دارد؟ جواب: رفت‌وآمد خانوادگي با افراد يادشده اگر مستلزم حرام يا همراه با خطر معتادشدن يا به‌طورکلي انحراف اخلاقي يا ا...
سؤال: بعضي داوطلبان بيشتر به‌جهت پيداکردن شغل و درآمد مالي دنبال استخدام هستند، آيا جذب آنان از نظر شرعي اشکال دارد؟ جواب: درصورتي‌که يکي از شروط استخدام، وجود انگيزة غالب خدمتي باشد، جذب افراد فاقد اين شرط جايز نيست، مگر اينکه براساس مقررات شرط استخد...
سوال : روزهاي اضافه‌کار که مثلاً تا ساعت .. : 18 محل کار هستيم به مدت نيم‌ساعت الي 45 دقيقه ناهار طول مي‌کشد، آيا اين ميزان ساعت را بايد جزو اضافه‌کار حساب کنيم؟ جواب: چنانچه به لحاظ مقررات و ضوابط سازماني مدت زمانِ صرف ناهار جزو اضافه‌کاري باشد اشکال...
سوال : اگر مقداري از اقلام مصرفي مازاد در اختيار فرمانده باشد، و امر دائر باشد بين فروش اين اقلام به قيمت نازل و هديه دادن به کارکنان براي بالا بردن روحيه خدمتي، اولويت با کدام وجه است؟ جواب : چنانچه مقررات خاصي در اين مورد وجود نداشته باشد، هر وجهي ک...
سؤال: انتشار مطالب وهن‌آلود با نام خواب، در برخي کتاب‌ها و نشريات دربارة اهل‌بيت(ع)موجب بروز برخي نگراني‌ها شده است؛ آيا کسي مجاز است خواب خود را مانند آنکه بگويد حضرت زهرا(ع) مرا در آغوش خود فشرد با اينکه اين فرد سيادت ندارد، بر فرض صحت براي ديگران منتش...
سؤال: آيا استخدام نيروي فاقد صلاحيت به اميد اصلاح و تربيت وي در سازمان جايز است؟ جواب: استخدام افراد فاقد صلاحيت قانوني، شرعاً جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
سؤال: در صورت تعيين مبلغ و مدت انجام پروژه و عدم تأمين منابع مالي به وسيلة کارفرما، در صورتي که قيمت‌ ها با گذشت زمان افزايش يابد و اين امر موجب ضرر و زيان پيمانکار شود، در چه صورت مي‌توان مابه‌التفاوت حلال دريافت کرد؟ جواب: هرگونه پرداخت مابه‌التفاوت ...
سوال : اقلام مصرفي كه خريده مي‌شوند، عمر معيني دارند. آيا اگر مصرف نشدند، يا بخشي از آنها مصرف شد، مي‌توان باقيمانده را مدت كمي پيش از اتمام تاريخ مصرف به كاركنان براي مصرف شخصي واگذار كرد؟ جواب : چنانچه براي جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و مصالح سازماني ...
سؤال: آيا دوستي با افراد بي‌دين مجاز است؟ جواب: صرف مراوده و رفت‌وآمد اگر تشويق آنان بر خلاف‌کاري و بي‌ديني نباشد و سبب ترتب فساد نگردد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلا...
سؤال: آيا عضويت صابئين يا پيروان حضرت يحيي(ع) در بسيج از نظر شرعي صحيح است؟ جواب: جذب اقليت‌هاي مذهبي تابع مقررات مربوط است که بايد رعايت گردد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ...
سوال : در صورت نبودن نيروي كافي رسمي و پايور قراردادي بلند مدت امور به سربازان و يا نيروهاي خريد خدمت واگذار شود و مشكلي به وجود آيد وظيفه چيست؟ آيا تمام قوانين در آنها صدق مي‌كند؟ جواب: وظايف و مأموريت‌هاي سازماني در نيروهاي مسلح بايد با رعايت طبقه ب...
سوال : اقلام مصرفي كه خريده مي‌شوند، عمر معيني دارند. آيا اگر مصرف نشدند، يا بخشي از آنها مصرف شد، مي‌توان باقيمانده را مدت كمي پيش از اتمام تاريخ مصرف به كاركنان براي مصرف شخصي واگذار كرد؟ جواب : چنانچه براي جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و مصالح سازماني...
سؤال: احتراماً بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند، يکي از افراد نيروهاي مسلح شاغل در استان كرمانشاه پيرو يكي از فرق دراويش است و افراد اين فرقه هرهفته در مكاني به نام تكيه مراسم خود را برگزار مي‌کنند و در اين مراسم دراويش از البسة سفيد استفاده كرده، با پريشا...
سؤال: اگر در سير تحقيق تا يک مرحله‌اي عدم صلاحيت اولية داوطلب استخدام احراز شد، آيا ادامة تحقيق براي رسيدن به نتيجة واقعي درصورتي‌که آبروي فرد در خطر قرار بگيرد، جايز است؟ جواب: درصورتي‌که در سير تحقيقات براساس مقررات عدم صلاحيت فرد براي مسئول مربوط اح...
سوال : اگر مسئولان و فرماندهان عدالت مأموريتي را براي نيروها رعايت نكنند چه تكليفي بر دوش آنان است؟ جواب: چنانچه فرماندهان عمداً يا از روي سهل‌انگاري در مأموريت دادن به نيروها خلاف مقررات عمل کنند، يا در استيفاي حقوق مأموريتي نيروها کوتاهي کنند ضامن خ...
سوال : آيا فرمانده بنا به تشخيص خود مي‌تواند براي ايجاد درآمد، بودجه سازمان را در كاري خاص سرمايه‌گذاري کند و از سود آن امور سازمان را سامان دهد؟ اگر در يک رديف بودجه، پول اضافه داشت، مي‌تواند آن را در رديفي كه پول كم دارد هزينه كند؟ جواب : در حدود اخ...
سوال : فرماندهان و مديراني كه كاركنان خود را به تقوا و حفظ اموال بيت‌المال ترغيب و توصيه مي‌کنند، ولي خود عمل نمي‌كنند (براي كاركنان مشهود مي‌شود كه اينان حرف مي‌زنند، ولي عمل نمي‌كنند) و در بين کارکنان بدبيني به وجود مي‌آورند، اداره سازمان به دست اين اف...
سؤال: در تحقيقات يا مصاحبه مشخص مي‌شود که داوطلب نسبت به نماز کاهل و کم‌توجه است، آيا اين امر مانع استخدام او مي‌باشد؟ جواب: پس از بررسي عوامل و ريشه‌يابي آن، براساس مقررات مربوط بايد عمل شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انت...
سوال : فرق بين افرادي كه همواره در مأموريت‌هاي سخت سازماني و در مأموريت‌هاي سنگين خطرآفرين سازماني مشغول به خدمت هستند با افرادي كه در ستادها و در سيستم اداري و...مشغول به خدمت هستند چيست؟ جواب: انشاء الله همه عزيزان در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازم...
سوال : آيا نيروهاي مسلح مي‌توانند از بودجه بيت‌المال، بيمارستاني بسازند که بيشتر کار مردم را انجام مي‌دهد و کار کارکنان روي زمين مي‌ماند؟ اگر بيمارستاني بيش از نياز باشد و سهميه اضافة آن به مردم تعلق بگيرد، چه حکمي دارد؟ جواب : اگر در بودجه مصوّب آنا...
سوال : آيا جايز است برخي از مسئولان ـ با فرض اينكه اگر در ميان جمع كاركنان زياد حضور داشته باشند مثل غذاخوري و... شخصيت شغلي آنها براي كاركنانشان عادي وتأثيرگذاري آن كم مي‌شود ـ در جمعها حاضر نشده، بيشتر در اتاق‌هايشان غذا بخورند يا نماز بخوانند؟ جواب ...
سؤال: عدم صلاحيت خانوادگي داوطلب استخدام از جهات سياسي يا اخلاقي(در غير موارد امنيتي) بدون اينکه روي آن شخص تأثيرگذار باشد و حتي شخص داوطلب که واقعاً داراي صلاحيت است منتقد خانواده‌اش باشد، شرعاً تا چه حد در ردّ او تأثيرگذار است؟ جواب: به ميزان تأثير س...
سوال : كسي به مأموريتي مي‌رود و آن مأموريت از نظر او كار درستي نمي‌باشد و انجام مأموريت را به صلاح سازمان يا بيت‌المال نمي‌داند؛ اما از نظر سازمان يا فرمانده بايد برود. آيا اين سفر براي او سفر حرام محسوب مي‌شودكه نماز شكسته خود را كامل بخواند؟ اگر بعداً ...
سوال : آيا فرماندهان اجازه دارند سهمي از بودجة سازمان را براي خدمت‌رساني به بازنشستگان به کار گيرند؟ جواب : در حدي که قانون معين کرده، اجازه دارند. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اس...
سؤال: حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفيه و پيروي از دستور قطب و امثال آن چگونه است؟ جواب: موارد مختلف است و راه نجات و رستگاري پيروي از طريقة پيامبر اکرم (ع)و اهل بيت عصمت(ع)است که مراجع بزرگوار تقليد مبين آن‌اند. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر ...
سوال : فرماندهان و مديراني كه كاركنان خود را به رعايت تقوا و حفظ اموال بيت‌المال ترغيب و توصيه مي‌نمايند، ولي خود عمل نمي‌كنند (براي كاركنان مشهود مي‌شود كه اينان حرف مي‌زنند، ولي اهل عمل نيستند) و بدبيني در بين افراد به وجود مي‌آورند چه حكمي دارد؟ جوا...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان اجازه دارند دية بر عهده فردي از سازمان را که به علت مشکل مالي توانايي پرداخت آن را ندارد، از بودجه سازمان بپردازند؟ جواب : اگر در بودجه پيش‌بيني شده باشد و قوانين و مقررات نيز چنين اجازه‌اي را به فرماندهان و مسئولان داده...
سؤال: سربازي هستم که به وقت فراغت يا پيش از خواب کتاب رماني مطالعه مي‌کنم که بعضاً موجب تحريک شهوات يا بدآموزي‌هاي اخلاقي است حکم اين مطالعه چيست؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سؤال: حضور در مراسم محلي ال: آيا شرکت داوطلب و اعضاي درجة يک خانوادة وي در مراسم تکية مخصوص اهل سنت که تنها به ذکر صلوات و ذکر پيامبر مشغول هستند، شرعاً مانع جذب اوست؟ جواب: اگر شرکت داوطلب شيعه و خانواده‌اش در چنين مراسمي آثار منفي ديني، اجتماعي و.....
سوال : آيا فرماندهان بايد براي همة مخارجي كه به تشخيص خود در راه کمک به ديگران انجام مي‌دهند، از نماينده ولي فقيه در مجموعه خود استعلام کنند؟ جواب : بايد هزينه اعتبارات و بيت‌المال مطابق ضوابط و مقررات باشد وچنانچه مقررات فرماندهان را ملزم به استعلام...
سؤال: خواندن کتاب‌ها و اشعار مبتذل که موجب تحريک شهوات يا بدآموزي‌هاي اخلاقي مي‌شود ازنظر شرعي چگونه است؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: اگر مشخص شود داوطلب قبل از عقد (دردانشگاه و...) با نامزد خود ارتباط خلاف عرف و شرع داشته است، آيا استخدام او جايز است؟ جواب: درصورتي‌که ارتکاب اين اعمال موجب سوءِ شهرت داوطلب نشده باشد و با احراز توبه واقعي و تقيد جدي او به احکام شرع در حال حاضر...
سوال : با توجه به اينکه مأموريت‌هاي يگان زياد است و ما هم آماده‌ايم، ولي خانواده‌ نيز بايد مورد توجه قرار بگيرند تکليف چيست؟ جواب: در عين توجه جدي به مأموريت‌ها رسيدگي به امور خانواده نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر ...
سوال : آيا فرماندهان اجازه دارند سهمي از بودجة سازمان را براي خدمت‌رساني به بازنشستگان به کار گيرند؟ جواب : در حدي که قانون معين کرده، اجازه دارند. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسل...
سؤال: يادگرفتن و ياددادن و ديدن شعبده و اقدام به بازي‌هايي که همراه با تردستي هستند، چه حکمي دارد؟ جواب: ياددادن و يادگرفتن شعبده حرام است، ولي بازي‌هايي که همراه با سرعت حرکت و تردستي هستند و از انواع شعبده شمرده نمي ‏شوند، اشکال ندارد. منبع: کتاب ا...
سؤال: آيا ازدواج پاسداران با زن شافعي‌ مذهب از نظر شرعي موجب سلب صلاحيت آنان در جذب مي‌شود؟ جواب: بايد براساس مقررات مربوط در سازمان عمل شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان اجازه دارند دية بر عهده فردي از سازمان را که به علت مشکل مالي توانايي پرداخت آن را ندارد، از بودجه سازمان بپردازند؟ جواب : اگر در بودجه پيش‌بيني شده باشد و قوانين و مقررات نيز چنين اجازه‌اي را به فرماندهان و مسئولان داده...
سؤال: آيا آموختن علم جفر و رمل و زيج‏ها و علوم ديگري که از امور غيبي خبر مي‏دهند، جايز است؟ جواب: آنچه از اين علوم درحال‌حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد که موجب يقين و اطمينان به کشف امور غيبي و خبردادن از آن‌ها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولي آموختن...
سؤال: داوطلب استخدامي به جهت ارتکاب تخلف اداري توبيخ و تنبيه گرديد، آيا از نظر شرعي جايز است که مسئولان پاسخ‌گويي به استعلامات بعد از چند سال همين مورد را ملاک ردّ صلاحيت فرد قرار دهند؟ داوطلب استخدامي به جهت ارتکاب تخلف اداري توبيخ و تنبيه گرديد، آيا ...
سوال : مأموريت گرفتن براي مداواي مريضي و عارضه جسمي فردي، درمان، بستري شدن و مراجعه به متخصص چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست، بايد مطابق مقررات مرخصي بگيرد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علو...
سوال : آيا فرماندهان بايد براي همة مخارجي كه به تشخيص خود در راه کمک به ديگران انجام مي‌دهند، از نماينده ولي فقيه در مجموعه خود استعلام کنند؟ جواب : بايد هزينه اعتبارات و بيت‌المال مطابق ضوابط و مقررات باشد وچنانچه مقررات فرماندهان را ملزم به استعلام ...
سؤال: قطع رابطه با کسي که مسيحي شده است يا به ديگر اديان باطله گرويده است، براي نهي‌ازمنکر چه حکمي دارد و اگر اين شخص فاميل باشد چگونه است؟ و اساساً زن دربرابر چنين شوهري و شوهر دربرابر چنين زني و فرزندان آن‌ها چه تکليفي دارند؟ جواب: اگر نهي‌ازمنکر متو...
سؤال: آيا استخدام افرادي که در مراسم ادعية مخصوص اهل سنت که فقط مولودي‌ خواني دارند شرکت مي‌کنند، اشکال شرعي دارد؟ جواب: اگر منظور شرکت داوطلب شيعه در چنين مراسمي است و آثار منفي ديني، اجتماعي و... نداشته باشد، اشکال ندارد. مقررات مربوط در جذب بايد رع...
سوال : موافقت با مأموريت‌هاي صوري براي افراد با علم به اينكه ايشان در محل مأموريت مثلاً از شهرستان به تهران هيچ كار اداري ندارد، چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگا...
سؤال: آيا مي‌توان سي‌ دي يا کتاب يا موارد فرهنگي مثل پرچم و غيره را که از رده خارج‌ شده و هيچ استفاده‌اي از آن‌ها نمي‌شود و فقط جاي فراواني اشغال کرده است به نيروهاي سازمان يا مسجدها هديه کرد؟ جواب: براساس ضوابط قانوني و با اجازة فرمانده يا مدير رده اش...
سوال : آيا به لحاظ سازماني و شرعي افرادي که سنشان کمتر يا بيشتر از حدّ نصاب قانوني است، مي‌توانند جذب سازمان شوند؟ جواب : تخطي از شرايط عمومي استخدام جايز نيست، لکن مواردي که قانون مستثنا کرده، يا ضرورت سازماني حسب تشخيص مسئولان امر اقتضا نمايد، اشکال ...
سوال : تهيه گواهي‌هاي خلاف واقع به منظور معاف كردن فرد از قبول مأموريت‌هاي سخت و همچنين آموزش‌هاي سخت چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علی...
سؤال: استفاده از ابزارها و تجهيزات فرهنگي درون سازمان براي اشاعه و ترويج فرهنگي محلات و مساجد بسيج چه حكمي دارد؟ جواب: اگر خلاف مقررات نباشد اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم...
سؤال: به دليل تدريس در دوره‌هاي عقيدتي، براي پاسخگويي به شبهات نياز به مطالعة کتاب‌هاي اديان ديگر و مکاتب ضد اسلامي دارم، حکم خريد و مطالعة آن‌ها را بيان کنيد؟ جواب: خريد وفروش و نگه‌داري کتاب‌هاي گمراه‌کننده جايز نيست، مگر براي کساني که قدرت شناخت و ت...
سؤال: درصورت احراز اينکه استفادة داوطلبان استخدام از دخانيات يا قليان تفنني بوده، آيا اين امر موجب عدم صلاحيت آن‌ ها در استخدام مي‌گردد؟ جواب: در اين موضوع، مقررات استخدامي مربوط بايد رعايت شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ا...
سوال : حكم مسئول و فرماندهي كه بودجه واحد خود را درچار چوبي خارج از رديف و تخصيص مقرر خرج مي‌كند و با اسناد آنها را توجيه و قانوني جلوه مي‌دهد چيست؟ مسئوليت نيروها و افرادي كه از آن خبر دارند چگونه است؟ مثال، بودجه در اختيار فرماندهي طبق قانون بايد د...
سوال : اگر فردي با مدرك جعلي و يا سند سازي وارد سازمان شود چه حكمي دارد؟ جواب: استخدام با مدرک جعلي حرام است و نسبت به حقوق دريافتي موجب ضمان است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی ا...
سؤال: آيا اظهار عقايد متضاد را مي‌شود نشانة عدم صلاحيت داوطلبان استخدام تلقي کرد و عدم جذب آن‌ها اشکال شرعي دارد؟ جواب: ملاک جذب افراد، احراز صلاحيت آنان از هر طريقي براساس مقررات براي مسئول مربوط است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سؤال: آيا در مسائل اختلافی ، مي‌توان به مرجع ديگري رجوع كرد؟ جواب: رجوع به فتواي اعلم اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : اگر كسي در طول تحصيل براي امتحانات تقلب كرده اكنون هم پشيمان است آيا حقوقي كه متناسب با مدرك تحصيلي كسب كرده مشكل شرعي دارد يا خير؟ چگونه مي‌توان مشكل را برطرف كرد؟ جواب : تقلب کار درستي نيست، اما اگر در استخدام حقي از کسي ضايع نشده باشد و فعلا...
سؤال: پذيرفتن مذهب تشيع توسط داوطلبي که پدر و مادرش اهل سنت هستند و اين عمل باعث طرد شدن وي از طرف کردها مي‌شود، آيا مانع استخدام وي است؟ جواب: طرد شدن از طرف خانوادة اهل سنت، مانع استخدام نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ا...
سؤال: با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي، هرساله برنامه‌ هاي كامپيوتري جديدتري وارد بازار مي‌شود كه در مقايسه با برنامه‌هاي قبلي، پيشرفته‌ تر و كامل‌ترند. آيا استفاده از سي‌ دي‌ هاي رايتي قديمي‌تر جايز است؟ جواب: بدون اذن ناشر اصلي اولي، بنا بر احتياط جا...
سوال : اگر كسي در طول تحصيل براي امتحانات تقلب كرده اكنون هم پشيمان است آيا حقوقي كه متناسب با مدرك تحصيلي كسب كرده مشكل شرعي دارد يا خير؟ چگونه مي‌توان مشكل را برطرف كرد؟ جواب : تقلب کار درستي نيست، اما اگر در استخدام حقي از کسي ضايع نشده باشد و فعلا...
سؤال: آيا كشيدن سيگار به‌صورت تفنّني و تفريحي همراه دوستان در اوقات بيكاري در پادگان از نظر شرعي اشكال دارد و آيا تأثيري در عدم صلاحيت شخص در جذب دارد؟ جواب: كشيدن سيگار درصورتي‌كه ضرر قابل ملاحظه‌اي براي بدن داشته باشد، جايز نيست و از نظر مقررات و آيي...
سؤال: براي انجام طراحي سيستم‌هاي اپتيكي، به تهية نرم‌افزارهاي طراحي نياز بود. با مشخص‌بودن منابع فروش اين نرم‌افزارها و امكان تهيه و خريد آن‌ها با قيمت اصلي، ما نرم‌افزار مورد نياز خود را به‌صورت قفل‌ شكسته و با قيمت كمتر از قيمت اصلي تهيه كرده‌ايم. حكم ...
سوال : خدمت برخي كاركنان رسمي كه داراي گرايش‌هاي سياسي غير از گرايش ولايت‌پذيري دارند در سازمان نيروهاي مسلح چه حكمي دارد؟ جواب : تا زماني که شرايط عمومي استخدام در سپاه را داشته باشد ادامه خدمت اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاو...
احکام استحاضه قلیله و کثیره یکی از خونهایی که از زن خارج می شود، خون استحاضه است . و زن را در موقع دیدن خون استحاضه ، مستحاضه می گویند. خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ وسرد است و بدون فشار و سوزش بیرون میاید و غلیظ هم نیست ، ولی ممکن است گاهی سی...
سؤال: نشر سي‌دي فيلم مستندي كه در آن صحنه‌هاي تحريك‌كنندة اخلاقي وجود دارد، به‌خصوص در بحث‌هاي سياسي در ميان جوانان كه به‌شدت راغب به ديدن آن‌ها هستند، حتي جوانان بسيجي و مؤمن چه حكمي دارد؟ جواب: اگر به‌گونه‌اي باشد که بيش از آگاهي سياسي، موجب تحريک شه...
باسلام تکرار غسل، غسل راباطل نمیکند ولی کاری عبث وبیهوده است که چون باوسوسه شیطان تکرار میشود انسان را از خدا و معنویت دورمیکند وگرفتار خشم الهی میسازد و بدلیل اینکه فرد باتکرار و وسواس خود راخسته میکند به مرور زمان نه تنها از انجام عبادت لذت و حض ونشاط م...
سؤال: در صورت نسبت اتهام اخلاقي به داوطلب درحدي که در محل کار به سوءِ شهرتِ اخلاقي مشهور گردد، ولي بعداً تبرئة آن ثابت شود، آيا اين اتهام شرعاً مانع استخدام وي مي‌گردد؟ جواب: اگر با مدرک و دليل ثابت شود، نسبتِ اتهامي دروغ بوده و سوءِ شهرت اخلاقي وي ضرر...
سؤال: در بعضي پروژه‌هاي فرهنگي و هنري، در چاپ و تعداد پوسترها و پلاكاردها افراط مي‌شود تا اندازه‌اي که پس از اتمام آن همايش و مناسبت‌ها و غيره از همان پلاكاردها و پوسترها براي پاك‌كردن درب و ديوار و غيره استفاده مي‌شود، به‌طوري كه هزينة تمام‌شده براي اين...
سوال : آيا مسئولان سازمان براي اطمينان به صحت مدارك ارجاعي افراد به سازمان، مجاز به استعلام از مراکز مربوط هستند؟ جواب : اگر براي رفع ابهام باشد اشکال ندارد. صحت مدارک علمی منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدا...
سؤال: باتوجه‌ به اينکه در جذب برخي بسيجيان و سربازان وظيفه که جزو گروه‌هاي مخالف و معاند نظام مقدّس جمهوري اسلامي هستند، اشتباهي رخ‌ داده آيا اخراج آن‌ها از نيروهاي مسلح بعد از استخدام اشکال شرعي دارد؟ جواب: با لحاظ اينکه اين افراد از اول شرط استخدام ...
سؤال: خريد سي‌ دي‌ هاي رايت‌ شده كه سازندة آن حكم به غير قانوني بودن رايت آن داده است، چيست؟ جواب: بنا بر احتياط واجب، در نسخه‌برداري و تكثير آن بايد حقوق صاحبانشان كسب اجازه از آنان رعايت شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سوال : آيا معاينه عورت افراد توسط يك مؤسسه نظامي جايز است؟ جواب : جايز نيست، مگر براي معالجه باشد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: آيا حقوق و مزاياي دريافتي متخلف در گزينش و متقلب در استخدام شرعاً اشکال دارد؟ جواب: تقلب در آزمون‌ها و کسب نمره از طريق تقلب حرام است؛ ولي در استخدام اگر مهارت و تخصصِ لازم را براي کار مورد استخدام داشته باشد و مقررات استخدام رعايت شود، حقوقي که ...
سؤال: اجرت‌ گرفتن براي تکثير فيلم و نوارهاي مبتذل و حرام چه حکمي دارد درصورت حرام بودن کسب از اين راه، پول‌هاي به‌دست آمده را چه بايد کرد؟ جواب: در فرض سؤال اجرت حلال نيست و پول‌هاي به‌دست آمده بايد به صاحبان آن برگردانده شود و اگر از يافتن ايشان مأيوس...
سوال : برخي از افراد دچار امراض خاص درحين يا طول مدت خدمت مي‌شوند در حالي که قبلاً در اوايل دوره خدمت سالم بودند، اين‌گونه افراد جهت دريافت درجه بايستي تست ورزشي سنگين دهند و گرنه طبق قانون بهداري از سپاه اخراج مي‌شوند، چه راه حلي وجود دارد؟ سلامت جسمی ...
سؤال: اگر داوطلب در پاسخ به سؤالات احکام شرعي و مسائل اعتقادي ضعيف باشد، آيا ردّ او جايز است؟ يا فرصت مطالعه به او داده شود؟ جواب: مقررات مربوط بايد رعايت شود؛ اگر فرصت مطالعه براي جبران ضعف‌ها منع قانوني نداشته باشد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزی...
سؤال: در هر ماه مجله‌ هاي فراواني از سوي سازمان چاپ مي‌شود كه بيشتر آن‌ها ازنظر كيفيت پايين مي‌باشند؛ چرا همة آن‌ها يك يا دو مجلة خوب و عالي نمي‌شوند و حكم اين‌گونه مصرف‌ کردن بيت‌المال را بفرماييد؟ جواب: اولاً بايد مسئولان محترم دقت و توجه بيشتري معطو...
سوال : با توجه به اينکه قانون افراد معتاد را مريض مي‌داند بعضي از کارکنان قبل از استخدام در نيروهاي مسلح سالم بودند و پس از استخدام معتاد شدند. آيا از لحاظ فقهي مريض بايستي از سازمان تسويه شود؟ جواب : بايد مطابق قانون مقررات استخدامي اقدام گردد. من...
سؤال: آيا ردّ صلاحيت داوطلب داراي صلاحيت به‌ خاطر عدم صلاحيت‌هاي مکتبي، امنيتي و عمومي بستگان از نظر شرعي جايز است؟ جواب: به ميزان تأثير سوءِ شهرت خانواده در اين موارد بر موقعيت اجتماعي فرد و ميزان تأثيرپذيري وي از خانواده بستگي دارد. مقررات مربوط باي...
سؤال: حکم خريدن روزنامه‌ها و مجلاتي كه به هر عنوان، چه راستي و چه چپي، موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي مي‌شود، چيست؟ جواب: خريدوفروش نوشته‌جاتي كه موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي باشد، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌...
سوال : آيا انسان مي‌تواند بعد از قبول شرايط استخدامي نيروهاي مسلح و استخدام شدن نسبت به پوشش لباس شرايط و ضوابط و آيين نامه‌ها اظهار بي‌علاقگي و قبول نداشتن و عدم رعايت آن را بكند؟ جواب : خير نمي‌تواند. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای ...
سؤال: درصورتي‌که داوطلبان استخدامي شئون اسلامي را در وضع ظاهري مراعات ننمايند، آيا عدم تشکيل پرونده براي ردّ آنان از همان ابتدا از نظر شرعي اشکال دارد؟ جواب: اگر براي مسئول مربوط عدم صلاحيت فردي براساس قانون احراز شود ردّ او در هر مرحله‌اي جايز است. م...
سوال : با توجه به اينكه دربيشتر مراکز نظامي توجه جدي به معيشت كاركنان و پرداخت اضافه كاري و حق مأموريت و... آنها نمي‌شود، هزينه کردن چند صدميليون براي زيباسازي ظاهري پادگان و ساخت‌وساز مواردي كه اصلاً كاربرد ندارد، درست است؟ جواب : هزينة بودجه بايد بر...
سوال: اگر زماني اداره ‏هاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟ جواب : كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلام...
سوال : در برخي مراکز نظامي علاوه بر حقوق كه کارکنان در قبال كار مي‌گيرند، مرسوم شده است كه مبالغي به‌عنوان پاداش و غيره به‌صورت ماهانه و در قالب‌هاي مختلفي پرداخت مي‌شود كه جدا از اضافه‌كاري است. آيا فرماندهان مجوز پرداخت اين چنين مبالغي را از بودجه بيت‌...
سؤال: آيا فريب‌کاري و کتمان واقعيت داوطلبان استخدام هنگام گزينش و تقلّب آنان در آزمون استخدامي موجب عدم صلاحيت آن‌ها مي‌گردد؟ جواب: تقلب در آزمون‌ها و کسب نمره از طريق تقلّب حرام است. فرد فريب‌کار و متقلب، غيرقابل اعتماد و فاقد صلاحيت استخدام مي باشد....
سؤال: کتاب‌ها و هدايايي كه از سوي سازمان به مسئولان و كاركنان اهدا يا ارسال مي‌شود، چه حكمي دارد؟ جواب: اگر اظهارات ارائه‌كنندگان با قراين و شواهد، حاكي از اهدا به خود افراد است نه به سازمان و جايگاه، مجاز به تصرف و تملك‌اند. درغيراين‌صورت بايد اموال س...
سوال : آيا اجراي همه دستورات مافوق لازم است حتي اگر خلاف شرع باشد؟ چگونه مي‌توان تشخيص داد؟ اگر تشخيص داده شد چه بايد کرد؟ جواب: اجراي دستور مافوق لازم است و براي هيچ مقامي جايز نيست، دستوري برخلاف شرع مقدس صادر کند. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر...
سوال : گاه با جابجايي سليقه اي اتاق فرماندهي در يك پادگان، برنامه‌هاي اجرايي چون ساخت‌وساز داخلي تغييرمي يابد و خسارات زيادي به بيت‌المال مي رساند. حكم اين سليقه‌اي برخورد كردن چيست؟ جواب : در فرض سؤال، جايز نيست و موجب ضمان خواهد بود، مگر مصلحت اهمي ...
سؤسال سؤال: حكم استماع موسيقي‌هاي صداوسيما يا ادارة ارشاد، ساخت و تعليم و خريدوفروش ابزار آلات موسيقي چيست؟ جواب: هرگونه نوازندگي مطرب لهوي كه متناسب با مجالس عيش‌ونوش باشد حرام است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سؤال: برخي داوطلبان استخدامي، در مصاحبه، هم در تقيد به واجبات ديني و هم در پاسخ به احکام شرعي مشکل دارند، آيا نتيجه‌گيري در اين مرحله از نظر شرعي اشکال دارد؟ جواب: بر فرض احراز عدم صلاحيت قانوني داوطلبان توسط مسئول مربوط، در اين مرحله ردّ صلاحيت وي اشک...
سوال : اگر انسان با علم و آگاهي و نيت معلوم سنگيني بار وظيفه ذاتي خودش را بر دوش ديگران بيندازد چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلا...
سؤال: خريد و توزيع نشريات و كتاب‌هايي كه مطالب آن به‌صورت ضمني باعث ايجاد فضاي فرهنگي فاسد و غيراسلامي به‌خصوص در ميان جوانان مي‌شود، چه حكمي دارد؟ جواب: درج و ترويج مطالبي كه منجر به انحراف و فساد اخلاق جوانان و پيدايش جو فرهنگي فاسد مي‌شود، جايز نيس...
سؤال: آيا کهانت و خبردادن از آينده و سرکتاب باز کردن و استفاده از هيپنوتيزم براي پيشگويي از آينده و پيدا شدن گمشده و امثال آن شرعاً جايز است. مراجعه به چنين افرادي ازنظر شرعي چگونه است؟ جواب: امور مذکوره اعتبار شرعي ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هن...
سوال : گاهي از بعضي از مسئولين، مسأله ‏اي به عنوان «ولايت اداري» شنيده مي‏شود كه به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جناب عالي در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما كدام است؟ جواب: مخالفت با اوامر اداري كه بر اساس ضوابط و مق...
سوال : آيا درمأموريت‌هاي شهري به منظور جمع‌آوري خبر مي‌توان افراد را وادار به نفوذ در گروه‌هاي فتنه و آشوب‌گر نمود؟ جواب: چنانچه ضرورت انجام مأموريت اقتضا کند با رعايت همه جوانب و شرايط و موازين شرعي اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اس...
سوال : آيا فرمانده يا رئيس مي‌تواند برخي از اعتبارات دولتي را که تا پايان سال مالي هزينه نشده، به‌عنوان ذخيره‌سازي براي سال آينده به خريد کالاهاي مورد نياز اختصاص دهد و آن را هزينه کند؟ جواب : برابر ضوابط و مقررات و اجازه قانوني اشکال ندارد. منبع : ...
سؤال: تهية اوراقي که به نام ارمغان بهزيستي ميان مردم منتشر مي‏شود و پرداخت پول براي آن‌ها و شرکت در قرعه ‏کشي اين برگه‏ ها، چه حکمي‏ دارد؟ جواب: توزيع و نشر اوراق جمع‏ آوري تبرّعات از مردم، براي صرف آن در امور خيريه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه...
سؤال: فردي كه از نظر گزينشي صلاحيت ورود به سازمان را ندارد، اما مسئولي با استفاده از موقعيت خودش او را با اجبار وارد سازمان مي‌كند، حكمش چيست؟ جواب: تخلف از ضوابط و مقررات قانوني گزينش و استخدام و اعمال نفوذ در آن جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر...
سؤال: آيا مساجد موجود در پادگان‌ها و شهرك‌هاي سازماني، حكم شرعي مسجد را دارند؟ جواب: مكاني كه وقف مسجد شده باشد و مؤمنان به نيت مسجد در آن، يك نماز واجب بخوانند، حكم مسجد بر آن مترتب مي‌شود و در اين موضوع تفاوتي ميان مساجد سازماني و غيرسازماني وجود ندا...
سؤال: اولويت قائل‌شدن و ناديده‌گرفتن خصوصيات، شرايط و ضوابط از طريق افراد گزينشي و استخدامي كه امور در دست آن‌هاست و ضايع‌كردن حق افرادي كه صلاحيت لازم را دارند چه حكمي دارد؟ جواب: تضييع حقوق افراد داراي صلاحيت در موقع جذب و عمل نکردن به ضوابط و مقررات...
سؤال: گروهي از جوانان حزب‌اللهي به تشكيل پايگاه مقاومت در مسجد اقدام کرده‌اند و در اين باره با تشكيل كلاس‌هاي قرائت قرآن، احكام، معارف و علمي، خودجوشانه مشغول به فعاليت‌اند، ضمناً از امكانات (برق و دستگاه‌هاي سمعي و بصري) مسجد براي همين برنامه‌ها استفاده...
سوال : آيا مي‌توان افراد بي‌تفاوت را در سازمان مجبور به فراگيري معارف دين و احكام و... نمود؟ جواب : فراگيري آموزش‌هاي معارف و احکام اسلامي مطابق برنامه آموزشي بر همه افراد واجب و تخلف از آن جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای اما...
سوال : در سازمان با توجه به اينكه فقيه‌ جامع شرايط فرماندهي آن را به عهده دارد آيا افراد بايد به فتواي مرجع تقليد خودشان در امر احكام مربوط به شغل خودشان عمل كنند يا بايد مطابق با فتواي فرماندهي كل قوا كه خودش فقيه و صاحب رساله است جمع بين اين دو چگونه ا...
سوال : تكليف نيروهاي نظامي در مأموريت‌هاي محوله در اكناف و اطراف و بخش‌ها و سرزمين دشمن در مواجهه با باغات، مزارع و توليدي‌ها براي استفاده چيست؟ و همچنين در مسير سرزمين خودي آيا حق‌الماره به آن اطلاق مي‌شود و مي‌شود از ميوه‌هاي آن استفاده نمود؟ جواب: ...
سوال : چنانچه نظر فرمانده يا مدير اين است که مصلحت سازمان و پيشرفت سريع امور، اقتضاي جابه‌جايي کدهاي بودجه را دارد، آيا مي‌تواند دستور جابه‌جايي بدهد؟ جواب : اگر قوانين و مقررات چنين اختياري به مسئول يا مسئول بالاتر او داده باشد، اشکال ندارد. در غير ا...
سوال : ساده‌انگاري، تسامح، تساهل، غفلت، بي علاقگي، بي‌حوصلگي و... در آموزش‌ها چه حكمي دارد؟ جواب : شايسته نيست، بلکه در مواردي حرام است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع...
سؤال: باتوجه‌ به فرمودة امام راحل که ميزان در گزينش حال فعلي فرد است، آيا از نظر شرعي گناهان گذشته و سوابق سوء را مي‌توان مبناي ردّ متقاضيان استخدام قرار داد؟ جواب: با احراز توبه و برگشت واقعي او، به‌گونه‌اي که سوءِ شهرتي باقي نمانده باشد، درصورت احراز...
سؤال: زمين موقوفه‌اي وجود دارد كه داراي راهي است كه فقط براي عبور چارپايان مناسب است و درحال‌حاضر، به سبب ساخت‌وساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند. آيا توسعة آن از دو طرف به طوري كه به مقدار مساوي از زمين وقفي و املاك شخصي را دربربگيرد جاي...
سوال : اختيارات فرماندهان در راستاي بودجه و امكانات دولتي تا چه حد است، آيا بنابر نياز و اضطرار مي‌توانند در راستاي برنامه‌هاي يادواره شهدا و ديدار با خانواده كاركنان، سركشي و غيره از آن استفاده نمايند؟ جواب : در حدي است كه قوانين و مقررات اجازه داده ...
سوال : ساده‌انگاري، تسامح، تساهل، غفلت، بي علاقگي، بي‌حوصلگي و... در آموزش‌ها چه حكمي دارد؟ جواب : شايسته نيست، بلکه در مواردي حرام است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع...
سوال : آيا پاسداران مجاز هستند مرجع تقليد ديگري داشته باشند؟ انتخاب مرجع تقلید جواب : في نفسه بر فرض جامع‌الشرايط بودن اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علی...
سوال : از مأموريت‌هاي نظامي به خصوص تعقيب وگريزها چنانچه فردي نسبت به تيراندازي مهارت نداشته باشد و فردي را از بين ببرد حكم آن چيست؟ آيا سازمان براي ديه او وظيفه‌اي برعهده دارد؟ جواب: اولاً فرماندهان موظفند نيروها را متناسب با مأموريت‌ها، آموزش داده و...
سؤال: استفاده از امكانات بسيج يك محل براي بسيج محل دیگر چه حكمي دارد؟ جواب: برخلاف مقررات جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام.
سوال: اگر زماني اداره‏هاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟ جواب : كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي...
سؤال: آيا مي‌توان در زمين‌هاي وقفي مصلّي يا حسينيه ساخت؟ جواب: زمين‌هاي وقفي قابل وقف مجدّد به‌عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاري آن‌ها به‌طور مجاني براي ساخت مصلّي يا يكي از مؤسسات عمومي مورد نياز مردم براي هيچ‌كس جايز نيست، ولي اجاره دادن آ...
سؤال: آيا از شبستان مسجد يا جايي كه صيغة مسجد خوانده‌شده و پيش‌تر در آن محل نماز اقامه مي‌شده مي‌توان براي پايگاه بسيج يا كتابخانه استفاده کرد؟ جواب: تغيير وقف جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدا...
سوال: اگر زماني اداره‏هاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟ جواب : كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي...
سوال : اقدامات خود سرانه درمأموريت‌هاي نظامي چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
گاهي بودجه‌اي نزد فرماندهان هست و يا هزينه‌هايي هست كه رديف سازماني ندارد و نياز است هزينه شود و تنها راه تامين و هزينه‌ها جابه‌جايي پول‌هاي سازماني است حکم شرعي آن را بيان فرماييد. اگر ضوابط و مقررات مالي چنين اختياري به فرمانده داده باشد، اشکال ندارد. ...
سؤال: آيا فال‌گيري با سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟ جواب: اخبار به کذب جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي كه داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟ جواب: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي كه از طرف ولي فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست. منبع : احک...
سؤال: ساختمان مهمان‌ سرايي كه براي استراحت مهمان‌ها اجاره داده مي‌شود وقف است و توليت آن با امام راتب فعلي مسجدي است كه آن مسجد در مقابل مهمان‌سرا قرار دارد. اکنون، ساختمان مهمان‌سرا خراب شده و به جاي آن حسينيه‌اي ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به هما...
سؤال: مسجد كوچكي در زير شبستان خود زيرزميني دارد که در آن پايگاه مقاومت بسيج مستقر است و كلاس آموزش قرآن و برنامه‌هاي نظامي را در آنجا برپا و وسائل مربوط به بسيج را در آن نگه‌داري مي‌كنند. در پشت بام مسجد اطاق ديگري وجود دارد كه براي كلاس‌هاي عقيدتي نوجو...
سؤال: آيا هيپنوتيزم جايز است؟ جواب: اگر براي غرض عقلايي و با رضايت کسي که مي‏خواهد هيپنوتيزم شود صورت بگيرد و همراه با کار حرام نباشد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلام...
سؤال: اگر گزينشگر در مصاحبه يا تحقيقات براي اينکه پرونده بدون حبّ و بغض شخصي به نتيجه مورد دلخواه برسد، مطالب واقعي را در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت متقاضي استخدام غليظ بيان نمايد، آيا اين کار از نظر شرعي جايز است؟ جواب: دخل و تصرف در اظهارات داوطلب و م...
سؤال: براي مقابله با تهاجم فرهنگ غيراسلامي، حدود سي دانش‌ آموز را از گروه ابتدايي و متوسطه به شكل گروه سرود در مسجد جمع كرده‌ايم كه اين افراد درس‌هايي از قرآن كريم، احكام و اخلاق اسلامي را به‌مقتضاي سن و سطح فكريشان فرا مي‌گيرند، اقدام به اين كار چه حكمي...
سؤال: رابط يا عضوياب ازنظر شرعي تا چه حد مي‌تواند به زندگي خصوصي فرد عضويابي‌شده به‌ويژه در مسائل اخلاقي او وارد شود و تحقيق نمايد؟ جواب: چون فرد درخواست عضويت نداده است؛ براي رابط يا عضوياب فقط جمع‌آوري اطلاعات آشکار و عمومي فردِ مورد نظر جايز است. تا...
سؤال: آيا اغماض و سهل‌ انگاري گزينشگر و معرف در امر گزينش از نظر شرعي جايز است؟ جواب: اغماض و سهل‌انگاري با ناديده‌گرفتن مقررات و عمل برخلاف قانون جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلا...
سوال : آياكاركناني كه جهت مأموريت درون شهري يا برون شهري با وسيله نقليه سازمان جهت انجام امور اداري سازمان تردد مي‌نمايند مجاز هستند در مسير راه و يا خارج از آن به انجام امور شخصي حتي براي يك مدت كوتاه بپردازند؟ جواب: چنانچه با اجازه فرمانده يا مسئول ...
سوال : بودجه ها يا اموالي در قالب طرح تجهيز پايگاه‌ها براي حوزه و پايگاه‌ها مي‌آيد و بايد به آنها واگذار گردد، اگر فرمانده دستور دهد كه آن را به قسمت‌هاي ناحيه بدهيد، تکليف چيست؟ جواب : بيت‌المال بايد مطابق مقررات هزينه شود و هزينه کردن در غير موارد قا...
سؤال: مراجعة مؤمنان به برخي ازکساني که با تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مي‏کنند، با توجه‌ به اينکه يقين دارند که آن‌ها تنها کار خير انجام مي‏دهند چه حکمي دارد؟ جواب: اين کار في‏ نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اينکه از راه‌هايي که شرعاً حلال است، اقدام ش...
سؤال: به جهت کلي بودن برخي دستورالعمل‌ها و ابلاغيات، متقاضي استخدام در عين داشتن صلاحيت عمومي، براساس ابلاغ نمي‌تواند جذب شود، آيا ما از نظر شرعي با اغماض مجاز به جذب او هستيم؟ جواب: ملاک جذب افراد، احراز صلاحيت قانوني آنان براساس مقررات، توسط مسئولان ...
سوال : بنده يک راننده هستم. محل کارم در شهر اهواز است و در ماه چند بار مأموريتي به تهران مي‌آيم در مسير آيا مي‌توانم در مدت کوتاه به اقوام خود سر بزنم؟ جواب: با اجازه فرمانده صاحب اختيار قانوني اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتا...
سؤال: آیا وصیت کردن برای هر مسلمان واجب است یا مستحب ؟ مقلد رهبری جواب: وصیت ذاتاً مستحب است مگر آن حق الله یا حق الناس برعهده کسی باشد که در این صورت وصیت مقدمه ای برای ایصال آن حق است و وجوب مقدمی و نه ذاتی دارد، یعنی وصیت کننده به دیگران اعلام م...
سؤال: آيا استفاده از شبستان مسجد براي رشد فكري، فرهنگي و نظامي (آموزش‌هاي نظامي) جوانان جايز است؟ آيا با توجه به كمبود مكان‌هاي اختصاصي مي‌توان اين كارها را در ايوان مسجد انجام داد؟ جواب: اين امور تابع كيفيت وقف صحن مسجد و ايوان آن است و بايد از امام ج...
سؤال: اگر ديگران با توجه به تخصص در اولويت جذب باشند،آيا جايز است شخص عضوياب، اقوام يا دوستان خويش را به‌جهت شناخت کامل از تعهد آن‌ها در اولويتِ معرفي براي استخدام قرار دهد؟ جواب: باتوجه‌به اينکه اولويت افراد براي جذب بايد با لحاظ همة صلاحيت‌ها، از قبي...
سؤال: اگر فردي داراي شرايط و صلاحيت‌هاي عمومي جذب باشد، ولي از نظر شخصي ما ايشان را فردي مناسب براي سپاه ندانيم، آيا شرعاً مي‌توانيم ايشان را ردّ نماييم؟ جواب: ملاک در تشخيص صلاحيت جذب، نظر شخصي محقق نيست، بلکه ملاک تشخيص احراز قانوني و براساس مقررات م...
سوال : رانندة يگان به مأموريت مي‌رود، در برگشت در بين راه به مدّت پانزده دقيقه به منزل مي‌رود تا به پدر و مادر خود سر بزند، آيا اشکال دارد؟ جواب: تابع مقرّرات است و با اجازة مسئولين مربوطه بي‌اشکال است. منبع : احکـام اداري‌ نظامي : بر اساس فتاوای ا...
سؤال: حکم استفاده از امکانات خارج از يگان، مانند مساجد وحسينيه‌ها را براي برنامه‌هاي فرهنگي يگان‌ها بفرماييد؟ جواب: اگر با اجازة متولي شرعي مساجد و حسينيه‌ها باشد، جايز است منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم ...
سؤال: عده‏ اي نه به قصد درمان، بلکه براي نشان‌دادن قدرت روحي انسان، مبادرت به هيپنوتيزم مي‏کنند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا افرادي که در اين زمينه صاحب تجربه‌اند، ولي متخصص آن نيستند، جايز است اقدام به اين کار کنند؟ جواب: به‌طورکلي، يادگيري هيپنوتيزم و ...
سوال : به عنوان راننده استخدام شدم به من دستور مي‌دهند بايد رانندة آمبولانس باشي، ولي به علت نداشتن مهارت لازم مي‌ترسم، يک بار هم تصادف کردم و خسارت را جبران نمودم، آيا مي‌توانم دستور را اطاعت نکنم؟ لطفاً حکم شرعي را بيان نماييد. جواب: تخلف از دستور س...
سوال : گاهي اوقات بليط هواپيما ساعت مثلاً 23:30 مي‌باشد و يا با تأخير چند ساعته يا بدون تأخير مأمور مثلاً ساعت 20:00 فردا به منزل مي‌رسد، آيا حق مأموريت به او تعلق مي‌گيرد يا نه؟ جواب: اگر تأخير از ناحيه مأمور نباشد و منع قانوني و مقرراتي نداشته باشد ...
سؤال: قسمتي از مسجد حدود سي‌سال است كه متروكه و تبديل به خرابه شده است و نماز در آن اقامه نمي‌شود، توسط نيروهاي بسيجي تعميراتي را در آن انجام شده است؛ چون برادران بسيجي آگاهي از احكام شرعي مسجد نداشتند و افراد مطلع نيز آن‌ها را آگاه نكردند، اقدام به ساخت...
سؤال: آيا بازديد بدني داوطلبان استخدام در معاينات پزشکي جهت اطلاع از نقص عضو آنان يا جراحي‌ هاي انجام‌شده ازنظر شرعي جايز است؟ جواب: بازديد بدني غير از عورتين جهت اطلاع از وجود نقص عضو يا جراحي انجام‌شده توسط هم‌جنس اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش...
سؤال: آيا از نظر شرعي جايز است گزينشگر با اغماض، داوطلب استخدام را جذب نمايد؟ تا چه حد مي‌تواند نسبت‌ به خطاها و گناهان آنان اغماض نمايد؟ جواب: ملاک در گزينش، احراز صلاحيت عرفي داوطلب در چهارچوب مقررات است و تسامح نسبت به اين حد از صلاحيت جايز نيست. م...
سوال : سازمان ما، پروژه‌ هايي در محل اماکن زيارتي از جمله مشهد، عتبات عاليات و سوريه دارد و مجوزهايي جهت اعزام فرد به مأموريت و بازديد از پروژه‌هاي مذکور اخذ و اقدام مي‌شود و نيت واقعي درخواست کننده مأموريت و يا اعزام‌کننده به مأموريت زيارت، نوعي تشويق ف...
سؤال: نزديك ادارة ما مسجدي وجود دارد، آيا جايز است در ساعات رسمي كار براي شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟ جواب: خارج شدن از اداره براي رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت اول وقت، درصورتي‌كه نماز جماعت در خود اداره برپا نشود، اشكال ندارد؛ ولي بايد مق...
سوال : بعضي از فراگيران درخواست مي‌كنند به دليل آنكه نتوانسته‌اند از مسئول آموزش مرخصي بگيرند حضور آنها در ليست حضور و غياب منظورشده تا وي بتواند به كار شخصي خود برسد از آنجا كه بسياري از فراگيران شاغل بوده و حقوق دريافت مي‌كنند حكم ساعاتي كه اين گونه از...
سؤال: آيا گزينشگران مجاز به دخالت نظريات شخصي خود در پروندة منتخبان هستند؟ جواب: دخالت نظريات شخصي در پرونده برخلاف قانون و مقررات جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق عل...
سوال : حق مأموريت‌ها در مأموريت‌ و در افراد متفاوت است، مثلاً ما كه در فلان مجتمع قم مي‌آييم يك حق مأموريت مي‌گيريم و برادران ديگري كه در مجموعه‌هاي ديگر براي دوره به قم مي‌آيند حق مأموريت بيشتري مي‌گيرند، اين مسئله چه حكمي دارد؟ جواب: ملاک ضوابط و م...
سؤال: آيا نماز خواندن در مسجدي كه كفار ساخته‌اند، جايز است؟ جواب: اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: آيا مشاهدة عورتين داوطلبان استخدام جهت معاينه توسط پزشک هم‌جنس شرعاً جايز است؟ جواب: مشاهدة عورتين داوطلبان استخدام توسط اعضاي کمسيون پزشکي يا پزشک هم‌جنس جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سؤال: آيا به‌خاطر مصلحت سپاه و سازمان از نظر شرعي ما مي‌توانيم ابلاغ را ناديده بگيريم؟ جواب: اعمال ضوابط و مقررات مربوط در جذب افراد بر مصلحت‌انديشي مقدم است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اس...
سوال : بعضي ادارات دولتي، با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، جهت كمك به معيشت كاركنان خود، در سال، چند روز حقّ مأموريت، به اصطلاح پشت‌ميزي، به آنان مي‌دهند. به اين صورت كه حكم مأموريت صادر مي‌شود، ولي شخص يا اشخاص به مأموريت اعزام نمي‌شوند و در محل كار خود ه...
سلام آیا نظر همه مراجع تقلید در مورد وجوب فطریه میهمان درشب عید فطر یکسان است ؟ با سلام نظر همه مراجع درمورد فطریه یکسان نیست امام،گلپایگانی، اراکی،بهجت، سیستانی،نوری همدانی،وحید وسبحانی میگویند واجب است بقیه مراجع میگویند با یک شب فطریه واجب نمیشود...
سؤال: آيا نمايش فيلم‌هاي سينمايي‌اي كه وزارت ارشاد اسلامي ايران توزيع مي‌کند، در مسجد براي شركت‌كنندگان در جلسات قرآني، اشكال شرعي دارد؟ جواب: تبديل مسجد به مكاني براي نمايش فيلم‌هاي سينمايي جايز نيست، ولي نمايش فيلم‌هاي مذهبي و انقلابي که محتواي مفيد ...
سؤال: آيا داوطلب استخدام جهت معاينة پزشکي مي‌تواند نزد پزشک هم‌جنس کشف عورت نمايد؟ جواب: کشف عورت توسط داوطلب استخدام نزد پزشک هم‌جنس جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق...
سؤال: در صورت تعارض بين مسئول گزينش که به جهت تجربة کاري متوجه غيرواقعي‌ بودن گزارش‌ هاي کتبي و شفاهي هست و برخي مسئولان در حفاظت اطلاعات يا حوزة نمايندگي که فقط با ملاک ارزيابي کتبي يا شفاهي شخص را ردّ مي‌نمايند، وظيفة شرعي مسئول گزينش در ردّ يک نيروي ل...
سوال : اگر فرماندهي بودجه‌اي را كه مخصوص خوراك است، در جاي ديگري هزينه كند، چه حكمي دارد؟ جواب : اگر مغاير مقررات باشد جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه...
سؤال: آيا زيرنظرگرفتن کارهاي فرد مورد نظر براي استخدام و خانوادة وي توسط رابط، تجسس ممنوع در امور شخصي وي محسوب مي‌گردد؟ جواب: رابط قبل از احراز تمايل فرد به استخدام، به جز جمع‌آوري اطلاعات آشکار و عمومي فرد و خانواده‌اش، شرعاً حق هيچ‌گونه تحقيق و جست...
سوال : آيا در ادارات، مجوز رئيس، معاونين و يا يكي از مسئولين ردة پايين‌تر، جهت انجام كارهاي غير اداري كافي است؟ مثل: خريدن نان از بيرون اداره، شركت كردن در مراسم بيرون اداره، شركت در جلسه‌هاي بسيج و زيارت حاجي و...، يا بخشش قسمت كمي از ساعت كار اداري، به...
سؤال: آيا انجام تمرين‌هاي ورزشي در مسجد محل يا خوابيدن در آن جايز است؟ اين كارها در مسجدهاي ديگر چه حكمي دارد؟ جواب: مسجد جاي ورزش و تمرين ورزشي نيست و از كارهايي كه با شأن و منزلت مسجد منافات دارد، بايد پرهيز شود؛ خوابيدن در مسجد نيز مكروه است. منب...
سوال : سلام علیکم.با تقدیم احترام خواهشمندم به طور مفصل توضیح دهید مراجع تقلید هزینه زندکی ودفترشان را از چه راهی به دست می اورند؟اززنجان فرجه لو جواب : مراجع تقلید معمولا از اموال و املاک شخصی خود استفاده میکنند ودرصوررت نداشتن ملک و اموال شخصی مجازن...
سؤال: باتوجه‌ به اينکه عدم صلاحيت داوطلبي براي حداقل دو نفر محقق يا يک نفر محقق و يک نفر مصاحبه‌ گر احراز شده است، آيا جذب و به‌ کارگيري متقاضي از طرف مسئولان مربوط از نظر شرعي جايز است؟ جواب: ملاک گزينش، احراز صلاحيت داوطلب توسط مسئول نهايي مربوط، طبق...
سؤال: آيا به‌طور مطلق جايز است كه كفار داخل مساجد مسلمانان شوند، هرچند براي مشاهدۀ آثار تاريخي باشد؟ جواب: ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در ديگر مساجد هم اگر هتك و بي‌حرمتي مسجد شمرده شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر ا...
سؤال: اگر بعد از استخدام معلوم شود که داوطلب قبل از جذب از ناحية عورتين، نقص عضو يا بيماري داشته، درمان آن با هزينة سازمان چه حکمي دارد؟ جواب: تابع مقررات است منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سوال : در اکثر مراکز براي حضور و غياب دستگاه ساعت زني نصب شده، ولي مسئولين از اين امر مستثنی مي‌باشند. مشاهده مي‌شود اکثر سر وقت نمي‌آيند و در بعضي مواقع زودتر مي‌روند حکم اين چگونه است؟ جواب: تمام نيروها بايد به وظايف قانوني خود عمل کنند و تخلف از آ...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان مجازند نيروهاي تحت امر خود را خارج از وقت اداري ملزم به انجام امور اداري کنند؟ جواب : استفاده شخصی اين‌گونه امور تابع ضوابط و مقررات سازماني است و فرماندهان و مسئولان بايد به قوانين و مقررات و اختيارات قانوني خود مقيد بو...
سؤال: در برخي از بخش‌هاي نيروهاي نظامي، براي پذيرش نيرو جهت مشاغل حساس، آزمايش‌هاي ويژه صورت مي‌گيرد که مستلزم ديدن عورتين فرد مي‌باشد، آيا اين عمل جايز است؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پ...
سؤال: اکثر داوطلبان براي ورود به سپاه با ظاهرسازي در تقيد به واجبات، اصرار به جذب دارند، آيا از نظر شرعي در جذب آن‌ ها مي‌شود تسهيل قايل شد؟ جواب: در گزينش بايد صلاحيت واقعي داوطلب احراز شود و در فرض ظاهرسازي، داوطلب صلاحيت واقعي ندارد و استخدام وي جاي...
سؤال: آيا استفاده از حسينيه‌ها كه در طول سال فقط در ايامي خاص برنامه دارند، جهت ورزش و كار فرهنگي براي جذب جوانان چه صورت دارد؟ جواب: استفاده از موقوفات بايد همسو با وقف باشد وکارهاي که خلاف جهت وقف يا شأن حسينيه باشد جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهن...
سؤال: آيا لمس عورتين داوطلبان استخدام توسط پزشک هم‌جنس از روي لباس زير و نازک، يا ديدن مستقيم آن ناحيه در صورت نبود راه‌هاي ديگر جهت کشف برخي بيماري‌ها و معالجة آن‌ها که عدم اين معاينه منجر به عوارضي ازقبيل ناتواني فرد در تمرينات ويژة نظامي و عقيمي و حتي...
سؤال: اگر صلاحيت يا عدم صلاحيت فردي به‌خاطر يک مورد تحقيق، براي محقق پرونده مخدوش شود و راهي براي احراز يا عدم آن هم وجود نداشته باشد، آيا محقق از باب احتياط مي‌تواند رأي به عدم صلاحيت داوطلب بدهد؟ جواب: در فرض سؤال چون صلاحيت داوطلب احراز نشده است نمي...
سؤال: در بعضي مراکز سپاه براي ساخت حسينيه و سالن اجتماعات از مردم و خيران کمک‌هايي دريافت مي‌شود، آيا تغيير کاربري آن اماکن پس از ساخت جايز است؟ جواب: درصورتي‌که خيران پرداخت‌کننده، کمک را براي مصرف در کاري خاص شرط يا وقف کرده باشند، شرعاً واجب است در ...
سؤال: آيا استخدام داوطلبي که اسناد، مدارک و عکس او همگي نشان از عدم رعايت حدود شرعي محاسن توسط اوست، ولي اظهارات منابع بيانگر وضعيت مناسب وي بهتر از اسناد و مدارک موجود است، جايز مي‌باشد؟ جواب: استخدام بايد با احراز صلاحيت براساس مقررات و حجت شرعي باشد...
سؤال: براي ساخت حسينية يگان از مردم و خيران محل كمك‌هايي جمع‌آوري شده است، آيا تغيير كاربري اين اماكن بعد از ساخت و استفاده از آن، غير از نيت بانيان، جايز است؟ جواب: درصورتي‌كه خيران پرداخت‌كننده براي موردي خاص وجه داده يا وقف كرده باشند، شرعاً واجب اس...
سوال : خارج شدن از همايش‌ها، گردهمايي‌ها، كلاس‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي سازماني براي افرادي كه مأمور شده‌اند به امر فوق و پرداختن به ديگر امور سازماني چه شخصي و چه سازماني و درك نكردن تمام اهداف برنامه با توجيه به اينكه ما وارد هستيم چه حكمي دارد؟ جوای :...
سوال : سرهنگ نظامي هستم. 29 سال خدمت كرده‌ام. الحمدالله هر كاري را كه به من سپرده شده، انجام داده‌ام، ولي در مورد حضور به‌موقع سر كار، كوتاهي كرده‌ام و به‌ طور متوسط در طول خدمتم روزانه 40 دقيقه تأخير داشته‌ام. براي اينكه مشغول‌الذمه بيت‌المال نباشم، تكل...
سؤال: آيا خريد ونگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه‌هاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حکمي دارد؟ جواب: دستگاه آنتن ماهواره‌اي از اين جهت که صرفاً وسيله‌اي براي دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني است که هم ...
سؤال: ديدن عورتين داوطلب استخدام به‌صورت غيرمستقيم (آينه يا دوربين مداربسته) در صورت عدم وجود راه‌هاي ديگر، جهت احراز سلامت آن ناحيه يا تقلب نکردن در آزمايشات (اعتياد و...) توسط پزشک همجنس چه حکمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس...
سوال : دير حاضر شدن در محل کار در صورتي که فرمانده تأييد کند چه حکمي دارد؟ جواب: چنانچه تأييد فرمانده بر اساس اختيارات قانوني باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی اما...
سوال : آيا فرمانده در به کارگيري سربازان در امر ساخت‌وساز به‌عنوان کارگر پروژه‌هاي ساختماني مجاز است و آيا مي‌تواند به جاي اجرت، با مرخصي تشويقي و کمک‌هاي ديگر رضايت سرباز را جلب کند؟ جواب : چنانچه خلاف مقررات باشد، جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /اح...
سؤال: آيا استخدام افراد در صورت عدم احراز سلامت ناحية عورتين داوطلب به‌جهت عدم معاينه آن قسمت جايز است؟ جواب: بر فرض عدم احراز سلامت فرد که توانايي وي جهت انجام وظايف قانوني باشد جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارا...
سؤال: درصورت تضاد بين برخي نظريات فقهي با دستورالعمل‌هاي موجود و عدم امکان جمع بين آن‌ها، آيا گزينشگر مي‌تواند با ناديده‌گرفتن دستورالعمل، به نظريات فقهي عمل نمايد؟ جواب: درصورتي‌که دستورالعمل ابلاغي قبلاً تأييدية شرعي از مسئولان مربوط را دريافت نموده...
سؤال: ورود خارجي‌هاي غيرمسلمان به مساجد براي بازديد از آثار باستاني، ازنظر شرعي چگونه است؟ جواب: در فرض سؤال اگر هتک و بي‌حرمتي يا تنجيس مسجد شود، ورود آن‌ها جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدای...
سوال : فردي استاد است و در مراكز آموزشي تدريس و به امر تعليم و تربيت مي‌پردازد و يا مسئول دانشگاهي از مجموعه سپاه است و اعتقادي به لباس سپاه ندارد آيا مي‌تواند مربي باشد؟ جواب : عدم صلاحیت در صورتي که حضور اين‌گونه افراد اثر منفي تربيتي آموزشي در مخ...
سوال : محل استقرار تشكيلات خارج از شهر است و سرويس جهت اياب و ذهاب براي نيروها موجود نيست و سرويس‌هايي نظير اتوبوس و... هم وجود ندارد. آيا ساعات ورود و خروج اين نيروها با ساير نيروهايي كه سرويس دارند، بايد يكسان باشد؟ يا مي‌توانند با تشخيص مسئول مربوطه د...
سلام؛ لطفا کفاره دروغ که خیلی سنگین بوده چیست ؟ واسه حفظ آبرو قسم خورده متشکرم سلام علیکم؛ دروغ از گناهان کبیره است و کسى که آن را ترک نمى‏کند در واقع پایه اعتقاد او به توحید و معاد سست است؛ وگرنه چنانچه کسى معتقد باشد که همه چیز بشر در اختیار خداست و ا...
سؤال: گاه از راديوی وسايل نقليه آهنگ‌هاي (مجاز) پخش مي‌شود. برخي مسئولان اعلام مي‌كنند چون هرچه از صداوسيما پخش مي‌شود حجت شرعي ندارد، پس گوش‌دادن به اين آهنگ‌ها حرام است، لطفاً توضيح دهيد؟ جواب: صرف پخش آهنگ‌ها از صداوسيما سبب حليت يا حرمت آن نيست، بل...
سؤال: آيا اِعمال محدوديت در انتشار آگهي استخدام عمومی از نظر شرعي جايز است؟ جواب: بايد براساس مقررات و قوانين مربوط باشد و عمل برخلاف قوانين، شرعاً جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سؤال: آيا مسئولان گزينش از نظر شرعي مجاز به در اختيار گذاشتن محتوايات پروندة داوطلبان به افراد غيرگزينش در سپاه هستند؟ جواب: براي مسئولان گزينش جايز نيست پروندة داوطلبان را در اختيار افراد غيرمسئول مربوط قرار دهند. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاو...
سؤال: در نوار مرزي، امواج راديو و تلويزيون کشورهاي همسايه به‌راحتي دريافت مي‌شود، آيا استفاده از آن‌ها براي دريافت خبر و اطلاعات منطقه مجاز است؟ جواب: اگر مفسده‌اي نداشته باشد في‌نفسه اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خ...
سؤال: آيا مقدم‌کردن برخي متقاضيان استخدام براساس رابطه با مديران (پارتي‌بازي) شرعاً جايز است؟ جواب: درصورتي‌که برخلاف قانون و مقررات باشد و موجب ضايع‌شدن حق کسي گردد، حرام است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/...
سؤال: دسترسي به پروندة گزينشي داوطلبان از نظر شرعي براي چه کساني جايز است؟ جواب: براي افراد غيرمسئول دسترسي به اطلاعات پرونده جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه الس...
سؤال: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت‌ کنندة کانال‌هاي ماهواره‌اي براي گرفتن کانال‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي براي کسي که در خارج از جمهوري اسلامي زندگي مي‌کند، جايز است؟ جواب: دستگاه يادشده هرچند از آلات مشترکي است که قابليت استفادة حلال را دارد، ولي ...
سؤال: آيا حقوق و مزاياي کساني‌ که از طريق رابطه استخدام شده‌اند، حلال است؟ جواب: پارتي‌ بازي براي استخدام جايز نيست، اما اگر شايستگي انجام کاري را که استخدام شده است، داشته باشد، حقوقي که مي‌گيرد اشکال ندارد؛ ولي چنانچه حقي از کسي ضايع شده باشد، بايد ر...
سؤال: متقاضي استخدام به دليل عدم صلاحيت، از عضويت در سپاه ردّ مي‌شود، آيا مراکز گزينش سپاه از نظر شرعي مجاز به در اختيار قردادن اطلاعات پروندة آن فرد ردّ صلاحيت‌ شده به ساير ارگان‌هاي مشابه يا عادي هستند؟ جواب: جايز نيست، فقط براساس مقررات مربوط اگر گز...
سؤال: اگر آنتن ماهواره‌ اي علاوه بر دريافت کانال‌هاي جمهوري اسلامي، اخبار و بعضي از برنامه‌ هاي مفيد کشورهاي عربي و خليج فارس و همة کانال‌هاي غربي و فاسد را دريافت کند چه حکمي دارد؟ جواب: معيار جواز استفاده از اين دستگاه براي گرفتن برنامه‌هاي کانال‌هاي...
سوال : نيروهاي آموزشي كه به دلائلي مثل معافيت پزشكي از خدمت منفك مي‌شوند وسايلي دارندكه تازه تحويل گرفته‌اند و برخي را استفاده كرده‌اند و اين وسائل براي سازمان مفيد نيست، آيا مي‌توانند آنها را به ديگران ببخشند؟ جواب : اگر منع قانوني نداشته باشند اشکا...
سؤال: آيا همکاران گزينشي از نظر شرعي مجاز به بيان برخي مطالب پرونده در جمع خودماني خودشان هستند؟ اگر اين ارائه و بيان مطالب براي همياري در جهت به نتيجه رسيدن پرونده باشد چطور؟ آيا ارائة اين مطالب غيبت محسوب مي‌گردد؟ جواب: بيان محتواي پرونده گزينشي براي...
سؤال: استفاده از آنتن ماهواره‌اي براي آگاهي از برنامه‌ هاي علمي يا قرآني و مانند آن که از ماهواره توسط دولت‌هاي غربي يا کشورهاي مجاور خليج فارس و غير آن‌ها پخش مي‌شوند چه حکمي دارد؟ جواب: استفاده از اين دستگاه براي ديدن و شنيدن برنامه‌هاي علمي يا قرآني...
سوال: افرادي كه با آموزش‌هاي سازماني مهارت‌هايي را كسب نموده‌اند و آن مهارت‌ها را در بيرون از سازمان به‌كار گرفته و كسب درآمد نمايند چه حكمي دارد؟ جواب : چنانچه برخلاف ضوابط و مقررات سازماني نباشد و منافاتي با انجام وظايف سازماني و محوله نداشته باشد ا...
سؤال: آيا بيان امراض يا عيوب افراد متقاضي استخدام که در معاينات پزشکي محرز شده براي ديگران جايز است؟ جواب: اظهار آن براي غيرمسئولان مربوط و براي ديگران، درصورتي‌که موجب شناسايي داوطلب شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌...
سؤال: تلويزيون‌ها يا کانال‌هاي پخش مستقيم ماهواره‌اي يک‌سلسله برنامه‌هاي اجتماعي را به نمايش مي‌گذارند که بيانگر مسائل اجتماعي جامعه غربي است و به ترويج افکار فاسدي از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مي‌پردازند؛ به‌طوري که اين برنامه‌...
سؤال: قبول توصيه و سفارش از فردي براي بعضي از مراجعه‌ كنندگان چه حکمي دارد؟ جواب: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه‌كنندگان پاسخ‌داده، كارهاي آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براي هيچ‌يك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسي، در صورتي كه مخ...
سؤال: آيا استفاده از اطلاعات پرونده‌هاي منفي و بازخواني آن جهت آموزش ديگر گزينشگران شرعاً جايز است؟ جواب: درصورتي‌که اشاعة فحشا و ازبين رفتن قبح گناه و موجب شناسايي داوطلب براي ديگران نشود، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خام...
سؤال: آيا اولويت استخدامي بسيجيان، خانوادة شهدا و ايثارگران و فرزندان کارکنان عادلانه و شرعي است؟ جواب: درصورتي که اولويت‌دادن برابر قانون باشد و اين افراد صلاحيت و شايستگي و شرايط لازم را براي جذب داشته باشند، شرعاً اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزین...
سوال : آيا در سپاه رسيدن به ظاهر و تجملات مجوز شرعي دارد؟ جواب : آراستگي مطابق ارزش‌هاي اسلامي مورد تأکيد شارع مقدس و مطلوب است، ولي از تجمل‌گرايي و اسراف و تبذير بايد پرهيز کرد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ز...
سوال : اگر فردي از سرباز براي انجام کارهاي شخصي استفاده کرده است، چه وظيفه‌اي براي جبران دارد؟ جواب : چنانچه استفاده از سرباز در زماني بوده، که سرباز طبق قانون بايد در يگان خدمتي حضور مي‌داشته، بايد اجرت‌المثل کار را به سازمان بپردازد و اگر سرباز قانو...
سؤال: اگر موضوعي نظير سيگاري‌ بودن فرد به‌گونه‌اي براي ما احراز شود که اثبات آن از طريق تحقيق ميسر نباشد، آيا در مصاحبة استخدامي مي‌توان از فرد اعتراف گرفت؟ جواب: اعتراف گرفتن همراه با ارتکاب خلاف شرع نظير دروغ گفتن يا نسبت مطالب غير واقعي به داوطلب جا...
سؤال: مسائل خاصي در پروندة افراد وجود دارد که به آبروي داوطلب و خانوادة او بستگي دارد، ولي گزارش آن به مراجع مربوط لازم و ضروري است، آيا اين کار اشکال شرعي دارد و غيبت محسوب مي‌گردد؟ جواب: از بين بردن آبروي مؤمن حرام است، اما گزارش مطالب پرونده به افر...
سؤال: ستفاده از تجهيزات دريافت شبکه‌ هاي ماهواره، به موجب قوانين مصوب در مراجع قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي، به‌جز در موارد خاص ممنوع و براي آن مجازات تعيين شده است؛ اما اگر شخص از اين تجهيزات فقط در حدود برنامه‌هاي مشروع، مثل برنامه‌ هاي علمي يا اخبار ...
سؤال: آيا به‌ کارگيري نيروي قراردادي بدون سير مراحل قانوني اشکال شرعي دارد؟ جواب: به‌کارگيري افراد خارج از ضوابط و مقررات شرعاً جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه ا...
سوال : بعضي از پرسنل سبيل خود را از ريش‌ها بيشتر بلند مي‌كنند، آيا اشكالي دارد؟ جواب: في نفسه اشکال ندارد، مگر آنکه خلاف مقررات يا شئون سازماني باشد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلا...
سوال : اگر فرمانده، رئيس يا مدير، نسبت به ارتقاي آموزش‌هاي عقيدتي ـ سياسي و تخصصي يگان تحت امرش کوتاهي کند، چه حکمي دارد و وظيفة ديگران نسبت به او چيست؟ جواب : چنانچه اين امر از وظايف قانوني او باشد، کوتاهي در انجام آن جايز نيست و ديگران نيز وظيفه دار...
سؤال: ثبت اعترافات و اظهارات داوطلب در مصاحبه يا منابع در تحقيقات در خصوص گناهان شخصي داوطلب در پرونده تا چه حد جايز است؟ جواب: جست‌وجو و پيگيري امور جهت کشف اسرار و گناهان شخصي وي جايز نيست، ثبت اظهارات و اعترافات مرتبط و مؤثر در جذب اشکال ندارد. منب...
سوال : آيا بعضي از قوانين در سپاه که بايد توسط کادر رعايت شود (مثل اندازه محاسن) با نظر مرجع تقليد کمي فرق مي‌کند يا سخت‌گيرتر است فرد ملزم به رعايت کدام است؟ جواب: موارد مختلف است و نيروهاي مسلح موظف به مراعات قوانين و مقررات سازماني مي‌باشند. من...
سؤال: آیا آموزشهای پزشکی برای کسانی که به عنوان متخصص در این رشته ها کار می کنند واجب است؟ جواب: فراگیری علوم پزشکی، روان پزشکی ، آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در هر یک از گرایشهای پزشکی پیراپزشکی و... برای متخصصین هر یک از رشته های فوق - قبل از مبادرت به ...
سؤال: آيا نگاه کردن به موي جلوي سر دختران و زنان در فيلم‌ هاي تلويزيوني جايز است؟ جواب: نظر به موي سر و صورت و حتي بدن دختران و زنان در فيلم‌ها و برنامه‌هاي غيرمستقيم تلويزيوني حکم نظر به نامحرم را ندارد، مگر آنکه صاحب عکس يا فيلم را بشناسد، يا از روي ...
سؤال: در صورت اعتراف داوطلبِ استخدام به گناهانش، آيا مصاحبه‌ کننده مجاز به پرس‌ وجو از او در آن موارد است؟ جواب: پيگيري اعترافات گناهان داوطلب در امور اخلاقي به‌جز آنچه شخصاً ابراز مي‌نمايد، جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سؤال: آيا از نظر فقهي نگهداري پروندة گزينشي جايز است؟ جواب: تابع مقررات مربوط است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: اين‌جانب در جهت انجام وظايف اداري خود از اينترنت و نشریات خارجی استفاده مي‌كنم كه بعضاً حاوي مسائل غيرارزشي و غيراخلاقي نيز مي‌باشند. آيا بهره‌گيري از اين منابع براي كسب اطلاعات جايز است؟ جواب: درصورتي‌كه سبب انحراف و فساد نشود، جايز است؛ البته ل...
سؤال: اقرار داوطلب استخدام با چه شرايطي از نظر شرعي قابل پذيرش و استناد است؟ جواب: اقرار داوطلب با وجود شرايط شرعي و قانوني، قابل استناد است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علی...
سؤال: از نظر شرعي نگهداري چه اطلاعاتي در پروندة گزينشي جايز، و نگهداري چه اطلاعاتي جايز نيست؟ جواب: نگهداري مطالب غيرمرتبط با گزينش داوطلب جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام ...
سؤال: بعضي مواقع داوطلبِ استخدام بدون سؤال‌کردن از او، خودش اقدام به لودادن خودش و گفتن مطالبي مي‌کند که اگر لو رود، آبروي وي خواهد رفت؛ وظيفة شرعي در اين خصوص چيست؟ جواب: پيگيري وگوش‌دادن به اقرارهاي داوطلب در امور غيرمرتبط با جذب که سبب ازبين‌ رفتن آ...
سوال : حکم تراشيدن ريش را به طور واضح توضيح بفرماييد؟ چرا قانون اصلاح محاسن در تمامي نيروهاي مسلح يک جور نيست؟ مثلاً در ارتش تراشيدن ريش با تيغ ايراد ندارد، ولي در سپاه تخلف محسوب مي‌شود؟ جواب: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است که احک...
سؤال: درصورتي‌که دريافت کانال‌ هاي تلويزيون محلي و استاني بدون آنتن‌ هاي ماهواره امکان نداشته باشد و خريد آن صرفاً براي استفاده از شبکه‌ هاي داخلي بهره‌برداري شود، خريد و استفاده از آن جايز است؟ جواب: استفاده از آنتن ماهواره‌اي در نظام جمهوري اسلامي تا...
سؤال: از نظر شرعي چه حکمي بر دو اقرار متضاد از ناحية داوطلبِ استخدام مترتب مي‌شود؟ جواب: اگر با دليل براي محقق ثابت نشود که يکي از دو اقرار متضاد غيرواقعي بوده، تضاد در گفتار نشانة عدم صداقت و بي‌ اعتمادي به داوطلب است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اسا...
سؤال: از نظر شرعي روش صحيح اعلام نتايج گزينشي چيست؟ جواب: بايد نتيجه به نحوي به داوطلب اعلام شود که ضرري متوجه فرد و سازمان نشود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: باتوجه به اينکه اخيراً جرايم و تخلفات اينترنتي فراوان شده است، آيا بسيجيان و پاسداران براي پيشگيري، مجاز به ورود به چنين عرصه‌هايي هستند؟ جواب: ورود به عرصة پيشگيري و مقابله با جرايم اينترنتي از وظايف شخصي پاسداران يا بسيجيان نيست و درصورت خوف وق...
سوال : آيا مسئولين مي‌توانند با توجه به نزديكي و هماهنگ‌تر بودن درجات سرداري بعضي را اعطا نمايند و در حق ديگران نوعي كم‌كاري شود، آيا اين كار جايز است؟ جواب : ملاک ترفيعات قانون مقررات استخدامي و نتيجه ارزشيابي پرسنل مي‌باشد و تخلف از آن جايز نيست. ...
سؤال: اگر داوطلبي بعد از اتمام کار گزينشي و استخدام با هديه‌اي خواست تشکر نمايد، آيا از نظر شرعي گرفتن اين هديه (مثلاً يک کيلو عسل) اشکال دارد، اگرچه ردّ کردن باعث ناراحتي و اذيت او شود؟ جواب: اگر در سير گزينش چنين وعده‌اي را داده باشد، گرفتن آن بعد ا...
سؤال: ديدن فيلم‌ هاي ايراني كه پس از انقلاب توليد شده‌اند و در آن‌ها زنان با حجاب ناقص ظاهر مي‌شوند و گاهي بدآموزي‌ هايي نيز دارند، چه حكمي دارد؟ جواب: اصل مشاهدة اين فيلم‌ها اگر به‌قصد لذت نباشد و موجب وقوع در مفسده نيز نگردد، في‌نفسه‌ اشكال ندارد، ول...
سوال : آيا فرماندهان مي‌توانند به بهانه اينكه يك فرد نظامي به واسطه مشكلات خانوادگي توانايي خدمت در شهرستان‌ها را ندارد جلوي ترفيع درجه آنها را بگيرد و ترفيع آن را ابلاغ نكند؟ آيا ضرر و زيان مالي كه متوجه اين افراد مي‌شود و حق زن و بچه آنان است مسئوليت...
سؤال: آيا دريافت حق مصاحبه براي مصاحبه‌ گران مدعو از غير پرسنل اداري بابت زمان شرکت در نماز جماعت اداره جايز است؟ جواب: اگر دعوت از اين افراد براساس قانون و مقررات بوده و وقت نماز داخل وقت کاري آنان باشد جزو وقت کاري محسوب مي‌شود. منبع: کتاب احکام گزی...
سوال : با عنايت به اين که سازوکار و ساختاراحراز صلاحيت عقيدتي، سياسي، حفاظتي، مديريتي براي انتصاب فرماندهان، يا رؤسا و مديران در نيروهاي مسلّح برابر مقررات معلوم است اگر نهادهاي مسئول در احراز اين صلاحيت‌ها تساهل و تسامح نمايند و در نتيجه افرادي که واجد ...
سوال : با مجوز فرماندهي و مسئول مستقيم، عده‌اي از کارکنان براي طي دوره‌هاي مختلف معرفي مي‌شوند. مركز آموزش غيبت و مرخصي را ممنوع مي‌كند؛ اما مسئولان جهت مأموريت‌ها يا شركت در جلسات درخواست حضور نفر معرفي شده به مراكز آموزشي را دارند و اگر تمرّد كند، با م...
سؤال: آيا استفاده از روش زيرپاکشي، سؤال القايي و مشابه آن در مصاحبة استخدامي از نظر فقهي جايز است؟ جواب: در مصاحبه بايد حدود شرعي رعايت شود. بايد از دروغ، بيان مطالب غيرواقعي و روش‌هاي غيرشرعي پرهيز گردد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خ...
سوال : در سپاه بعضي از مقررات شرعي را حوزه‌هاي نمايندگي رنگ و بوي خاص‌تر مي‌دهند مثل محاسن رئيس حتماً بايد نمره 4 باشد و همين امر باعث تنش مي‌شود، آيا ملاك همان احكام فقهي است يا احكام داخلي سازمان‌ها؟ جواب: معيار در حداقل محاسن اين است که عرفاً بر آن...
سوال : اگر فرمانده يا مديري در انتصابات و چينش نيرو مقررات را رعايت نکند و ازاين طريق موجب ضرر و زيان يا احياناً خسارت و تلفاتي گردد، حکمش چيست؟ جواب : انتصاب افراد بايد بر‌اساس مقررات باشد و تخلف از آن جايز نيست، و چنانچه برخلاف مقررات انتصابي صورت گ...
سؤال: نظارت كارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلم‌ها و مجلات و نشريات و نوارها براي تشخيص موارد مجاز آن‌ها، با توجه به اينكه نظارت، مستلزم مشاهدۀ عيني و گوش‌ دادن به آن‌هاست، چه حكمي دارد؟ جواب: ديدن و گوش‌دادن به آن‌ها توسط مأموران نظارت، در مقام انجام و...
سؤال: آيا در صورت وجود ضرورت سازماني مي‌توان از داوطلبان تعهد گرفت که در صورت چادري نبودن همسر داوطلب، سازمان حق برخورد قانوني طبق مقررات نسبت به داوطلب را داشته باشد؟ جواب: گرفتن چنين تعهدي براي استخدام ضرورت ندارد، اما اگر در چهارچوب مقررات و شرع باش...
سوال : فرماندهي، رياست و مديريت در نظام مقدس جمهوري اسلامي شرعاً مصداق کدام‌يک از مفاهيم سه‌گانه حق، حکم و تکليف مي‌باشد؟ جواب : از مصاديق تکليف شرعي است که با حکم صادره از سلسله‌مراتب فرماندهي ـ که به فرماندهي کل قوا متصل است ـ منصوب مي‌گردد. منبع :...
سؤال: آيا اظهار برخي اسرار داوطلب استخدامي براي ديگران براي کامل نمودن اطلاعات يا به حرف آوردن مخاطب جايز است؟ جواب: اگر مخاطب از اين اطلاعات دربارة داوطلب بي‌اطلاع است، بيان آن براي او جايز نيست منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سؤال: اگر داوطلب قبل از استخدام تعهد بدهد که سطح آگاهي‌ هاي اعتقادي و احکام ديني خود را افزايش دهد، آيا به اعتبار اين تعهد استخدام او از نظر شرعي جايز است؟ جواب: شرط استخدام احراز صلاحيت داوطلب است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه انجام تعهد منع قانوني نداشته ب...
سوال : فرماندهان و مديراني كه به نظر خود، توانايي، مهارت و علم كافي براي انجام وظيفه‌اي كه به آنها محول مي‌شود ندارند آيا واجب است از پذيرش مسئوليت امتناع كنند يا تشخيص مقامات بالاتر كه انتصاب را انجام مي‌دهند كافي است؟ جواب : اگر مقامات بالاتر شخصي ر...
سؤال: بازي‌هاي سرگرم‌كننده و داراي زمانبندي مانند شطرنج و تخته نرد و غيره چگونه است؟ جواب: بازي باآلات قمار حرام است، ولي اگر احراز كنند كه شطرنج امروزه وسيلة قمار نيست، بازي با آن بدون برد و باخت اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس ...
سؤال: آيا از نظر شرعي چهارچوبي براي بيان نوع سؤالات و چگونگي طرح پرسش از داوطلب استخدامي در مقام مصاحبه وجود دارد، لطفاً توضيح دهيد؟ جواب: چهارچوب سؤالات بايد براساس قوانين و مقررات و اصول ديني و اخلاقي اسلام و انقلاب اسلامي و مرتبط با عضويت باشد. من...
سؤال: اگر داوطلب قبل از استخدام براساس تعهدي که براي جبران ضعف آگاهي‌هاي خويش داده بعد از استخدام به آن عمل نکند، آيا حقوق و مزاياي دريافتي او اشکال شرعي دارد؟ جواب: اگر انجام تعهد قانوني بوده و عدم عمل به تعهد موجب اخلال در انجام مسئوليت و نقص در کار...
سؤال: آيا سؤال از داوطلبِ استخدام دربارة خطا يا گناهش اشکال شرعي دارد؟ جواب: سؤال از داوطلب دربارة کميت و کيفيت گناهش جايز نيست و تجسس‌کننده معصيت کار است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلام...
سوال : چرا حكم تراشيدن ريش در بين نيروهاي مسلح متفاوت است، مگر همه زير نظر فرمانده كل قوا نيستند؟ جواب: تراشيدن ريش که بنابر احتياط حرام است و تفاوتي بين نيروهاي مسلح و غير آنها وجود ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/...
سوال : اگر فرد يا افرادي توانايي و شايستگي فرماندهي را ندارند، اما براي دريافت مزاياي بيشتر بپذيرند که به فرماندهي منصوب شوند، دستورات آنان و حقوق و مزاياي دريافتي مشروعيت دارد؟ جواب : چنانچه انتصاب افراد در جايگاه فرماندهي برخلاف ضوابط و مقررات و بدو...
سؤال: ديدن فيلم‌هاي ويديويي كه گاهي تصاوير منحرف‌كننده‌اي دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‌هاي فاسد آن‌ها براي ارائه به ديگران چه حكمي دارد؟ جواب: ديدن اين فيلم‌ها اگر براي اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‌كنندة آن‌ها باشد، اشكال ندارد؛ به‌شرط اينكه ك...
سؤال: آيا يادآوري گناه داوطلب به او در مصاحبة استخدامي براي رسيدن به نتيجة دلخواه، شرعاً جايز است؟ جواب: جايز نيست مگر دربارة امور مرتبط و مؤثر در جذب، بر فرض آنکه ضرورت اقتضا کند؛ در اين صورت نيز بايد به قدر ضرورت اکتفا شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ ب...
سوال : آيا انسان مي‌تواند به عمد لباس سازمان را در برنامه‌هاي اجتماعي سازمان با تحليل اينكه مردم من را مي‌شناسند و يا رفتار ظاهري من منطبق با اين لباس نيست بدون كسب تكليف آن را نپوشد؟ جواب: تخلف از مقررات سازماني جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ ن...
سوال : آيا يک فرد نظامي با درجة پايين‌تر مي‌تواند فرمانده و مسئول يک فرد با درجة بالاتر باشد؟ جواب : بستگي به شرايط و تخصص و توانمندي فرد و آيين‌نامه انضباطي دارد و اگر ضرورت اقتضا کند، اشکالي ندارد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي ...
سؤال: بازي با شطرنج و پاسور حكمش چيست؟ جواب: بازي با آلات قمار بدون بردوباخت هم حرام است و بازي شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون بردوباخت اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلا...
سؤال: آيا يک‌ دستي‌ زدن به داوطلب استخدامي جايز است؟ مثلاً به او گفته شود شما را قبلاً ديده‌اند که چادري نبوديد يا گزارش رسيده است قبلاً آرايش مي‌کرديد و غيره. جواب: سؤالات در مصاحبه و تحقيق بايد در چهارچوب احکام شرع مقدس اسلام باشد و بايد از دروغ و ن...
سؤال: آيا از نظر شرعي کار گزينشگران مانند قضات، قضاوت براي اثبات جرم يا تخلف داوطلبان است يا نه، بلکه براساس قراين و شواهد دنبال عدم اولويت متقاضيان هستند؟ جواب: ملاک در گزينش، احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت افراد براي جذب و تشخيص اولويت افراد واجد صلاحيت ...
سوال : آيا در مديريت و فرماندهي تفاوتي در نحوه اداره سازمان‌هاي نظامي با سازمان‌ها و ادارات غير نظامي به لحاظ شرعي وجود دارد؟ لطفا نظر مبارکتان را بيان فرماييد. جواب : از حيث عمل به مقررات و وظايف قانوني تفاوتي ندارد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرمان...
سؤال: تماشاي پاسور بازي ديگران چه حکمي دارد؟ جواب: اگر مستلزم مفسده يا تأييد عملي آن شمرده شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال: تعدادي از نيروها فقط در فكر درجه گرفتن هستند و سازمان هم بدون درنظر گرفتن كارايي، به وي درجه مي‌دهد و اين افراد كارايي در سازمان ندارند مثلاً درجه فردي 15 است، ولي چون كارايي ندارد درجايگاه 13 به‌كار‌گيري مي‌شود و مزاياي درجه 15 را مي‌گيرد، آيا اين...
سوال : آيا از لباس و كفش نظامي مي‌توان در امور غير نظامي و شخصي استفاده نمود؟ جواب: بستگي به مقررات و ضوابط سازماني دارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : اگر فرمانده براي دفتر کار خود يا زيرمجموعه‌اش بيش‌از نياز متعارف ابزار و اقلام تهيه و اسراف و تشريفات را ترويج کند، چه حکمي دارد؟ وظيفة زيرمجموعه در قبال فرمانده چيست؟ جواب : اولاً، فرمانده بايد به‌گونه‌اي رفتار نمايد که در همة ابعادعقيدتي، سياسي...
سلام و احترام متاسفانه لپ تاپ بنده رو بچه های کوچیکم نجس کردند چجوری باید پاک کرد؟ حکم تطهیر باسلام بنظر میرسه که قطعات الکترونیکی رو نمیشه آبکشی کردولی بهترین کار این است که شما یک پلاستیک نازک روی صفحه کلید لبتاب چسب بزنی و کار کنی تا دست شما درتماس...
سؤال: نوع سؤالات مصاحبه‌کنندة مرد از داوطلب خانم در خصوص مسائل شخصي و اخلاقي نظير پوشش، حفظ حجاب و احکام عملي بايد در چه حدي باشد؟ جواب: در صورت عدم وجود مصاحبه‌گر خواهر واجد شرايمصاحبه‌ط، استفاده از مصاحبه‌گر برادر باید با رعايت قوانين مربوط و حدود ش...
سؤال: نظر مصاحبه‌ کننده نسبت به تقيد يا عدم تقيد داوطلب استخدام در رابطه با ارزش‌ هاي ديني و انقلابي تا چه‌ اندازه حجت شرعي است؟ جواب: نظر مصاحبه‌گر براساس مستندات قانوني در تأييد يا ردّ صلاحيت‌ هاي مکتبي داوطلب در چهارچوب مقررات شرعاً حجيت دارد، ولي م...
سوال : وظيفة فرماندهان ردة پايين در قبال کارهاي خلاف شرعي که در تشکيلات انجام مي‌گيرد و فرمانده مافوق توانايي جلوگيري از آن را دارد و جلوگيري نمي‌کند چيست؟ مثلاً، فرمانده مي‌تواند از جمع شدن زن و مرد نامحرم در يک اتاق جلوگيري کند يا نگذارد که در بهداري، ...
سوال : آيا فرمانده در به کارگيري سربازان در امر ساخت‌وساز به‌عنوان کارگر پروژه‌هاي ساختماني مجاز است و آيا مي‌تواند به جاي اجرت، با مرخصي تشويقي و کمک‌هاي ديگر رضايت سرباز را جلب کند؟ جواب : سربازان ومشمولین چنانچه خلاف مقررات باشد، جايز نيست. منبع ...
سؤال: آيا مصاحبة استخدامي توسط جنس مخالف جايز است؟ جواب: در صورت عدم وجود مصاحبه‌گر خواهر واجد شرايط، استفاده از مصاحبه‌گر برادر باید با رعايت قوانين مربوط و حدود شرعي، مانند عدم خلوت با نامحرم و عدم نگاه حرام و غیره باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر ا...
سوال : فروش البسه سهميه‌اي فرد كه سازمان به او واگذار كرده چه حكمي دارد؟ بخصوص اگر فرد آن را بفروشد و بعد براي انضباط‌كاري سازمان بگويد لباس ندارم و يا از كيفيت خارج شده است؟ جواب: در فرض مسئله فروش البسه سازماني جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظ...
پرسش : آيا اين معيار درستى است كه گفته شود هر كارى را كه خداوند بيشتر دوست داشته باشد آن ثواب بيشترى دارد؟ پاسخ: حبّ خداوند متعال و ثوابى كه مترتب بر عمل انسان مى‏شود هر دو در راستاى مصلحت انسان است. هر كارى كه بيشتر مصلحت انسان را تأمين كند ثواب بيش...
سؤال: بازي با آلات قمار (مثل پاسور) با رايانه كه يك‌طرفه بوده و شرط‌ بندي ندارد چه حكمي دارد؟ جواب: حكم بازي با آلات قمار را دارد و حرام است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی اما...
سوال : چرا در سپاه موقعي که زمان ترفيع درجه کارکنان فرا مي‌رسد مي‌گويند چون جايگاه نداريد درجه کارکنان را به موقع نمي‌دهند و مي‌گويند براي خود جايگاه سازماني پيدا کنيد، آيا اين وظيفه سازمان است يا خود کارکنان که جايگاه سازماني را براي خود پيدا کنند اين ک...
سؤال: در صورت ردّ داوطلب، آيا اطلاع‌دادن محتويات محرمانة پرونده او به خودش يا خانواده‌اش براي دفاع از خود جايز است؟ جواب: افشاي اطلاعات محرمانه جايز نيست، ولي بيان مطالب غيرمحرمانه در حد ضرورت و درچهارچوب مقررات اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ ب...
سوال : اگر فرمانده سازوکار و امکانات لازم براي انجام مأموريت را براي يگان تحت امر آماده نکند و در عين حال اجراي مأموريت را از آنها بخواهد، تکليف شرعي چيست؟ جواب : انجام مأموريت به اندازة امکانات و مقدورات واجب است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی...
سؤال: اگر در پادگان‌هاي نظامي، برادران سرباز براي سرگرمي مبادرت به بازي با پاسور کنند آيا اشكال دارد؟ جواب: بازي با چيزي كه عرفاً از آلات قمار شمرده مي‌شود مطلقاً حرام است؛ هرچند براي سرگرمي و بدون شرط‌بندي باشد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اس...
سؤال: درصورتي‌که مصاحبه‌گر از غير مباحث از قبل تعيين‌شده از داوطلب سؤال نمايد و او قبول نشود، چه راه شرعي براي جبران وجود دارد؟ جواب: درصورتي‌که برخلاف قوانين و مقررات مربوطه، توسط فردي حقي از داوطلب ضايع شده است، همان فرد مقصر است و بايد رضايت داوطلب...
سوال : آيا فروش البسه پاسداري -كه نياز نداريم- به مردم عادي اشكال دارد؟ جواب: در صورتي که خلاف مقررات نباشد و از آنها سوء استفاده نشود اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلام...
سوال : آيا فرماندهان پايگاه‌هاي بسيج در روستاها، قريه‌ها و... مي‌توانند در ساعت اداري و سازماني به امور شخصي خود از قبيل دامداري، كشاورزي و.... بپردازند؟ جواب : عمل برخلاف وظايف قانوني جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام ...
سؤال: با عنايت به حلال بودن بازي شطرنج و با رعايت شرايط فتواي امام راحل آيا بازي شطرنج در اوقات فراقت در محل كار و پادگان‌ها كه نيروها به‌صورت نوبتي حاضرند و همچنين افراد تحت آموزش اعم از رسمي و وظيفه يا آسايشگاه‌هاي دانشجويان در عضويت‌هاي گوناگون در سپا...
سؤال: در صورت پايين بودن شناخت اعتقادي داوطلبِ استخدام، آيا کمک به او از نظر شرعي جايز است؟ جواب: اگر منظور از کمک، راهنمايي وي و معرفي کتاب‌ها به او براي جبران ضعف اعتقادي وي در فرصتي ديگر برابر مقررات مي‌باشد تا صلاحيت جذب را دارا گردد، اشکال ندارد....
سؤال: باتوجه‌به محرمانه‌ بودن نظريات منابع در تحقيقات که در صورت اطلاع داوطلب از آن شايد براي منابع مشکلاتي ايجاد کنند، ولي آگاهي داوطلب از آن براي جلوگيري از تضييع حق خود آيا اشکال شرعي دارد؟ جواب: اظهارات منابع تحقيق، نوعي امانت است، درنتيجه نبايد ب...
سوال : آيا فرمانده يا مدير مي‌تواند در شرايط عادي بيشتر از اختيارات قانوني تصميم‌گيري يا اقدام به تشويق و تنبيه کند؟ جواب : نمي‌تواند، مگر اينکه مطابق ضوابط و مقررات، اختيارات ردة مافوق به وي واگذار شده باشد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس...
سؤال: بازي با وسايل سرگرمي ازجمله پاسور چه حكمي دارد؟ و آيا بازي با آن‌ها براي سرگرمي و بدون شرط‌بندي جايز است؟ جواب: بازي با چيزي كه عرفاً از آلات قمار شمرده مي‌شود، مطلقاً حرام است، هرچند براي سرگرمي و بدون شرط‌بندي باشد. منبع: کتاب احکام فرهنگی -...
سؤال:  آيا کمک به داوطلبان استخدام با دادن سؤالات مصاحبه به آنان به‌خاطر شناخت کافي مصاحبه‌گر از تعهد آن‌ها، شرعاً جايز است؟ جواب: مقررات مصاحبه و قوانين مربوط به آن بايد براي همه يک‌سان باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/...
سوال : آيا استفاده از كفش سازماني يا بخشيدن به فردي بيرون از سازمان مجاز است؟ جواب: وسائل اهدایی سازمان درصورتي که خلاف مقررات نباشد و مورد سوء استفاده قرار نگيرد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم...
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند بيرون از چهار چوب و بالاتر از قانون، منزلي را در اختيار فردي قرار دهد؟ جواب : در اين قبيل امور، معيار قانون، ضوابط و اختياراتي است که به فرمانده داده شده است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي...
سؤال: در اکثر پارک‌ها، فروشگاه‌ها و مکان‌ هاي عمومي بازي‌هايي رايج شده است که در آن، فرد سکة پولي در دستگاه قرار مي‌دهد، ممکن است چيزي برنده شود يا نشود، آيا به اين بازي‌ ها قمار صدق مي‌کند؟ و شرعاً اين بازي‌ها چگونه است؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب ...
سوال : درجه بنده 6 است، ولي در پست سازماني با جايگاه بالاتر خدمت مي‌کنم و حقوقِ آن جايگاه را دريافت مي‌کنم، آيا از نظر شرعي اشکال ندارد؟ جواب : اگر مغايرت قانوني نداشته باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ا...
سؤال: آيا بيان عدم کسب امتياز يا مسائل بسيار فرعي ديگر در پرونده‌هاي منفي داوطلبان به‌جاي بيان واقعيت‌هاي اين‌گونه پرونده‌ها به‌خاطر حفظ آبرو، در جواب داوطلبان پذيرفته نشده يا معرفان آن‌ها دروغ محسوب مي‌گردد؟ جواب: بيان آن‌ها به‌صورت کلي و مبهم يا کنا...
سوال : اختيارات فرمانده در پذيرايي از مهمانان اداري چقدر است؟ آيا اجازه دارد با غذاي بيرون از سازمان از آنها پذيرايي نمايد؟ حد آن چقدر است؟ جواب : تابع مقررات و اختيارات قانوني فرمانده است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه...
سؤال: اخيراً ورزش بيليارد در سطح گسترده‌اي رايج شده است، نظر حضرت عالي دربارة آن چيست؟ جواب: اگر با بردوباخت باشد، جايز نيست و بدون بردوباخت، چنانچه عرفاً از ابزار قمار محسوب نشود اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سؤال: اگر از قبل به داوطلب استخدامي گفته شده باشد که مصاحبه از چه مباحثي است، آيا سؤال از غير آن موارد شرعاً جايز است ؟ جواب: اگر آن مواردِ از قبل تعيين‌شده به‌عنوان نمونه بوده، سؤال از غير آن موارد اشکال ندارد؛ مصاحبه بايد براساس قوانين و مقررات مربوط...
سوال: آيا فروش لباسهاي نظامي (لباس کار) که سازمان به کارکنان داده است و مورد استفاده نيست شرعاً جايز است ياخير؟ جواب: در صورتي که خلاف مقررات نباشد و از آنها سوء استفاده نشود اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سوال : اختيارات فرماندهان و مسئولان براي استفاده از درآمدهاي خودکفايي نيروهاي مسلّح، در چه حد است؟ جواب : در حدي است که قانون يا مقررات مربوط تعيين کرده است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگا...
سؤال:  معمولاً در برخي مسابقات ورزشي شرط‌ بندي‌هايي صورت مي‌گيرد؛ مثلاً اگر شما برنده شديد يك وعدة غذا مي‌دهم، شرط‌بندي در مسابقات يا كارت بازي كودكان، مالك شدن كارت طرف مقابل درصورت برنده شدن چه صورت دارد؟ جواب: شرط‌ بندي در موارد مذكور الزام‌آور و ...
سوال : برادراني با مدارک ديپلم در نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند اولين درجه ابلاغ آنها رزم آور درجه 7 مي‌باشد و اين در حالي است که در سپاه درجه ابلاغ آنها درجه 6 و يک درجه پايين‌تر ابلاغ مي‌گردد اين تفاوت درجه در دو سازمان چه حکمي دارد؟ جواب : هر يک ...
سؤال: صحت و سقم برخي گزارش‌هاي رسيده در مورد افراد متقاضي استخدام، به‌درستي قابل احراز نيست، آيا از نظر شرعي اين گزارش‌هاي ناقص قابل استناد هستند؟ جواب: گزارش‌هاي ناقص و غيرقابل اطمينان براي محقق، مستند نيستند. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای ا...
سوال : اختيار فرماندهان در تشويق، پرداخت عيدي، هدايا و کمک بلاعوض به کارکنان نيازمند براساس تشخيص خود چقدر است؟ جواب : تابع مقررات و اختيارات قانوني فرمانده است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژو...
سؤال:  به دليل علاقه به ورزش، به‌خصوص فوتبال، در پيش‌بيني بازي‌هاي ايراني و خارجي شركت مي‌كنم و براي شركت‌ كردن در اين مسابقه مقداري پول مي‌پردازم، اگر همة پيش‌بيني‌هاي اين بازي‌ها را درست انجام داده باشم، در ليست برنده‌ها قرار مي‌گيرم. مي‌خواستم بدانم ...
سؤال: آيا مصاحبه با داوطلب خواهر جهت استخدام در يک فضاي بسته توسط مرد، شرعاً جايز است؟ جواب: جايز نيست مگر آنکه احکام خاص مربوط به داوطلب خواهر توسط مصاحبه‌گر خواهر و حتي به‌صورت پرسشنامه قابل طرح نباشد و در صورت عدم وجود مصاحبه‌گر خواهر واجد شرايط، ا...
سوال: احكام مربوط به حفاظت اطلاعات در حوزه‌هاي تحقيق و بررسي وضعيت كاركنان و صدور مجوزهاي دريافت درجات و صدور احكام مشاغل را بيان نماييد؟ جواب: تابع ضوابط و مقررات و شرح وظايف سازماني حفاظت اطلاعات مي‌باشد و تخلف از آن جايز نيست. منبع : احکـام ادار...
درمورداعتکاف،سوالی داشتم، آیامیشودبرای امتحان ترم، مسجدرو ترک وبعد امتحان مستقیما ب مسجد بازگشت؟؟ در آداب اعتکاف فقها گفته اند اولا فقط برای کار بسیار اضطراری میشود معتکف از مسجد بیرون بیاد ولی امتحان ضروری نیست دوما اگر ازقبل تصمیم داشته باشه که برا ...
سوال : اختيارات فرماندهي دررابطه با به كارگيري وسايل نقليه سازمان، به ويژه براي تردد مسئولان از محل كار به منزل و بالعكس در چه حد است؟ جواب : درحدي است که مقررات معين کرده است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات...
سوال : اگر فردي از سرباز براي انجام کارهاي شخصي استفاده کرده است، چه وظيفه‌اي براي جبران دارد؟ جواب : چنانچه استفاده از سرباز در زماني بوده، که سرباز طبق قانون بايد در يگان خدمتي حضور مي‌داشته، بايد اجرت‌المثل کار را به سازمان بپردازد و اگر سرباز قانون...
سؤال: آيا شرعاً به‌ استناد گزارش کتبي يا شفاهي يک مؤمن، نسبت‌ به ردّ داوطلبِ استخدام مي‌شود اقدام نمود؟ جواب: ملاک در گزينش، احراز صلاحيت فرد است و در فرض وجود يک گزارش قابل اعتنا، صلاحيت داوطلب احراز نمي‌شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای ام...
سوال : برخي مسئولان در مراکز نظامي، ادارات و ارگان‌هاي دولتي وسائل بيت‌المال را به‌عنوان تسهيلات به مسئولين تحت امر خود واگذار مي‌کنند. حکم آن را بيان فرماييد. جواب : تابع حدود و اختيارات قانوني مسئول يا فرمانده واگذارکننده است و برخلاف آن جايز نيست و...
سؤال: اگر بعضي از وسيله‌ هاي بازي، در شهري از آلات قمار محسوب شوند، ولي در شهر ديگري از آلات قمار محسوب نشوند، آيا بازي با آن‌ها جايز است؟ جواب: بايد عرف هر دو مكان رعايت شود؛ بدين معنا كه اگر آن وسيله‌ها در يكي از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گ...
سؤال: آيا وجود محقق متأهل در گزينش از نظر شرعي الزامي است؟ جواب: بايد طبق قانون و مقررات عمل شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: آيا رابط از نظر شرعي مي‌تواند افرادي را که از نظر پزشکي شرايط جذب ندارند، براي رفع نقص راهنمايي نمايد تا شرايط جذب را دارا شوند؟ جواب: در فرض مذکور اگر راهنمايي در جهت رفع نقص واقعي و غيرصوري باشد و اظهار و اعلان آن مانع جذب نباشد، اشکال ندارد. ...
سؤال: تشكيل جلساتي از قبيل قرائت قرآن، تفسير قرآن و نهج‌البلاغه، مراسم دعاي توسل و زيارت عاشورا، سخنراني در ميان دو نماز ظهروعصر و امثال آن در ساعت‌هاي اداري چه حكمي دارد؟ جواب: ملاک در اين‌گونه امور، قوانين و مقررات مربوط است و بايد بر اساس آن عمل شو...
سوال : آيا فرمانده مجاز است به بهانة كمبود بودجه، ميزان حق مأموريت را كمتر از مقدار مصوّب بپردازد؟ جواب : حقوق کارکنان و نيروها بايد مطابق مقرّرات پرداخت شود و چنانچه به علت کمبود بودجه تمام يا بخشي از آن پرداخته نشد، بايد در اولين فرصت تأمين بودجه به ...
سؤال: آيا نگاه به صورتِ مخاطب خانم در مصاحبه و تحقيقات استخدامي براي پي بردن به واکنش آن‌ها شرعاً اشکال دارد؟ جواب: در صورت عدم وجود مصاحبه‌کننده و محقق خانم در اين مورد، مصاحبه‌گر و محققِ مرد با رعايت مقررات مربوط و حدود شرعي در حد ضرورت مي‌تواند نگاه...
سؤال: اگر فرد مورد نظر به‌ خاطر راهنماييِ رابط، جهت رفع نقص پزشکي براي جذب، اقدام به جراحي نمايد، ولي در درمان آن مبتلا به عواقب ناگوار گردد، آيا رابط شرعاً مقصر است؟ جواب: در صورت راهنمايي صرف، شرعاً مقصر نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای...
سوال : بعضي از مديران براي تشويق مأموران، حق مأموريت پنجاه درصد را هفتاد و پنج درصد يا صد در صد محاسبه مي‌کنند. آيا دريافت اين حق مأموريت اشكال دارد؟ جواب : اگر قوانين و مقررات چنين اختياري به فرماندهان و مديران داده باشد، اشكال ندارد و در غير اين صور...
سؤال: بازي شطرنج و بيليارد با كفار دركشورهاي خارجي چه حكمي دارد؟ مصرف مال براي استفاده از اين آلات بدون شرط‌ بندي چه حكمي دارد؟ جواب: حكم بازي با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلي بيان شد و در حكم مذكور تفاوتي ميان بازي با آن‌ها در كشورهاي اسلامي يا غير ...
سوال : افرادي هستند كه درجه آنها با شغلشان تناسب ندارد يا مثلاً چند جايگاه بالاتر از جايگاه حقوقي كار مي‌كنند آيا مي‌شود مبلغي به‌عنوان اضافه كار به آنها پرداخت كرد؟ هر چند كه بعد از ظهر در محل كار نبوده‌اند! اين مبلغ به اين علت پرداخت مي‌شود كه كار آنها...
سوال : بعضاً برادرانمان در حفاظت سپاه يك نفر به عنوان نماينده حفا در سه مجموعه فعاليت مي‌نمايد و از امكانات هر سه مجموعه استفاده مي‌كنند (امكانات اعم از سهم لباس، اتاق كار، و ساير ملزومات اداري و....) لطف بفرماييد نظرتان را در اين خصوص چيست؟ جواب: حفاظ...
سؤال: در برخي ادارات و سازمان‌ها، در طول سال، روزهاي پنج‌شنبه از ساعت (30/7 تا 9) صبح زيارت عاشورا برگزار مي‌كنند و اين کار موجب تعويق و تأخير در رسيدگي به كار ارباب رجوع مي‌شود، آيا برگزاري اين نوع مراسم مستحبي، اشكال شرعي دارد؟ جواب: برگزاري عزاداري ...
سوال : آيا يك مدير يا فرمانده مي‌تواند با اين استدلال كه نيروها ممكن است مادي شوند، يعني به ماديات روي بياورند، برخي از قوانين و بخشنامه‌هايي را كه بيانگر حقوق مادي كاركنان است، به اطلاع آنها نرساند تا آنها هم در خصوص حقوق مادي خود پيگيري نکنند؟ جواب :...
سوال : نيروهاي آموزشي كه به دلائلي مثل معافيت پزشكي از خدمت منفك مي‌شوند وسايلي دارندكه تازه تحويل گرفته‌اند و برخي را استفاده كرده‌اند و اين وسائل براي سازمان مفيد نيست، آيا مي‌توانند آنها را به ديگران ببخشند؟ جواب : اگر منع قانوني نداشته باشند اشکال ...
سوال : با توجه به دستورات حفاظت جهت عدم استفاده از تلفن همراه با قابليت عکاسي، فيلمبرداري و... اگر نيرويي از چنين تلفني فقط براي تماس گرفتن در سازمان استفاده کرد، آيا از نظر شرعي اشکال دارد؟ جواب: تخلف از مقررات امنيتي و حفاظتي جايز نيست. منبع : ا...
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند به علّت نبودن بودجه، حق مأموريت يا اضافه‌کار کارکنان را نپردازد؟ اگر بودجه نبود، آيا کارکنان از سازمان طلبکار مي‌شوند؟ تکليف فرمانده در صورت نداشتن بودجه در چند سال متوالي چيست؟ جواب : در فرض سؤال کارکنان طلبکار مي‌شوند و ف...
سوال : افرادي كه با آموزش‌هاي سازماني مهارت‌هايي را كسب نموده‌اند و آن مهارت‌ها را در بيرون از سازمان به‌كار گرفته و كسب درآمد نمايند چه حكمي دارد؟ جواب : چنانچه برخلاف ضوابط و مقررات سازماني نباشد و منافاتي با انجام وظايف سازماني و محوله نداشته باشد ...
سؤال: اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد از سوي طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقدگردد، چه حکمي دارد؟ جواب: اگر بيش از قيمت عادلانه بازار باشد يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيه نمود، بر فرض آنکه قيمت جنس از بيت‌المال...
سوال : آيا فرمانده يا مسئول مي‌تواند در مواردي که فردي خسارتي ـ مثل گم شدن و يا خراب شدن و يا دلايل ديگر به اموال يگان مربوطه وارد ساخته، در دريافت خسارت يا جبران تخفيف قائل شود؟ جواب : تابع اختيارات قانوني است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی برا...
سؤال: معمولاً در برخي مسابقات ورزشي شرط‌بندي‌ هايي صورت مي‌گيرد؛ مثلاً اگر شما برنده شديد يك وعدة غذا مي‌دهم، شرط‌بندي در مسابقات يا كارت بازي كودكان، مالك شدن كارت طرف مقابل درصورت برنده شدن چه صورت دارد؟ جواب: شرط‌بندي در موارد مذكور الزام‌آور و واجب...
سوال : آيا مسئولين مي‌توانند با توجه به نزديكي و هماهنگ‌تر بودن درجات سرداري بعضي را اعطا نمايند و در حق ديگران نوعي كم‌كاري شود، آيا اين كار جايز است؟ جواب : بین کارکنان ملاک ترفيعات قانون مقررات استخدامي و نتيجه ارزشيابي پرسنل مي‌باشد و تخلف از آن ج...
سؤال: اگر كالايي را از يك شركت تعاوني به قيمت دولتي كه كمتر از قيمت آن در بازار آزاد است خريداري كنم، آيا جايز است اين كالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن به فروش برسانم؟ جواب: در صورتي كه فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد ...
سؤال: آيا دريافت حقوق ماهانه براي اقامۀ نماز جماعت و راهنمايي و ارشاد ديني در نهادها و اداره‌هاي دولتي جايز است؟ جواب: گرفتن اجرت دربرابر رفت‌وآمد يا ارائة خدماتي كه انجام آن‌ها بر مكلف واجب نيست، اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس...
سؤال: آيا اگر افراد بدون شرط‌ بندي و قصد قمار و بردوباخت و كسب درآمد، بلكه فقط براي سرگرمي و مشغول بودن، مبادرت به بازي با پاسور كنند، آن افراد مرتكب حرام شده‌اند؟ حضور در مجالس بازي با پاسور براي تفريح چه حكمي دارد؟ جواب: بازي با پاسوري كه عرفاً از آل...
سوال : تعدادي از نيروها فقط در فكر درجه گرفتن هستند و سازمان هم بدون درنظر گرفتن كارايي، به وي درجه مي‌دهد و اين افراد كارايي در سازمان ندارند مثلاً درجه فردي 15 است، ولي چون كارايي ندارد درجايگاه 13 به‌كار‌گيري مي‌شود و مزاياي درجه 15 را مي‌گيرد، آيا اي...
سؤال: چندين سال است كه مقداري از اموال مربوط به بيت‌المال نزد من است و اكنون مي‏خواهم خود را برئ الذمه نمايم وظيفة من چيست؟ جواب: اگر آنچه كه از اموال بيت‌المال نزد شماست، از اموال دولتي مختص به ادارة خاصي از اداره‏هاي دولتي باشد بايد در صورت امكان به ...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان عالي نمايندگي ولي فقيه مي توانند اختياري را که از سوي مقام فرماندهي معظم کل قوا به آنان تفويض شده، به ديگري تفويض نمايند؟ قابل تفويض به غير نيست، مگر با اجازه. جواب : آيا فرمانده مي‌تواند پول‌هايي که از تلفن و کپي شخصي ...
سؤال: آيا از تأييد برگزاري مسابقات شطرنج توسط مديريت آموزش رياضي معلوم مي‌شود كه شطرنج جزو آلات قمار نيست؟ و آيا جايز است مكلف به آن اعتماد كند؟ جواب: معيار در تعيين موضوعات احكام، تشخيص خود مكلف يا اقامة دليل شرعي بر آن نزد خود اوست. منبع: کتاب احک...
سوال: چرا در سپاه موقعي که زمان ترفيع درجه کارکنان فرا مي‌رسد مي‌گويند چون جايگاه نداريد درجه کارکنان را به موقع نمي‌دهند و مي‌گويند براي خود جايگاه سازماني پيدا کنيد، آيا اين وظيفه سازمان است يا خود کارکنان که جايگاه سازماني را براي خود پيدا کنند اين کا...
سوال: از جانب حفاظت به همه برادران اعلام کردند که در خارج ازسپاه نگوييد که پاسدار هستيد اگر بخواهيم جايي مثل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه کار بکنيم آيا آنجا هم بايد مخفي کاري کنيم؟ جواب: بستگي به ضوابط و مقررات حفاظتي و امنيتي دارد و تخلف از آن جايز نيس...
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند پول‌هايي که از تلفن و کپي شخصي در ادارات جمع‌آوري مي‌شود، طبق نظر خود براي کار سازماني خرج نمايد؟ جواب : در حيطه اختيارات قانوني و رعايت مصالح سازمان اشکالي ندارد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خام...
سؤال: به دليل علاقه به ورزش، به‌خصوص فوتبال، در پيش‌ بيني بازي‌هاي ايراني و خارجي شركت مي‌كنم و براي شركت‌ كردن در اين مسابقه مقداري پول مي‌پردازم، اگر همة پيش‌بيني‌هاي اين بازي‌ها را درست انجام داده باشم، در ليست برنده‌ها قرار مي‌گيرم. مي‌خواستم بدانم ك...
سوال: درجه بنده 6 است، ولي در پست سازماني با جايگاه بالاتر خدمت مي‌کنم و حقوقِ آن جايگاه را دريافت مي‌کنم، آيا از نظر شرعي اشکال ندارد؟ جواب : اگر مغايرت قانوني نداشته باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انت...
سؤال: اينجانب اقدام به استفادة شخصي از بيت‌المال كرده‏ ام. وظيفة من براي بري‏ء‌الذّمه شدن چيست؟ جواب: بايد عين آن را اگر موجود باشد، به بيت‌المال برگردانيد و اگرتلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين، بايد اجرت‌المثل استفادة از آن را هم در صورتي ك...
سوال : فرمانده تيپ براي دادن مجوز تحصيلي، گزينشي اقدام مي‌کند آيا چنين اختياري براي فرمانده وجود دارد؟ جواب : چنانچه صدور مجوز مستند به ضوابط و مقررات سازماني باشد، اشكال ندارد و خلاف مقررات جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاوا...
سؤال: شطرنج در موارد زير چه حكمي دارد؟1. ساخت و خريد و فروش آن؛ 2. بازي شطرنج با شرط‌ بندي و بدون آن؛ 3.‌ايجاد مراكزي در محافل عمومي و غير آن براي آموزش شطرنج و بازي با آن و تشويق مردم به آن‌. جواب: اگر مكلف تشخيص دهد كه درحال‌حاضر، شطرنج از آلات قمار ...
سوال: برادراني با مدارک ديپلم در نيروي انتظامي استخدام مي‌شوند اولين درجه ابلاغ آنها رزم آور درجه 7 مي‌باشد و اين در حالي است که در سپاه درجه ابلاغ آنها درجه 6 و يک درجه پايين‌تر ابلاغ مي‌گردد اين تفاوت درجه در دو سازمان چه حکمي دارد؟ جواب: هر يک از س...
سؤال: استفادة شخصي از امكانات بيت‌المال تا چه حدّي براي كارمندان جايز است؟ و در صورتي كه با اذن مسئولان مربوطه باشد، چه حكمي دارد؟ جواب: استفادة كارمندان از امكانات بيت‌المال در ساعات رسمي كار به مقدار متعارفي كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كاري بيان...
سوال : آيا فرماندهان مي‌توانند به بهانه اينكه بعضي از نظاميان به واسطه مشكلات خانوادگي توانايي خدمت در شهرستان‌ها را ندارند، از ترفيع درجة آنان جلوگيري کنند آيا ضرر و زيان مالي كه متوجه اين افراد و زن و فرزند آنان مي شود مسئوليتي را متوجه فرماندهان نمي‌ك...
سؤال: آيا استفاده از ورق‌هاي پاسور، درصورتي‌كه براي بازي‌ هاي فكري محض و بدون شرط‌ بندي باشد و متضمن مفاهيم علمي و ديني باشند، جايز است؟ بازي با ورق‌هايي كه با چيدن آن‌ها به‌نحو خاصي، بعضي از شكل‌ها مثل موتور سيكلت يا ماشين و مانند آن ايجاد مي‌شود و در‌ع...
سوال : افرادي هستند كه درجه آنها با شغلشان تناسب ندارد يا مثلاً چند جايگاه بالاتر از جايگاه حقوقي كار مي‌كنند آيا مي‌شود مبلغي به‌عنوان اضافه كار به آنها پرداخت كرد؟ هر چند كه بعد از ظهر در محل كار نبوده‌اند! اين مبلغ به اين علت پرداخت مي‌شود كه كار آنها...
سؤال: در بسياري موارد، بين مدير عامل، پيمانکار، مشاور، کارفرما و ديگران دروغ گفتن لازم مي‌آيد و اگر دروغ گفته نشود و حقيقت مطلب ارائه شود، حق و حقوق سپاه اخذ نمي‌گردد يا سود لازم و کافي به‌دست نمي‌آيد. دراين فرض، حکم چيست؟ جواب: سپاه بايد از سودي که م...
سوال : گاه وعده‌هاي فرماندهان به نيروهاي تحت امر به سبب مشكلات سازماني اجرايي نمي‌گردد كه اين امر موجب عدم اعتماد افراد نسبت به فرماندهان مي‌گردد. تکليف براي فرمانده كه هم بايد مشكلات سازمان را تحمل و هم برنامه‌هاي ابلاغي را اجرا کند چيست؟ جواب : وعده...
سوال : اگر فرمانده يا رئيس رده يا سازماني، با احتساب اضافه‌کاري ساعتي يا مأموريت‌هاي صوري، وجوهي را به‌عنوان حمايت از کارکنان تحت امر خود به آنان پرداخت نمايد، آيا به لحاظ شرعي جايز است؟ جواب : پرداخت حق مأموريت يا اضافه‌کاري بدون انجام آن، حرام و موج...
سؤال: آيا پاسخ‌گويي برادران گزينشي به مراجعان خواهر اشکال شرعي دارد و نياز به نيروي خواهر براي اين کار مي‌باشد؟ جواب: پاسخ‌گويي به مراجعات عمومي اشکال ندارد، ولي در رابطه با امور تخصصي گزينش خواهران بايد براساس مقررات عمل شود. منبع: کتاب احکام گزینش/...
سؤال: بعضاً براي اخذ بعضي از پروژه‌ ها از کارفرمايان نسبت به توان و امکانات سپاه اغراق‌ گويي مي‌شود، که اگر نشود، اين پروژه‌ ها را به شرکت‌ هاي سپاه نمي‌دهند. در اين موارد حکم چيست؟ جواب: تخلف از دستورات ديني براي رسيدن به مقاصد مادي و دنيايي جايز نيس...
سؤال: اگر در شرط‌‌ بندي گفته شود هركسي در فلان بازي برنده نشد، يك ختم قرآن يا زيارت عاشورا و نظير اينها را به‌جا آورد، آيا در اين‌گونه موارد نيز شرط‌ بندي حرام است؟ جواب: شرط‌‌بندي مطلقاً جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام...
سؤال: آيا وجود برخي افراد در حوزة نمايندگي که صلاحيت انجام کار گزينشي را ندارند، جايز است؟ جواب: تصدي امور گزينش بايد براساس مقررات و ضوابط مربوط باشد، تشخيص صلاحيت گزينشگران بر عهدة مراجع مرتبط است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ا...
سؤال: دروغ گفتن به مراجعين براي عقب نيفتادن کار و پروژه چه حکمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : آيا فرماندهان اجازه دارند فردي را که با سهل‌انگاري به سازمان ضرر زده است، به سبب فقر يا مشکل مالي او، از پرداخت خسارت به سازمان معاف کنند؟ جواب : اگر فرد ياد شده مقصر شناخته شود و بتواند با امهال يا تقسيط، خسارت وارده را بپردازد نمي‌توانند او ر...
سوال : آيا فرمانده يک يگان نظامي مي‌تواند بدون پرداخت حق مأموريت و اضافه‌کاري نيروها را مجبور به کار کند؟ جواب : در فرض مذکور تمرّد جايز نيست و بر مسئولان و فرماندهان نيز واجب است در حدّ وظيفه قانوني خود براي استيفاي حقوق نيروهاي تحت امر خود اقدام نما...
سوال : اگر فردي بدون گذراندن دوره‌هاي عقيدتي و نظامي مورد نياز كسب درجه نمايد، و تعهد بدهد كه بعداً دوره‌ها را خواهد گذراند آيا حقوق دريافتي او اشكال دارد يا نه؟ جواب : اگر منع قانوني و مقرراتي نداشته باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: ...
سوال : كسي كه به خاطر دستور صريح فرمانده، از تجهيزات و روش‌هاي پدافندي مربوطه استفاده نكند و در نتيجه دچار صدمات و يا منجر به فوت او شود، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ در اين فرض، فرمانده مربوطه چه وضعيتي دارد؟ جواب: تابع مقررات و قوانين موضوعه است. م...
سوال : فرق گذاشتن بين افراد در يک مجموعه بنا به تشخيص فرمانده چه حکمي دارد؟ مثلاً فرمانده بنا به لياقت هاي فردي و... به شخصي بيش از قانون، تسهيلات يا مرخصي بدهد، درصورتي‌که اين تسهيلات بنا به تشخيص فرمانده براي پيشبرد اهداف سازماني، روحية نفرات فعال و......
سوال : اگر از طرف مافوق به زير دست ظلم شود، حکم آن چيست در صورتي که خود مافوق بداند که ظلم کرده و مي‌کند؟ جواب : ظلم به ديگران حرام است و ظالم بايد رضايت مظلوم را جلب کند. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمز...
سؤال: آيا تحقيق يا مصاحبة استخدامي از يک روحاني توسط فرد شخصي اشکال دارد؟ جواب: با مراعات حدود شرعي و مقررات قانوني اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: در صورتي که براي حفظ موجودي صندوق براي هزينه‌هاي ضروري کارگاه مجبور شويم به کارگراني که مساعده مي‌خواهند دروغ بگوييم، اين دروغ چه حکمي دارد؟ جواب: جايز نيست. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه ...
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند زمان اختصاص يافته به ورزش در هفته را به امور ديگر اختصاص دهد؟ جواب : اگر زمان ورزش جزء برنامه مصوب خدمتي باشد، در شرايط عادي جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پ...
سوال : آيا فرماندهان اجازه دارند در کارهاي خودکفايي و مهندسي به افراد عضو دو حقوق بپردازند؟ اگر اين کار باعث ايجاد مشکل در بدنه سازمان شود و ديگران را به سازمان بدبين نمايد، چه حکمي دارد؟ جواب : پرداخت دو حقوق رسمي به افراد، برخلاف مقررات و قوانين است...
سوال: به‌طور معمول، عزل و نصب‌ها بايد بر اساس: لياقت، توانايي، تعهد و تخصص باشد. در برخي موارد، افرادي حب و بغض‌ها و يا جناحي بودن را لحاظ مي‌كنند. از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ جواب : در عزل و نصب رعايت مقررات لازم است و خلاف آن جايز نيست. منبع : احکـ...
سؤال: خيلي وقت‌ها پيمانكاران دست دوم براي دريافت طلب خودشان به ما مراجعه مي‌كنند و ما هم براي راضي نگه‌داشتن آن‌ها به‌ناچار وعدة پرداخت همين روزها را مي‌دهيم، با اينكه به دليل عدم واريز بدهي‌هاي دولت به حساب قرارگاه مي‌دانيم پول به اين زودي به آن‌ها پردا...
سوال : آيا فرماندهان و مديران مي‌توانند تدبير و نظر شخصي خود را جايگزين قوانين و مقررات کنند؟ اگر چنين مواردي مشاهده شد، تکليف ديگران چيست؟ جواب : خير، اگر مواردي مشاهده گردد بايد به نحوي که موجب تضعيف جايگاه فرماندهي نگردد، تذکر داده شود. منبع : فق...
سوال : آيا جايز است فرماندهان، رؤسا و مديران براي تشويق کارکنان ساعات اضافه‌کاري آنان را بيش از مقدار واقعي منظور نمايند؟ جواب : محاسبة غير واقعي و دريافت پول دربرابر ساعات اضافه‌کاري غيرواقعي جايز نيست و بايد پول‌هاي دريافت شده که بيش از استحقاق فر...
سؤال: آيا پنهان‌ کاري محقق دربارة هويت واقعي خود در تحقيقات استخدامي مصداق دروغ است؟ جواب: پنهان‌کاري بدون دروغ‌گويي، مصداق دروغ نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلا...
سوال : سرقت اطلاعات سرّي كد شده و رمزدار، از شبكه‌هاي كامپيوتري يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ همچنين، سرقت و فروش غيرمجاز شماره‌هاي موبايل با دسترسي به تكنيك الكترونيكي مركزي آن چه حكمي دارد؟ آيا با وجود ساير شرايط، امكان ...
سوال : در خصوص پرداخت اضافه‌كار دو سؤال زير مطرح است: الف) سخت‌گيري به شكلي كه گاهي حقوق افراد به دليل نبود اعتبار پرداخت نمي‌شود چه حکمي دارد؟ يعني افراد اضافه‌كار مي‌کنند، ولي حق را كامل دريافت نمي‌كنند. ب) عكس آن، افرادي به طور ناقص اضافه کار مي‌ک...
سؤال: آيا شرعاً محقق درموارد خاص، مي‌تواند با هويت مجهول و غيرواقعي تحقيق نمايد؟ جواب: بدون ارتکاب خلاف شرع مثل دروغگويي و رعايت مقررات مربوط اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی...
سؤال: بازاريان و مغازه‌داران به مأموران خريد و کارپردازان دولت که از طرف مؤسسات و ادارات دولتي مأمور خريد جنس هستند مبلغي به‌عنوان پورسانت، شيريني يا هديه پرداخت مي‌نمايند. اين از لحاظ شرعي چه صورتي دارد؟ جواب: هر گونه تخفيف در جنسي که براي دولت خريد ...
سوال : افراط و تفريط در اجراي مقررات که گاهي از بعضي فرماندهان، رؤسا و مديران مشاهده مي‌شود چه حکمي دارد؟ جواب : افراط و تفريط در اجراي مقررات جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه عل...
سوال : اگر فرمانده يا مسئول بخواهد نيروي فعال تحت امر خود را در محل خدمت نگه داشته در ازاي ساعت حضور و اينكه با وسيله شخصي تردد نمايد، آيا مي‌تواند ساعت اضافه‌کاري مازاد براي او در نظر بگيرد يا خير؟ يا حق و حقوق وي را که سازمان نمي‌پردازد از ديگر منابع ج...
سوال : سازماندهي و انتصاب در خارج از رسته و تخصص و تجربه که منجر به عدم پاسخگويي صحيح و عمل به دستور العمل و ابلاغيه‌ها مي‌گردد چه حکمي دارد؟ جواب : در فرض سؤال جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدا...
سؤال: اگر فرد شاغل در اداره‌اي (اعم از خصوصي و دولتي) که وظيفة او تهية جنس مي‌باشد، علي‌رغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه مي‌نمايد و شرط مي‌کند که اگر از تو خريداري کنم، در درصدي از سود حاصله شريک خواهم بود؛ اين شرط شرعاً چه حکمي دارد؟ جواب: صورت ش...
سوال : اگر فرماندهي مصلحت بداند که به جاي اِعمال قوانين و مقررات و آيين‌نامة انضباطي، در ادارة يگان تحت امرش نظر شخصي خود را اعمال نمايد، آيا شرعاً مجاز مي‌باشد؟ جواب : اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامة انضباطي در اِعمال فرماندهي واجب شرعي است و تخلف ...
سوال : اگر فرمانده يا مسئولان، بدون آن که کاري براي انجام دادن باشد، در ساعات غيراداري در محل خدمت بمانند و مبلغي در قبال آن دريافت کنند، حکمش چيست؟ جواب : اگر حضور در محل کار في‌نفسه از وظايف سازماني فرمانده يا در اجراي دستور مافوق باشد، واجب است و ح...
سؤال: كسي كه شغل سازماني وي گزينش و استخدام است، اگر بدون اينكه از كسي تحقيق و بررسي نمايد از روي غرض و به‌دروغ به نام فردي ديگر ورقة تحقيق را پر نمايد، چه حكمي دارد؟ و فرد مقابل چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟ جواب: گزارش کذب در فرض سؤال، حرام است و کسي...
سوال : آيا كاركنان نيروهاي مسلح مي‌توانند در اجتماعات بيرون از پادگان با لباس فرم شركت نمايند؟ جواب: چنانچه منع قانوني و حفاظتي نداشته باشد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم ...
سوال : در تبصرة 1 مادة 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عدم گزارش جرايم ارتکابي مسئولان، جرم تلقي و محکوميت‌هايي براي آن ذکر شده است. فرد در اين صورت، آيا علاوه بر جرم به لحاظ قانوني به لحاظ شرعي هم مرتکب حرام مي شود؟ جواب : تخلف از مقررات نظام اسل...
سوال : گاه براي تشويق نيروها در رده‌ها برخوردهاي مختلفي با زيردستان مي‌شود. آيا اين عمل به لحاظ شرعي اشكال ندارد؟ جواب : تشويق نيروها بايد مطابق مقررات سازماني و آيين‌نامه انضباطي باشد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي...
سؤال: گواهي خواهران(منابع) در تحقيقات محلي دربارة جذب داوطلبان استخدام (مرد يا زن) از نظر شرعي تا چه ميزان قابل استناد است؟ جواب: با فرض حصول اطمينان، قابل استناد است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگا...
سؤال: اگر فرد شاغل در اداره‌اي (اعم از خصوصي و دولتي) که وظيفة او تهية جنس مي‌باشد، علي‌رغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه مي‌نمايد و شرط مي‌کند که اگر از تو خريداري کنم، در درصدي از سود حاصله شريک خواهم بود؛ در صورت وجود مجوز رئيس يا مسئول بالاي تشکيل...
سوال : اگر بين قانون و احکام شرع تعارض باشد تکليف چيست؟ به قانون بايد عمل کرد يا به احکام شرع؟ جواب : در جمهوري اسلامي همة قوانين با رعايت موازين شرعي تنظيم و تصويب مي‌گردد. بنابراين تعارضي بين تکليف شرعي افراد با قوانين موجود نبايد باشد و چنانچه قانو...
سوال : تشويقي‌هاي دوره‌اي كه بعضي از فرماندهان به‌صورت دوره‌اي به نيروهاي خود مي‌دهند چه حكمي دارد؟ جواب : حکم شرعی صرف بيت‌المال براي تشويق افراد بايد براساس مقررات سازماني و اختيارات قانوني فرماندهان باشد و در غير اين صورت جايز نيست و موجب ضمان است....
سؤال: آيا محدويت شرعي هنگام صحبت با خواهرانِ منابع براي کسب اطلاعات در تحقيقات محلي، از لحاظ نگاه و ارتباط با آن‌ها براي شناخت منابع و دامنه پرس‌ وجو از آن‌ها وجود دارد يا نه؟ جواب: در صورت نبود محقق خانم، محقق مرد با رعايت مقررات مربوط و حدود شرعي با...
سؤال: پرداخت سهمي که بعضي فروشندگان به مأمور خريد ادارات، باوجود قيمت مندرج در فاکتور مي‌دهند، چه حکمي براي فروشنده و چه حکمي براي مأمور خريد دارد؟ جواب: جايز نيست، و وجهي را که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به ادارة مربوطه‌اي که از طرف آن ...
سوال : در اموري که به لحاظ قوانين و مقررات بايد در کميسيون يا شورا تصميم‌گيري شود، آيا فرمانده يا مدير مي‌تواند به تنهايي اقدام نمايد؟ جواب : بايد مطابق قوانين و مقررات تصميم‌گيري شود. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /...
سوال : اگر نيرويي از ما درخواست مرخصي تشويقي کرد و ما بدون دليل موجّه آيين‌نامه‌اي به نيرو تشويقي بدهيم، اشکال شرعي دارد؟ در صورت اشکال شرعي داشتن براي جبران جواب : تشويقي‌هايي که به اين گونه نيروها به خصوص نيروهاي وظيفه داده‌ايم، بايد چه کنيم؟ مرخص...
سؤال: آيا در مباحث گزينش که به‌عنوان منبع در فرم‌ها معرفي مي‌شويم، مي‌توانيم گاهي اوقات اغماض کرده، و ايرادهاي درخواست‌کنندة پذيرش را به محقق نگوييم؟ جواب: درصورتي‌که منبع تحقيق براي گزينش واقع شديد مواردي که يقين داريد ذکر کنيد و مواردي را که يقين ندا...
سوال : اينجانب درجه حقوقي‌ام به هجده رسيده است و حقوق هجده دريافت مي‌كنم. لكن در جايگاه هفده اشتغال دارم. به لحاظ بهره‌مندي از حقوق و مزاياي جايگاه هجده، متقاضي آن درجه شده و تشكيلات متبوع نيز با آن موافقت نموده است. اخذ حقوق و مزاياي جايگاه هجده، كه در ...
سؤال: آيا استفادة کارکنان از خودروي بيت‌المال براي حضور در مراسم عمومي، مانند نماز جمعه و... جايز است؟ جواب: اين امور تابع ضوابط و مقررات و حدود اختيارات استفاده‌کننده و صادر‌کنندة مجوز است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ا...
سؤال: منابع در تحقيقات استخدامي چه شرايطي بايد داشته باشند تا شهادت آن‌ها مورد پذيرش واقع گردد؟ جواب: منابع در تحقيقات استخدامي بايد از افراد مورد اطمينان، متدين، خوشنام، داراي تشخيص درست و شناخت کافي باشند. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای اما...
سوال : طبق قانون، كارمندان دولتي بايد در هفته 44 ساعت در قبال حقوق دريافتي كار انجام دهند. آيا حقوق دريافتي اضافه بر مقدار كاري كه انجام نداده‌ام، اشكال شرعي دارد؟ اگر اشكال دارد و بر ذمّه اينجانب است، اجازه مي‌فرماييد ماهانه مبلغي را كنار گذاشته و در آخ...
سؤال: برگزاري جلسات و انجام كارهاي فرهنگي براي يك ارگان خاص و ارسال گزارش آن براي ارگان‎هاي ديگر به سبب دريافت امكانات چه حكمي دارد؟ جواب: اگر ازنظر مقرّرات اشكالي نيست، مانع ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشا...
سوال : روزي به شخصي دو روز بدون استحقاق، تشويقي دادم و سپس پشيمان شده، دو روز تشويقي خودم را پاره نمودم. آيا اين جبران مي‌کند؟ جواب : جبران نمي‌شود. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اس...
سوال : برخي از انتصابات در سازمان‌ها به‌دليل ارتباط و روابط با فرماندهي محقق مي‌شود و بر اساس شايسته‌ سالاري نبوده و صرفاً به دليل اعتماد فرمانده، فرد به سمت مشغول مي‌شود. حقوق و مزايايي که فرد از اين طريق دريافت مي‌کند چه حکمي دارد؟ جواب : در فرض سؤا...
سوال : كسي كه در قسمتي بوده و جايگاه حقوقي‌اش بالاتر از جايي هست كه فعلاً مي‌باشد آيا حقوق جايگاه قبلي جايز است يا خير؟ به عنوان مثال قبلاً فرمانده بوده حالا به قسمت اداري آمده و جايگاه فرماندهي قبلي را مي‌گيرد. جواب: در فرض سؤال اگر منع قانوني و مقرر...
سؤال: برگزاري مراسم ختم بستگان نيروهاي مسلح در محل كار و در ساعت اداري چه حكمي دارد؟ جواب: برخلاف مقررات جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: گاهي که با دوستان جمع هستيم، براساس قرعه يکي از ما براي ديگر دوستان مواد خوراکي يا نوشيدني با پول خودش، مي‌خرد، آيا اين کار مشکل شرعي دارد؟ جواب: اگر شرط ابتدايي باشد و به عنوان برد و باخت و شرط‌ بندي نباشد، و البته همة دوستان براي خريد تمايل داش...
سوال : درسازمان در عزل و انتصابات گاهي قوانين و مقررات رعايت نمي‌شود و روابط برضوابط ترجيح داده مي‌شود و انسان‌هايي كه شايسته‌اند به حاشيه مي‌روند، آيا با وجود بي‌عدالتي‌هاي موجود درانتصابات اطاعت از منتصبين لازم است؟ جواب : تمرد و عدم اطاعت به بهانه ...
سوال : بسياري از قوانين نظامي و حقوقي سپاه با شرايط اخلاقي اسلام شايد تطبيق نداشته باشد، بلكه با قوانين نظامي جهان مرتبط است مثل احترام‌هاي اجباري به درجات در حالي كه فرمان نيست، بلكه در شرايط عادي مي‌باشد مثلاً يك درجه بالا وارد مي‌شود بايد همه درجه پاي...
سؤال: در دهة اول محرم الحرام گاهي از يگان براي شركت كاركنان و سربازان در عزاداري مسجد محل دعوت مي‌شود، شركت در اين‌گونه مراسم و اجابت دعوت چه حكمي دارد؟ جواب: شركت در اين‌گونه مراسم در ساعت كار با رعايت مقررات و حوزة اختيارات مسئول و رعايت جوانب گوناگو...
سؤال: جواز شرط‌ بندي در مسابقات تيراندازي، اسب‌ سواري و شنا كه در روايات وارد شده، فقط به مردان اختصاص دارد يا شامل زنان نيز مي‌شود؟ جواب: شرط‌بندي در مسابقات تيراندازي، اسب‌سواري و شنا اشكال ندارد و اين حكم با مراعات جميع شرايط شرعي اختصاص به مردان ند...
سوال: اگر فرد مسئول و يا فرمانده يقين نمايد كه بهتر از او در مجموعه فردي هست كه مي‌تواند بهتر امور را مديريت نمايد وظيفه چيست؟آيا بايد شخص برتر را معرفي نموده تا مسئوليت را به او بدهند؟ اگر اين كار را نکرد چه حکمي دارد؟ جواب : در فرض سؤال اگر يقين به...
سوال : در حال حاضر يکي از پارامترهاي حقوق افراد جايگاه و عنوان شغلي مي‌باشد در بعضي اوقات حق شغلي جايگاه‌هاي پايين‌تر حقوقش بيشتر است و با تدبير مسئولين فرد پس از جابجايي عنوان شغلي‌اش همان عنوان قبلي در سيستم حقوقي عمل مي‌شود، به‌عنوان مثال کسي که فرمان...
سؤال: براساس دستور فرماندهي، شرکت در مراسم نماز جماعت الزامي است، آيا اين نماز جماعت براي نيروها واجب مي‌شود؟ جواب: اطاعت لازم است و بايد در نماز شرکت کنند. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه ع...
سؤال: شرط‌ بندي در مسابقات ورزشي ميان شركت‌كنندگان، چه حكمي دارد؟ جواب: شرط‌ بندي و برد وباخت در مسابقات جايز نيست؛ مگر در مسابقة تيراندازي و اسب‌ سواري. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه ع...
سوال : در بعضي از مواقع فرماندهان با انجام تبعيض و يا به هر دليل که در نظرآنها موجه مي‌باشد اقدام به تصويب جايگاه شغلي بالاتر براي افرادي مي‌کنند تا حقوق آنها زياد شود و حتي امکان دارد آن فرد در آن جايگاه خدمت نکند چه حکمي دارد؟ جواب : انتصاب افراد ب...
سؤال: اگر فردی علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شرکتي هم باشد و در خريد اجناس اداره براي آن شرکت بازاريابي نمايد، آيا مي‌تواند درصدي به‌عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟ جواب: حق دريافت هيچ درصدي ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به ادارة مرتبط تحويل...
سؤال: آيا يک فرد نظامي مي‌تواند فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مجاز داشته باشد، يا اگر تواني دارد بايد در سازمان خود به‌کار گيرد؟ جواب: چنانچه مخالف مقررات سازماني نباشد، به حيثيت نيروهاي مسلح و شئون نظامي بودن خدشه‌اي وارد نکند و او را از وظايف ...
سؤال: براي اجراي مسابقات ميان پايگاه‌هاي بسيج، مبلغي براي هزينه‌هاي مسابقه شامل اجارة سالن، حق‌الزحمه داور، تأمين جوايز تيم‌هاي برتر و... از هر پايگاه دريافت مي‌شود. درصورت گرفتن تخفيف در هزينه‌هاي بالا، آيا مي‌توان مازاد دريافتي را صرف هزينه‌هاي جاري پا...
سوال : شخص، پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي بر اساس مدرك تحصيلي و سنوات خدمتي جايگاهي را به دست مي‌آورد، ولي فرمانده او را در يك جايگاه پايين‌تر با کار زيادتر با حقوق كمتر به‌كار مي‌گيرد، حكم آن چيست؟ جواب : در به‌کارگيري کارکنان لازم است مصالح سازمان ا...
سؤال: اگر مأمور خريد از طريق نامشروع سودي به‌دست‌آورد، وظيفة شرعي او نسبت به اين سود چيست؟ جواب: دريافتي‌هاي غيرمشروع را بايد به ادارة مرتبطي که از طرف آن مأمور خريد بوده تسليم نمايد. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ز...
سوال : آيا بايدها و نبايدهاي آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح را که توسط فرماندهي کل قوا به فرماندهان ابلاغ گرديده، به لحاظ شرعي نيز لازم الرعايه مي‌دانيد؟ جواب : عمل به آنها واجب است و تخلف از آن جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس ف...
سؤال: گاهي در محل کار، براي رفع خستگي، دوستان لطيفه‌هاي رايج در ميان مردم منتسب به اقشار يا اقوام مختلف گفته مي‌شود و بقيه مي‌خندند، شنيدن اين مطالب چه حکمي دارد؟ جواب: اگر سبب اذيت و هتک مؤمني باشد يا غيبت محسوب شود جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگ...
سوال: فردي در جايگاهي کار مي‌کند، ولي مسئول وي به دليل رعايت شأن درجه يا رسيدگي به امور مادي ايشان جايگاهي بالاتر را که مربوط به فردي ديگر است براي ايشان لحاظ مي‌نمايد، حقوق نامبرده که در جايگاهي به غير از جايگاه حقوقي خود فعاليت مي‌کند از لحاظ شرعي چه ح...
سؤال: معمولاً از طرف صاحبان فروشگاه‌هاي بزرگ به مأموران خريد شرکت‌ها و مراکز يا مسئولان خريد تجهيزات پس از خريد اجناس مورد نياز يک يا چند قلم کالا تحت عنوان پورسانت به شخص خريدار اهدا مي‌شود که جنبة تبليغي و جلب مشتري دارد، آيا از نظر شرعي کالاي مورد نظر...
سؤال: چه مدت زمان براي شرکت در نماز جماعت در ساعات کار، جايز است؟ جواب: با توجه به اهميت خاص نمازهاي يوميه و تأکيد فراواني که بر اقامة نماز در اول وقت شده است و نيز باتوجه به فضيلت بسيار فراوان جماعت، مناسب است کارکنان، روشي اتخاذ کنند که بتوانند در مي...
سؤال: گفتن يا شنيدن لطيفه‌هاي رايج در کشور که مربوط به اقوام مختلف است چه حکمي دارد؟ جواب: اگر غيبت بوده و يا موجب اذيت و هتک مؤمني باشد، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلا...
سوال : در بعضي از اوقات با توجه به نوع و سختي کار، مسئولين براي خود جايگاه ديگري را رد مي‌کنند حقوق دريافتي از محل اين جايگاه چه حکمي دارد؟ جواب: اگر بر خلاف ضوابط و مقررات باشد جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سوال : بعضي از فرماندهان، رؤسا و مديران، به بهانة حسن خلق و اِعمال فرماندهي و مديريت اسلامي در عمل خود را مقيد به آيين‌نامه انضباطي نمي‌دانند و از اين طريق سلسله‌مراتب قانوني سست گرديده و ممکن است پيامدهاي منفي هم داشته باشد در اين گونه موارد وظيفة ردة م...
سؤال: آيا استعمال تنباكويي كه بعضي از انواع خمر را بر روي آن پاشيده‌اند جايز است؟ آيا استنشاق دود آن جايز است؟ جواب: اگر مصرف آن تنباكو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستي و وارد شدن آسيب قابل ملاحظه‌اي نشود اشكال ندارد، هرچند احوط ترك آن ا...
سوال : تعدادي از همکاران از جايگاه‌هايي استفاده مي‌نمايند که در آن جايگاه خدمت نمي‌کنند، اين مسئله چه حکمي دارد؟ جواب : چنانچه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد جايز نيست و در برخي از موارد حقوق و مزاياي آن نيز حرام است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اسا...
سوال : جانبازي عضو سپاه پاسداران است و از آن جا حقوق مي‌گيرد، اکنون به قم آمده و درس مي‌خواند و در سپاه خدمت نمي‌کند؛ زيرا ايشان فکر مي‌کند که کارايي او در سپاه کم است، ولي موقعي که درس بخواند، بازده‌اش براي جامعه بيشتر بوده و براي خودش نيز مفيدتر خواهد ...
سؤال: آيا مي‌توان از بودجة مراكز فرهنگي خارج از قسمت يا سازمان، در امور سازمان يا قسمت ديگر استفاده كرد، اين کار چه حكمي دارد؟ جواب: اگر با اذن مقام مسئول و صاحب‌اختيار قانوني باشد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خا...
سؤال: آيا حشيش پاك است؟ آيا استعمال آن حرام است؟ جواب: حشيش پاك است، ولي استعمال آن حرام است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : بعضي از همکاران در جايگاه مصوب مشغول به خدمت هستند؛ اما به تناسب جايگاه، فعاليت و تلاش مؤثر ندارند، اين موضوع چه حکمي دارد؟ جواب : بايد سوابق و عملکرد کارکنان مطابق قانون مقررات استخدامي مورد ارزشيابي قرارگيرد و نتيجه ارزيابي به نيروها ابلاغ گر...
سوال : در سازمان سپاه بعضي از نيروها با درجه پايين‌تر در جايگاه بالا بكارگيري مي‌شوند و حقوق درجه پايين را مي‌گيرند و به هركس از مسئولين سپاه كه گزارش مي‌شود مي‌گويند به علت كمي نيرو شما را سازماندهي كرده‌اند و شما حق نداريد بيشتر از آن درجه بگيريد، آيا ...
سؤال: براي كارهاي فرهنگي يا آموزشي بودجه‌اي در نظر گرفته‌اند كه متأسفانه، مشاهده مي‌شود که كاري انجام نمي‌شود آمارهاي غلط به دست مي‌دهند و بودجه را دريافت و دركارهاي ديگر خرج مي‌کنند، لطفاً نظر خود را مرقوم فرماييد. جواب: هزينة بودجة فرهنگي در کارهاي د...
سؤال: آيا كشيدن به‌ صورت تفنّني و تفريحي همراه دوستان و در اوقات بيكاري در پادگان اشكال دارد؟ جواب: كشيدن سيگار درصورتي‌ كه آسيب قابل ملاحظه‌اي براي بدن داشته باشد، جايز نيست و ازنظر مقررات و آئين‌نامه انضباطي نيز ممنوع است. منبع: کتاب احکام فرهنگی -...
سوال : افرادي در جايگاه‌هاي سازماني به كار گرفته شده‌اندكه حقوق قانوني جايگاه مورد نظر را نمي‌گيرند و بعضي نيز اين جايگاه‌ها را جابجا كرده درمحلي كه به‌كار گرفته شده‌اند حقوق آن را نمي‌گيرند، بلكه فرد ديگري حقوق جايگان آنان رامي‌گيرد. اين مسأله چه حكمي د...
سوال : اگر فردي حقوق جايگاهي را بگيرد كه درآن سمت كار نمي‌كند مي‌تواند با تشخيص فرمانده، حقوق آن شغل را بگيرد ياخير؟ جواب: اگر بر خلاف ضوابط و مقررات باشد جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژ...
سؤال: در اماكن نظامي هنگام برپايي نماز جماعت كه در وقت اداري است، شماري از نظاميان به سبب شرايط كاري در نماز شركت نمي‌كنند، با آنكه انجام آن كارها پس از وقت اداري يا در روز بعد ممكن است، آيا اين عمل سبك شمردن نماز است؟ جواب: بهتر است براي درك فضيلت نما...
سؤال: استعمال دخانيات در اداره‌ هاي دولتي و اماكن عمومي چه حكمي دارد؟ جواب: اگر برخلاف مقرّرات داخلي ادارات و اماكن عمومي باشد و موجب اذيت و ناراحتي ديگران و يا آسيب رساندن به آنان شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام ...
سوال : اگر برخي نيروها پس از انتقال از يك مسئوليت به مسئوليت ديگر نسبت به تغيير جايگاه سازماني اقدام نمايند و سازمان نيز با تأخير به اين امر بپردازد و فرد تا مدتي حقوق و مزاياي جايگاه قبلي را دريافت كند چه حکمي دارد؟ جواب : در صورتي که حقوق و مزاياي د...
سوال : با توجه به اينكه كليه نيروهاي نظامي و انتظامي بايستي از حقوق و مزاياي يكسان و مشابه‌اي برخوردار باشند چرا بين پرسنل سپاه از لحاظ مسكن، حقوق و مزايا اينقدر تفاوت مي‌باشد؟ حکم شرعي را بيان فرماييد. جواب: چنانچه پرداخت حقوق مطابق قانون و مبتني بر ...
سؤال: آيا در ماه محرّم براي شركت در مراسم عزاداري كه در محل كار برگزار مي‌شود، بايد مرخصي ساعتي گرفته شود؟ جواب: اگر اين‌گونه مراسم براساس برنامة ابلاغي برگزار مي‌شود گرفتن مرخصي لازم نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای...
سؤال: استعمال مواد مخدر همچون حشيش، ترياك، هروئين، مورفين، ماري‌ جوانا و... به‌صورت خوردن، نوشيدن، كشيدن، تزريق يا شياف، چه حكمي دارد؟ خريدوفروش و ديگر راه‌هاي كسب درآمد با آن مثل حمل‌ونقل و نگه‌ داري و قاچاق آن‌ها چه حكمي دارد؟ جواب: استعمال مواد م...
سوال : اگر برخي نيروها پس از انتقال از يك مسئوليت به مسئوليت ديگر نسبت به تغيير جايگاه سازماني اقدام نمايند و سازمان نيز با تأخير به اين امر بپردازد و فرد تا مدتي حقوق و مزاياي جايگاه قبلي را دريافت كند چه حکمي دارد؟ جواب : در صورتي که حقوق و مزاياي د...
سوال : در ساختار نظامي نيروها همانند ديگر كاركنان دولت و با قيدها و محدوديت‌هاي بيشتر كار مي‌كنند؛ اما ازمزاياي كمتري برخوردار مي‌شوند، آيا اين روش صحيح است؟ جواب: حقوق و مزايا بايد مطابق مقررات باشد و برخلاف آن جايز نيست و موجب ضمان است. منبع : ا...
سؤال: در ماه محرم و در ساعت كاري، خارج شدن از پادگان و محل خدمت براي شركت در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ جواب: اگر مراسم ازسوي سازمان محل خدمت و براساس برنامه نباشد بايد مرخصي گرفته شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ا...
سؤال: آيا استعمال دخانيات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانيات را به‌مدت چند هفته يا بيشتر ترك كند، آيا استعمال دوبارة آن حرام است؟ جواب: حكم با اختلاف مراتب ضرري كه بر استعمال دخانيات مترتب مي‌شود، متفاوت است؛ به‌طور كلي استعمال دخانيات اگر به مقداري ...
سوال : افرادي در جايگاه‌هاي سازماني به كار گرفته شده‌اندكه حقوق قانوني جايگاه مورد نظر را نمي‌گيرند و بعضي نيز اين جايگاه‌ها را جابجا كرده درمحلي كه به‌كار گرفته شده‌اند حقوق آن را نمي‌گيرند، بلكه فرد ديگري حقوق جايگان آنان رامي‌گيرد. اين مسأله چه حكمي د...
سوال : در برخي از پادگان‌ها و مراكز نظامي در قبال كار يكسان كه از يك سرباز يا يك كارمند يا يك روزمزد قراردادي گرفته مي‌شود مزدها و مزاياي متعددي پرداخت مي‌گردد؛ با عنوان اينكه نامبرده در فلان قالب، كار مي‌كند يا قرارداد دارد. آيا اين صحيح است يا ملاك، مق...
سوال : براساس مادة 24 آيين‌نامة انضباطي فرماندهان، رؤسا و مديران مسئول نظارت مداوم بر اجراي مقررات در سلسله‌مراتب ردة مربوط هستند. اگر بعضي از فرماندهان، رؤسا و مديران نسبت به اجراي مقررات بي‌تفاوت باشند، چه کسي مسئول است و حکم آن چيست؟ جواب : بي‌تفاو...
سؤال: خريدوفروش و استعمال تنباكو چه حكمي دارد؟ جواب: خريدوفروش و استعمال تنباكو في‌ نفسه اشكال ندارد، ولي اگر آسيب قابل ملاحظه‌اي براي شخص داشته باشد، استعمال و خريدوفروش آن جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ...
سوال : افرادي که در جايگاه بالا مثلا 16 کار مي‌کنند، ولي حقوق جايگاه 14 را مي‌گيرند آيا مي‌توانند بعد از اينکه جايگاه بالا در فيش حقوقي اعمال شد در جايگاه پايين کار کنند؟ جواب : هر فردي در سازمان بايد در جايگاه سازماني مناسب به‌کارگيري شده و مأموريت‌ه...
سوال : بنده مسئوليت نيروي انساني يک ناحيه را بر عهده دارم از وظايف نيروي انساني پيگيري حقوق و مزاياي شغلي کارکنان بر اساس وظيفه و شغل آنهاست. حال با توجه به اينکه در کميسيون نيروي انساني شغل افراد مشخص مي‌شود و سپس مي‌بايست جايگاه آن شغل براي افراد اعمال...
سوال : براساس مادة 24 آيين‌نامة انضباطي فرماندهان، رؤسا و مديران مسئول نظارت مداوم بر اجراي مقررات در سلسله‌مراتب ردة مربوط هستند. اگر بعضي از فرماندهان، رؤسا و مديران نسبت به اجراي مقررات بي‌تفاوت باشند، چه کسي مسئول است و حکم آن چيست؟ جواب : بي‌تفاو...
سوال : گاهي فرماندهان، رؤسا و مديران در سپاه يا ديگر ادارات و نهادهاي دولتي براي تشويق کارکنان يا قدرداني از افراد خارج از سازمان، جوايزي از بيت‌المال به آنان مي‌دهند. حکم شرعي آن چيست؟ جواب : استفاده از بيت‌المال به مواردي اختصاص دارد که در قوانين و ...
سوال : آيا فرماندهان و مديران اجازه به‌کارگيري نيروهاي زير مجموعة خود در جايگاه‌هاي بالاتر از درجه‌شان را دارند؛ در حالي که حقوق و مزاياي آن جايگاه به او داده نشده و فقط انجام کارهاي اداري آن جايگاه مد نظر مي‌باشد؟ جواب : اگر مغايرت قانوني نداشته باشد...
سوال : حکم افرادي که در جابجايي‌ها حقوق رده‌هاي جداشده را نمي‌دهند چيست؟ جواب: چنانچه مطابق مقررات حقوقي به آنها تعلق مي‌گيرد ممانعت از آن جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سؤال: برگزاري همايش‌ها در مناطق خوش آب‌و‌هوا و تفريحي با هزينه‌هاي سنگين و دور از ستادها و نيز جمع‌آوري افراد از سراسر كشور درحالي‌كه به آساني مي‌توان آن را در ستاد يا جاهاي ديگري كه هزينة آن كمتر است و افراد بيشتر درخدمت‌اند؛ چه حكمي دارد؟ جواب: همايش...
سؤال: لطيفه يا جو ک‌ گفتن حکمش چيست؟ جواب: لطيفه‌اي که موجب ارتکاب محرمات شرعي و اخلاقي نباشد و موجب شادي ديگران شود اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه ا...
سوال: با توجه به اينکه نظاميان در زمان صلح به امور اداري و ستادي مي‌پردازند و در محل اداره استراحت کرده و کار هم انجام مي‌شود، حکم حقوق دريافتي چيست؟ جواب: در صورتي که وظيفه قانوني خود را انجام دهند اشکالي ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اس...
سوال : بعضي از فرماندهان و مديران در حالي که طبق مادة 57 آيين‌نامة انضباطي بايد بهترين نمونة انضباط معنوي و ظاهري براي کارکنان باشند و از لحاظ ديانت، تقوا، مهارت، شهامت، بردباري، حسن رفتار و رعايت اخلاق اسلامي الگو باشند، چندان توجهي به اين امور ندارند چ...
سؤال: آيا مبارزة نمايشي با عصا يا چوب در مراسم محلي يا رسمي چه حکمي دارد؟ و اگر به همراه موسيقي باشد چطور؟ و اگر همين مراسم در جمع کوچک خودماني باشد چطور؟ جواب: اگر به‌صورت بازي تفريحي ـ ورزشي باشد و خوف خطر بر انسان در آن نباشد، في‌نفسه اشکال ندارد، ...
سوال : عليرغم ميل باطني در پست مسئوليتي قرار دارم و احساس مي‌كنم ديگران براي تصدي اين پست شايسته‌تر هستند براي خروج از پست موافقت نمي‌كنند آيا تصدي پست با اين شرايط غصب محسوب مي‌شود؟ جواب : اگر تشخيص رده مافوق اين است که شما صلاحيت اين پست را داريد ا...
سوال : با توجه به اينکه کار اينجانب نظارت و بازرسي از رده‌هاي زيرمجموعه بوده و مستلزم حضور هفتگي در شهرستان‌ها و اماکن دور دست مي‌باشد؛ لذا حق و حقوقي را که طبق قانون اداري مي‌بايست به بنده پرداخت کنند پرداخت نمي‌شود، بلکه توسط خودِ گروه نظارتي و بازرسي ...
سؤال: دريافت امكانات فرهنگي از يك ارگان و مصرف آن در ارگان ديگر، با توجه به استفادة آن در كار فرهنگي، چه حكمي دارد؟ جواب: جايز نيست، مگر براساس مقرّرات. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم ...
سؤال: در پادگان‌ها و يگان‌هاي آموزشي و در جهت طرح نمازآموزي مسابقاتي برگزار مي‌شود که برندگان اين مسابقات تشويق مي‌شوند. آيا کسي که نماز را مي‌داند و نمازخوان است در اين مسابقات شرکت کند مي‌تواند جايزه بگيرد؟ جواب: برخلاف مقررات نباشد اشکال ندارد. من...
سوال : بعضي از نيروها در مجموعه سپاه و بسيج در يک سطح؛ هم از لحاظ سنوات و درجه و هم از لحاظ پست مسئوليتي قرار دارند، ولي مبناي پايه حقوقي آنها متفاوت است، اين مسئله چه حكمي دارد؟ جواب: تفاوت پايه حقوقي اگر مبناي قانوني داشته باشد جايز است. ناهماهنگی ح...
سوال : تدبيرهاي فرماندهي براي عزل و نصب‌ها و يا مأموريت‌ها در يگان‌هاي نظامي، گاهي سليقه‌اي است يا مقررات سريع تغيير مي‌كند آيا ذي‌نفعان و متضرران حق پرداخت هزينه جبران و يا دريافت هزينه اضافي دارند؟ جواب: اگر بر اساس ضوابط و مقررات حق يا حقوقي له يا ...
سؤال: آيا بودجة فرهنگي و هزينه‌هاي فرهنگي كه به‌صورت متفاوت در جاهاي گوناگون هزينه مي‌شود، شرعاً اشكال ندارد؟ جواب: اگر برخلاف مقررات باشد، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم ا...
سوال : بعضي از فرماندهان و مديران در سال يک يا چند نوبت سبد کالا شامل: برنج، روغن و قند و شکر و... تهيه نموده، به قيمت يارانه‌اي به‌عنوان هدية فرماندهي به کارکنان مي‌دهند. آيا اين اقدام به لحاظ شرعي جايز است؟ جواب : تصرف در وجوه بيت‌المال تابع مقررات ...
سوال: به‌كارگيري نيروهاي تحت امر در امور غير تخصصي ايشان در راستاي پيشبرد اهداف سازماني چه حكمي دارد؟ جواب: اگر مقررات سازماني چنين اجازه‌اي به فرماندهان و مديران داده باشد در همان حد اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ ...
سوال: اگر صاحبان مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي از پرداخت بعضي از امتيازات مالي و مزاياي كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است، خودداري كنند، تكليف چيست؟ جواب: واجب است كارفرمايان به همه تعهدات مربوط به ح...
سؤال: پيرو اوامر فرماندة معظم كل قوا براي زنده نگه‌داشتن ياد شهدا، پيش‌تر فرماندهان از امكانات موجود و تحت اختيار استفاده مي‌كردند و يادواره‌ها و مراسم شهدا و دفاع مقدس خوب برگزار مي‌شد و كساني كه پي‌گير اين کار بودند، از فرماندهان مراكز كمك مي‌گرفتند، خ...
سؤال: با توجه به اينكه امروزه در جنگ و جهاد در راه خدا به جاي اسب و تير و كمان و شمشير، تفنگ، مسلسل و ديگر ادوات جنگي همچون موتورسيكلت و هواپيما استفاده مي‌شود، آيا مي‌توان تيراندازي با تفنگ و مسلسل و ديگر ادوات جنگي را با رهان [شرط‌بندي] انجام داد؟ جو...
سوال : اگر فردي را در يک پست تخصصي بگمارند که وي تخصص لازم را در آن زمينه نداشته باشد و خود هم تمايلي به احراز آن پست نداشته باشد، ولي مسئول او، اين کار را با اصرار انجام دهد، حقوق دريافتي از ناحيه جايگاه اشغال شده چه حکمي دارد؟ جواب: اگر مسئول در حد ...
سوال : در بعضي از مراكز تعليم و تربيت مشاهده مي‏شود كه مديري كه كارمند يكي از بخشهاي اداري است، با موافقت مسئول اداري مستقيم خود در ساعات رسمي كارش مبادرت به تدريس مي‏كند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مي‏كند، آيا اين كار و گرفتن ...
سوال : در بعضي موارد براي انجام امور خدماتي نياز است كه نيروهاي غير نظامي وارد محيط‌هاي داراي طبقه‌بندي حفاظتي گردند؛ اگر حفاظت ورود ايشان را تاييد نكند، ولي فرماندهي به دليل انجام امور، مجوز ورود بدهد، تكليف چيست؟ جواب : اگر ضوابط و مقررات ورود اين‌گ...
سؤال: ترسيم و نقاشي قصه‏ هاي قرآني به دست کودکان و نوجوانان چه حکمي دارد؟ مثلاً کودکان قصة اصحاب فيل يا شکافته‌شدن دريا براي حضرت موسي (ع) و غيره را رسم کنند؟ ترسيم و نقاشي قصه‏ هاي قرآني به دست کودکان و نوجوانان چه حکمي دارد؟ مثلاً کودکان قصة اصحاب في...
سوال : آيا افرادي كه آموزش سيستم تخصصي ديده‌اند، ولي در سيستم تخصصي كار نمي‌كنند مجاز به گرفتن حق و حقوق تخصصي مي‌باشند درصورتي كه در قسمت اداري مشغول هستند؟ جواب: به کارگيري کارکنان در غير رسته تخصصي جايز نيست، مگر اينکه با تشخيص فرمانده صاحب اختيار ...
سوال : در بعضي جا‌ها در ساعت اداري که پاسدار حقوق مي‌گيرد آيا مي‌تواند همزمان حق‌التدريس دريافت نمايد؟ جواب: ملاك در اين‌گونه امور، قانون و مقررات مربوطه مي‌باشد و بايد طبق آن عمل شود و تخلف از آن و گواهي و گزارش دروغ جايز نيست. منبع : احکـام اداري...
سوال : قرار دادن تسهيلات ازسوي فرماندهان و مسئولان در يك سازمان و يا مجموعه به اختيار و سليقه و تشخيص افراد مسئول چه حكمي دارد؟ به خصوص مراكزي كه اعتبار درآمدي دارند؟ جواب : بايد مطابق ضوابط و مقررات يا اجازه فرماندهي باشدكه اذن قانوني دارد. منبع : ...
سؤال: ورزش آيروبيک که يک نوع ورزش جمعي است در محل کانون بسيج جوانان راه‌اندازي شده است و همزمان با ورزش يک نوع آهنگ خاص که ايجاد نشاط مي‌کند، پخش مي‌شود؛ لطفاً بفرماييد ازنظر شرعي پخش اين آّهنگ چه حکمي دارد؟ جواب: اگر آهنگ مطرب يا لهوي باشد، بايد پرهيز...
سوال: دو نفر با شرايط يکسان هر دو عمومي بوده‌اند يک نفر را آموزش تخصصي داده‌اند. پس از مدتي کوتاه حداقل آن فرد دويست تا سيصدهزار تومان حقوقِ آن از فرد ديگر اضافه مي‌گيرد وآن شخص هم حق اعتراضي ندارد و با توجيهات اينکه شما در اين جايگاه کليدي هستيد باش، خد...
سوال : اگر يك نظامي امور محوله همكارش را در قالب مرخصي انجام دهد و به حساب شخص اول گذاشته شود آيا اين کار درست است يا غلط؟ و حقوق ناشي از آن چه حكمي دارد؟ جواب: تابع قوانين و مقررات سازمان است و در صورت تخلف جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي:...
سؤال: خريد و فروش و نگهداري مجلات لباس‌ هاي زنانه که عکس زنان اجنبي در آن‌ها وجود دارد و براي انتخاب لباس به‌کار مي‏رود، چه حکمي دارد؟ جواب: مجرد وجود عکس‏هاي زنان اجنبي در اين مجلات مانع جواز خريدوفروش و بهره‏برداري از آن‌ها براي انتخاب لباس نيست، م...
سوال : نيروهاي بهداري در رسته بهداشت و درمان تعداد قابل توجهي در بخش‌هاي غير تخصصي مورد استفاده قرار مي‌گيرند با وجود اينكه در معاونت مربوطه به تخصص آنان جهت ارائه خدمات به خانواده‌ها و كاركنان در درمانگاه‌ها مورد نياز است و معمولاً فرماندهان آنان را بدو...
سوال : اينجانب چندين سال است که کارمند دولت هستم، در طول مدّت خدمتم، چندين بار به عللي کار محوّله را صحيح و کامل انجام نداده‌ام ولي پولش را دريافت کرده‌ام لطفاً بفرماييد: 1) آيا بايد براي جبران آن فقط در همان اداره کار کنم يا اين که اگر در يکي از ارگانها...
سوال : آيا کساني كه در سازمان وظيفة خدمات‌رساني دارند و يا فرماندهان، مي توانند ازطريق سازمان و توسط منابع مالي پايوران مجموعه خود شركت تعاوني فروشگاهي تأسيس کنند و بعد خود هيات مديره آن شوند و در ساعت اداري و غير اداري و با تسهيلات و امكانات سازمان و خو...
سؤال: برخي فروشندگان عکس‌هاي مينياتور از زنان و مردان و عکس‌هاي آنان (خصوصاً زنان زيبا با لباس‌هاي محلي به‌صورت محرک يا نيمه عريان) مدعي‌اند فروش و توليد اين عکس‌ها با مجوز وزارت ارشاد است آيا اين مجوز شرعي براي خريدوفروش اين محصولات است. جواب: با فرض ...
سوال : در صورت رضايت يا عدم رضايت كارمندان، كسر حقوق آنان جهت كارهايي مثل: پذيرايي، مهماني و...، از نظر شرعي جايز است؟ جواب: اگر جزو مقررات استخدامي نباشد، بدون موافقت كارمندان جايز نيست و موجب ضمان است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای ...
سؤال: پول براي هزينه‌هاي فرهنگي پرسنل گرفته مي‌شود، ولي فقط براي ساکنان خانه‌هاي سازماني هزينه مي‌شود، تکليف چيست؟ جواب: بودجة فرهنگي بايد مطابق مقررات هزينه شود، تخلف از آن جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ ان...
سؤال: زن و شوهري از نقاشان معروف‌اند و کار آنان ترميم و بازسازي تابلوهاي هنري است، بسياري از آن تابلوها جامعة مسيحي را نشان مي‏دهند و در بعضي شکل صليب و حضرت مريم(س) و حضرت مسيح(ع) وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکت‌ها و برخي افراد از طرف کليساها بعد از آن...
سوال: دربعضي از مواقع فرمانده و مديران در جهت ارج نهادن به پاسداران قديمي و جنگ ديده آنها را در ليست تخصصي به‌کار مي‌برند که هيچ گونه تخصص و مهارتي در اين زمينه ندارند و افراد ماهر و متخصص به بهانه اينکه جديد الورود هستند به‌کارگيري نمي‌شوند، آيا اين کار...
سوال : تکليف کساني که با ارائه مدرک جعلي سعي در اخذ درصد جانبازي دارند که باعث افزايش يک پارامتر در حقوق مي‌شود چيست؟ جواب : در فرض سؤال، جايز نيست و حقوق دريافتي با چنين مدرکي حرام و موجب ضمان است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خ...
سوال : در استفاده از اموال سپاه براي رفاه خانواده پاسداران ، آيا ميان فرماندهان و ساير نيروها فرقي هست؟ مثلاً در مورد استفاده از خانه‌هاي سازماني و موارد مشابه؟ جواب : تابع مقررات سازماني است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خا...
سؤال: عمل خال‌کوبي که نزد برخي مردم متعارف است و با اين روش عکس‌ هايي بر روي بدن خود مي‌کشند، به‌طوري که ثابت باقي مي‌ماند و از ميان نمي‏رود، چه حکمي دارد؟ آيا مانع از صحت‏ وضو يا غسل مي‏شود؟ جواب: خال‌کوبي حرام نيست و اثري که از آن در زير پوست باقي مي...
سوال : آوردن بستگان، نزديكان براي كارهاي اداري روز مزدي، پروژه ها و... در حالي كه علم داريم كه او تخصص آن را ندارد چه حكمي دارد؟ جواب: در فرض سؤال جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه ع...
سوال : فرماندهاني كه بصورت مجردي و در شهرستان در مهمانسرا زندگي مي‌كنند، آيا مجوز استفاده از تلفن مجموعه را براي (يك بار يا دو بار در شبانه‌روز) احوالپرسي خانواده دارند يا خير و آيا هر فرمانده مي‌تواند به نيروهاي تحت امر خويش اين اجازه را بدهد؟ جواب : ...
سؤال: ساختن مجسمه و تنديس‌ هاي شهدا و نصب آن در ميدان‌ها چه حکمي دارد؟ جواب: مانع ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : در پادگان ما جايگاه سازماني به نام يک فرد خورده است، ولي شخص ديگري در آن پست خدمت مي‌کند که درجه کمتري دارد و حقوق جايگاه پايين تر را دريافت مي‌کند حکم شرعي اين حقوق ها چگونه است؟ جواب : به‌کارگيري نيروها در جايگاه‌هاي سازماني و پرداخت حقوق و م...
سؤال: اگر با عنوان فرهنگي کار اشتباهي صورت گيرد و يک فرد به جاي اينکه به راه درست برود به اشتباه بيفتد، حکمش چيست؟ جواب: متصدي کار فرهنگي مسئول و معاقب است؛ اما فرد يا افراد مخاطب نيز به سبب نداشتن جبر، مسئول انتخاب و اثرپذيري خود هستند. منبع: کتاب ...
سوال : بعضي از فرماندهان، رؤسا و مديران به مناسبت‌هاي مختلف به کارمندان تحت امر خود هدايايي مي‌دهند. آيا اين اقدام شرعاً جايز است و آيا دريافت چنين هدايايي جايز است؟ جواب : درصورتي‌که طبق قوانين و مقررات يا احتمال ظنّ غالب، هديه‌دهنده اختيار و صلاحيت ...
سوال : اگر در جايي از مجموعه‌هاي نظامي تغييراتي ايجاد شود مثلاً يک نيرو کم شود بعد از آن فرمانده آن يگان شخص ديگري را جهت آن مسئوليت انتخاب کند، ولي آن شخص عدم توانايي خود را در آن مسئوليت اعلان نمايد و فرمانده به اجبار او را در اين مسئوليت ابقا نمايد کو...
سؤال: گزينشي انتخاب‌كردن افراد برای شرکت در همایش ها چه حكمي دارد؟ اعزام كردن افراد ستادي حتي جزئي‌ترين افراد دركنار ميهمانان چه حكمي دارد؟ جواب: افرادي که حضورشان غيرسازماني و برخلاف مقررات باشد جايز نيست شرکت داده شوند. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هن...
سؤال: ظهور و چاپ عكس‌هاي خانوادگي يا عروسي كه در آن‌ها خانم‌ها با محارم خود و بدون حجاب كامل‌اند توسط عكاسي‌ها چه حكمي دارد؟ جواب: ظاهركردن و چاپ آن نزد عكاسي كه آن‌ها را نمي‌شناسد بدون قصد ريبه و لذت و خوف وقوع در فتنه و فساد اشكال ندارد. منبع: کتا...
سوال: ملاک در قبول مسئوليت فرمان و ابلاغ فرمانده است يا تشخيص خود شخص؟ جواب: ابلاغ و دستور فرمانده چنانچه براساس قانون و مقررات باشد لازم الاتباع است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سؤال: اگر در مراسم سوگواري امام حسين(ع) كه در مکاني خارج از پادگان برگزار مي‌شود از امكانات سپاه و بيت‌المال استفاده شود، اين اقدام ازنظر شرعي چه حکمي دارد؟ جواب: استفاده از بيت‌المال در مراسم لازم است در چارچوب مقررات و با هماهنگي مسئولان ذي‌ربط و صاح...
سؤال: کشيدن کاريکاتور اشخاص در صورتي‌که موجب اذيت و آزار آن‌ها شود، چه حکمي دارد؟ اگر آن افراد راضي به کشيدن کاريکاتور آن‌ها باشند چگونه است؟ جواب: ايذاء و توهين به مؤمن و مسخره‌ کردن وي حرام است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خ...
سوال: اينجانب يك كارمند يا نظامي هستم و بايد 8 ساعت در اداره مشغول كار باشم. به ‌طور قطعي مي‌دانم که يك ساعت کار تخصصي من، جبران هشت ساعت کار اداري را مي‌کند. آيا از نظر شرعي مي‌توانم يك ساعت کار تخصصي را جايگزين هشت ساعت کار اداري نمايم؟ جواب : ملاك د...
سؤال: گاه براي اجراي مراسم عزاداري در پادگان، برادران رسمي و وظيفه وجوهي را براي برنامه‌هاي عزاداري و پذيرايي عزاداران اهدا مي‌كنند. لطفاً بفرماييد در صورت اضافه آمدن اين وجوه، باقيمانده را در چه مصارفي مي‌توانيم خرج کنيم؟ جواب: درصورت دسترسي و امكان ك...
سؤال: ساخت عروسک، مجسمه، نقاشي و ترسيم چهرة موجودات زنده، اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حکمي دارد؟ خريدوفروش و نگه‌داري و ارائة آن‌ها در نمايشگاه چه حکمي دارد؟ جواب: ساخت مجسمه، نقاشي و ترسيم چهرة موجودات، اگرچه صاحب روح باشند، اشکال ندارد. همچنين ...
سؤال: ساختن مجسمة ذي‌ روح و آموزش و نصب آن در ميدان‌ها و مراكز عمومي چه صورت دارد؟ جواب: ساختن مجسمة ذي‌ روح حرام نيست و خريد و فروش و نگه‌داري آن اشكال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگا...
سؤال: خواندن روضه‌هاي دروغ و نامعتبرکه بعضاً سبب تمسخر و هتک مي‌شود چه حکمي دارد؟ جواب: اگر دروغ يا سبب هتک و تمسخر باشد، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علی...
سؤال: براي يک موضوع هنري، آيا مي‌توان براي رساندن پيام، از حيوانات يا انسان نقاشي كرد؟ جواب: في‌نفسه مانع ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : آيا برگزاري مراسم عزاداري مانند زيارت عاشورا و...در ساعت اداري جايز است؟ جواب : اگر برپايي مراسم در برنامه فرهنگي مصوب باشد، جايز است و در غير اين صورت، جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم ...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان اجازه دارند از پول بيت‌المال به فرد يا افرادي غير از سازمان خود هدايايي را پرداخت نمايند؟ توجيه هم اين است که اين کار در راستاي تقويت کار سازماني است. تعريف اين تقويت چيست؟ لطفاً حد آن را مشخص فرماييد. جواب : بذل وبخشش پ...
سوال : ملاک در قبول مسئوليت فرمان و ابلاغ فرمانده است يا تشخيص خود شخص؟ جواب: ابلاغ و دستور فرمانده چنانچه براساس قانون و مقررات باشد لازم الاتباع است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اس...
سؤال: انجام اعمال زير در مراسم عزاداري اهل‌بيت چه حکمي دارد؟ 1. خواندن شعرها وگفتن سخناني که در آن به‌صراحت از اهل‌بيت با عنوان خدا ياد مي‌شود، مانند لااله الا علي؛ 2. براي ابراز محبت به مقام اهل‌بيت صداي حيوان درآوردن؛ 3. در حال سينه‌زدن به هوا پر...
سؤال: كوپلن‌ هايي با عكس‌ هاي زنان سربرهنه و با تصاوير رقاصي دسته‌ جمعي كه به‌وسيلة آقايان و خانم‌ها بافته و از آن‌ها در منازل و مغازه‌ها استفاده مي‌شود، چه حكمي دارد؟ جواب: حكم داير مدار مفسده‌انگيز بودن آن است. منبع:کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر ا...
سوال : اينجانب يك كارمند يا نظامي هستم و بايد 8 ساعت در اداره مشغول كار باشم. به ‌طور قطعي مي‌دانم که يك ساعت کار تخصصي من، جبران هشت ساعت کار اداري را مي‌کند. آيا از نظر شرعي مي‌توانم يك ساعت کار تخصصي را جايگزين هشت ساعت کار اداري نمايم؟ جواب : ملاك...
سوال : در حالي که گزينش و استخدام داراي قانون و مقررات مدون است، آيا فرماندهان و مسئولان مي‌توانند از آن عبور کرده و دستور دهند افراد جديدالورود بدون آموزش مشغول خدمت گردند؟ جواب : تخلّف از قانون و مقررات استخدامي جايز نيست منبع : فقه سازمانی /احکام...
سوال : آيا فرماندهي حق دارد در توديع زيرمجموعه‌هاي خود هدايايي را به آن افراد بدهد؟ اگر جواب مثبت است، حد آن چقدر است؟ جواب : چنانچه ضوابط و مقررات، چنين اختياري را به فرمانده داده است، در حد اختيار قانوني خود اشکال ندارد. منبع : فقه سازمانی /احکام ...
سؤال: اصول لازم‌الرعايه در مصاحبه کدام‌ند؟ جواب: رعايت ضوابط شرعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: در بعضي هيئت‌هاي مذهبي مصيبت‌هايي خوانده مي‌شود كه به مقتل معتبري مستند نيست و از هيچ عالم يا مرجعي نيز شنيده نشده است و هنگامي كه از خوانندۀ مصيبت، منبع آن را جويا مي‌شوند، پاسخ مي‌دهد كه اهل‌بيت اين‌گونه به ما فهمانده‌اند و ما را راهنمايي كرده‌ا...
سؤال: مقصود از موسيقي و غنا چيست؟ جواب: غنا يعني ترجيع صدا به‌نحوي که مناسب مجالس لهو باشد که گناه خواهد بود و بر خواننده و شنونده حرام است. ولي موسيقي، نواختن آلات آن است که اگر به‌نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام ...
سوال : حدود 27 سال سابقه کار دارم، ولي به‌علت مشکلات جسمي و روحي انگيزه انجام خدمت ندارم، درخواست بازنشستگي داده‌ام، ولي موافقت نمي‌کنند، حالا اگر خداي نکرده در اثر کوتاهي و کم کاري که به عمد نمي‌باشد مشکلي پيش بيايد تکليف شرعي چيست؟ جواب : در فرض سؤا...
سؤال: من فروشنده انواع صنايع دستي هستم، تختة شطرنجي را خريد و فروش مي‌کنم که تماماً خاتم کاري شده است و در وحلة اول جنبة تزييني دارد و چنانچه کسي هم بخواهد مي‌تواند به‌راحتي با آن بازي کند، داخل اين شطرنج طوري است که اگر کسي مهره‌ها و يک جفت تاس تهيه کند...
سوال : وضعيت حقوقي که بنده مي‌گيريم چه حکمي دارد؟ جواب : اگر مأموريت و وظايف جايگاه حقوقي‌تان را انجام مي‌دهيد حقوقي که مي‌گيريد اشکال ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام ...
سوال : آيا سازمان حق دارد پول تلفن همراه مسئولان سازمان را بپردازد به بهانة اين که بيشترين هزينة اين تلفن به کارهاي سازماني تعلق دارد؟ جواب : تابع مقررات است و چنانچه کسي مطابق مقررات براي سازمان از تلفن خود استفاده کرده باشد، پرداختن هزينة آن اشکال ن...
سؤال: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداي انسان است يا اينکه شامل صداهاي حاصل از آلات موسيقي نيز مي‏شود؟ جواب: غنا عبارت است از صداي انسان درصورتي‌که با ترجيع و طرب همراه بوده، مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن بدين شکل و گوش‌دادن به آن حرام است. ...
سوال : مسولیت شرعی از کارکنان نيروهاي مسلح هستم و به علت مشکلات شخصي نمي‌توانم امور محوله را به نحو کامل انجام دهم، وظيفه‌ام چيست؟ جواب : بايد به اطلاع مسئول اداره مربوط برسانيد و طبق مقررات عمل کنيد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام...
سوال : آيا مسئولاني كه حضور و غياب خود در محل خدمت را، خود آنان به مقامت بالاتر گزارش مي کنند، مي‌توانند در ساعت كاري و سازماني به امر ارتقاي تحصيلي، تدريس، شركت در جلسات شركت‌هاي اقتصادي و امناي مراكز خيريه و... بپردازند؟ جواب : عمل بر خلاف وظايف قان...
سؤال: گوش‌ دادن و توزيع غنا و موسيقي لهوي که محصول کشورهاي غربي است، چه حکمي دارد؟ جواب: در مجاز نبودن براي گوش‌ دادن به موسيقي لهوي مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، تفاوتي ميان زبان‌ها و کشورهاي محل توليد وجود ندارد. بنابراين، خريدوفروش و گوش‌دادن و ...
سوال : آيا پاسداري كه به لباس مقدس پاسداري اعتقاد ندارد و عنوان نظامي‌گري را براي خودش محدوديت مي‌داند مي‌تواند از حقوق سازمان بهره ببرد؟ جواب : کارمند غیرمتعهد تا زماني که مطابق مقررات به خدمت مشغول است و به وظايف خود عمل مي‌کند استفاده از حقوق اشکال...
سوال : آيا مسئولان مي‌توانند با توجه به روابط شخصي، درجات بعضي را اعطا و در حق ديگران کوتاهي کنند؟ جواب : ارتقاءدرجه در اعطاي درجات روابط شخصي ملاک نيست. آنچه ملاک و معيار است مجموعه صلاحيت ها و توانمندي‌هاي افراد است که براساس ضوابط و مقررات بايد احر...
 سؤال: برخي از جوانان كه تازه به سن بلوغ رسيده‌اند از مراجعي تقليد مي‌كنند كه فتوا به حرمت موسيقي به‌طور مطلق داده‌اند؛ هرچند از راديو و تلويزيون دولت اسلامي پخش شود، حكم اين مسئله چيست؟ اگر ولي‌ فقيه گوش‌دادن به موسيقي حلال را اجازه‌ داده باشد، آيا تجو...
سوال : علاقه داشتن به انجام فعاليتِ بيشتر در محل كار، يا انجام دادن كارهاي مهم، آيا حب رياست و مقام حساب مي‌شود يا نه؟ جواب : صرف علاقه و انگيزه فعاليت مضاعف و روحيه مسئوليت پذيري نه تنها اشکال ندارد، بلکه مطلوب است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر...
سوال : آيا فرماندهان و مسئولان در قبال خانوادة کارکنان وظيفه‌اي دارند؟ حد اين وظيفه چقدر است؟ جواب : تابع مقررات است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: گاهي از راديو و تلويزيون آهنگ‌ هايي پخش مي‌شود كه به نظر من مناسب مجالس‌ لهو و فسق‌اند، آيا بر من واجب است كه از گوش‌ دادن به آن‌ها خودداري کرده، ديگران را نيز از آن منع كنم؟ جواب: اگر آن‌ها را از نوع موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو مي‌داني...
سؤال: آيا زيرابرو برداشتن مرد موجب سلب صلاحيت او در استخدام است؟ جواب: آرايش زنانه براي مرد جايز نيست، اما صرف اين عمل دليل عدم صلاحيت براي استخدام نيست، مگر حاکي از عدم وجود شرايط قانوني استخدام باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه...
سوال : آيا جايز است فرمانده يا مسئول مربوط براساس تشخيص خود در استفاده از تسهيلات رفاهي، بهداشتي و درماني بين کارکنان، خارج از ضوابط استثنا يا تبعيض قائل شود؟ جواب : همة کارکنان محترم در نظام جمهوري اسلامي حق استفاده از تسهيلات ياد شده را در محدودة مق...
سؤال: خواندن به‌صورت غنا به‌ وسيلة هريك از مرد يا زن، چه با نوار كاست باشد يا از راديو و چه همراه موسيقي باشد يا نباشد، چه حكمي دارد؟ جواب: غنا حرام است و خواندن به‌صورت غنا و گوش‌دادن به آن جايز نيست؛ اعم از اينكه به وسيلة مرد باشد يا زن و به‌طور مستق...
سوال : آيا فرمانده حق دارد سلسله‌مراتب نظامي را رعايت نکرده، تشخيص خود را بر تشخيص مقام بالاتر ترجيح داده و به تشخيص خود عمل کند؟ جواب : رعايت نکردن سلسله‌مراتب جايز نيست، اگر مقام بالاتر دستور قانوني بدهد بايد اجرا و از اِعمال نظر شخصي پرهيز شود. م...
سؤال: ملاک تمييز موسيقي حلال از حرام چيست؟ آيا موسيقي کلاسيک حلال است؟ بسيار مناسب است که معيار آن را بيان فرماييد. جواب: هر موسيقي‌اي که به نظر عرف موسيقي لهوي و مطرب باشد که مناسب مجالس عيش‌ ونوش است، موسيقي حرام محسوب مي‏شود و تفاوتي نمي‏کند که موسي...
سؤال: متقاعدکردن فردي که از جهت تحصيل آيندة درخشاني دارد براي عضويت در سپاه يا ديگر نيروهاي مسلح، از نظر شرعي چه حکمي دارد؟ جواب: متقاعد کردن افراد شايسته و داراي صلاحيت براي جذب که هم سازمان به آن‌ها نياز دارد و هم امکان ترقي آن فرد در آنجا فراهم است،...
سوال : ازسوي شركت هاي وابسته به سازمان، پژوهش هايي در امر تحقيق ـ طراحي ـ تنظيم ـ نقشه و...به سازمان واگذار مي‌شود و سازمان از پتانسيل نيروهاي موجود خود در ساعت اداري براي آن استفاده مي‌برد كه درراستاي كار اصلي سازمان نيست و حتي اين امر باعث مي‌شود وظيفه...
سؤال: با توجه به اينكه فرزندان ما هنوز به تكليف نرسيده‌اند و در رفت‌وآمد با اقوامي که نوار غنا گوش مي‌دهند ممكن است به آن نوار علاقه پيدا كنند و باتوجه به اينكه چنانچه آن‌ها را محروم كنيم ممكن است پنهاني آن را گوش دهند، تكليف چيست؟ جواب: گرچه بچة نابا...
سؤال: باتوجه‌به اينکه بدون اجازه و اطلاع داوطلب بايستي ضبط [صداي او] صورت گيرد، آيا استفاده از ابزارهاي الکترونيکي در گزينش مجاز است؟ جواب: در تحقيقات قانوني هرآنچه در چهارچوب مقررات، ضبط و نگهداري آن مجاز باشد استفاده از ابزارهاي مجاز در آن اشکال ندار...
سؤال: تشخيص غنا و موسيقي حلال از حرام براي اين‌ جانب مشكل است، تكليف چيست؟ جواب: تشخيص غنا و موسيقي لهوي حرام، با نظر عرفي شخص مکلف است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق...
سؤال: باتوجه‌به اينکه بدون اجازه و اطلاع داوطلب بايستي ضبط [صداي او] صورت گيرد، آيا استفاده از ابزارهاي الکترونیکی در گزينش مجاز است؟ جواب: در تحقيقات قانوني هرآنچه در چهارچوب مقررات، ضبط و نگهداري آن مجاز باشد استفاده از ابزارهاي مجاز در آن اشکال ندار...
سوال : آيا فرماندهان تا پايين‌ترين سطح بر ما ولايت دارند هرچند فرماندهي دستور خلاف شرع و عرف و عقل صادر نمايد؟ محدوده اين ولايت داشتن فرماندهان تا چه حدي است به طوري که مراجع قضايي اين امر را تمرد و فرد را مورد توبيخ قرار دهند؟ جواب : فرمانده برابر م...
سؤال: افرادي که قبلاً به‌دليل عدم بصيرت يک‌ سري گرايش‌ هاي سياسي به جرياناتي مثل جريان فتنه يا جريان انحراف داشته‌اند، ولي در حال حاضر اصلاح شده‌اند، آيا استخدام اين‌ها جايز است؟ جواب: ملاک جذب احراز صلاحيت واقعي داوطلب برابر با معيار و ضوابط مربوط بر...
سوال : آيا فرماندهان چون ازطرف شما ولايت دارند مي‌توانند هر امري صادر کنند و آيا نيروها بايد هر امري را اطاعت كنند؟ جواب : ولايت اداري به معناي ياد شده معني ندارد، ولي اطاعت از دستورات فرماندهان به‌حسب سلسله‌مراتب لازم و تخلف از آن جايز نيست مگر دستور...
سؤال: گوش‌ دادن به آواز زنان درصورتي كه ازنظر شعر و موسيقي، لهو و لغو نباشد چه حكمي دارد؟ جواب: اگر آواز زنان به‌گونه‌اي باشد كه مهيج شهوت شود و گوش‌دادن به آن موجب ترتب مفاسد باشد جايز نيست گوش كند. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای اما...
سوال : درحالي كه اضافه‌كار و حق مأموريت و ساير مزاياي مأموريت و كاري پرداخت نمي‌شود، آيا مسئولان حق دارند نيرو را به كاري بيشتر از ساعت تعريف شده موظف نمايند؟ جواب : اضافه کاری مسئولان مي‌توانند در صورت لزوم نيرو را موظف به کار بيشتر کنند؛ اما حقوق م...
سوال : اگر دستورفرماندهان، رؤسا و مديران بعضي از شرايط آيين‌نامه انضباطي را نداشته باشد، چه حکمي دارد؟ آيا شرعاً قابل اجراست يا نه؟ جواب : چون الزامات آيين‌نامه انضباطي مطابق با الزامات شرعي است، شرايط ياد شده در آن بايد در صدور دستورات رعايت گردد. چن...
سؤال: اگر در موردي صداي زن مصداق غنا نباشد گوش‌ دادن به آن چه حكمي دارد؟ جواب: شنيدن صداي زن اگر غنا نباشد، حرمت شرعي ندارد، مگر آنکه به قصد ريبه يا موجب ترتب مفسده باشد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدا...
سؤال: پيگيري برخي موضوعات خاص در استخدام داوطلبان ممکن است باعث از هم پاشيدگي خانواده‌ها شود و در صورت عدم پيگيري، ممکن است فرد فاقدِ صلاحيت وارد سپاه شود، در اين خصوص تکليف شرعي چيست؟ جواب: پيگيري اين‌گونه امور جايز نيست و بر فرض عدم پيگيري، صلاحيت فر...
سوال : آيا دستورات خلاف شرع و خلاف فرامين فرماندهي کل قوا قابل اجرا است؟ جواب : اينگونه دستورات، قابل اجرا نيست و دستور دهنده، مسئول است. (1) منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی ام...
سؤال: گوش‌ دادن به صداي زن هنگامي که شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع مي‏خواند، اعم از اينکه شنونده جوان باشد يا نه، مذکر باشد يا مؤنث چه حکمي دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چيست؟ جواب: اگر صداي زن به‌ صورت غنا نباشد و گوش‌دادن به صداي او نيز ب...
سؤال: در فرايند تحقيق، يک منبع آگاه، مورد اعتماد و با صداقت، داوطلب را تأييد مي‌نمايد (خبر واحد) اما ساير منابع براثر عدم آگاهي لازم، مواردي مبني بر عدم صلاحيت فرد را بيان مي‌نمايند، آيا استخدام داوطلب درصورت تعارض ساير منابع با خبر واحد جايز است؟ جواب...
سوال : آيا در زمان جنگ تخلف از دستور فرماندهي که مغاير با شرع مقدس و فرامين مقام معظم رهبري است، جايز است؟ جواب : مطابق قوانين ومقررات اقدام گردد. (1) منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم ...
سوال : آيا نظارت بر کارهاي شخصي فرماندهان و مسئولان تحت امر از قبيل کنترل تلفن، اياب‌وذهاب جايز است؟ جواب : بدون اجازه يا دستور حاکم شرع جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسل...
سوال : آيا مسئولين اجازه دارند نيروهاي تحت امر خود را خارج از وقت اداري ملزم به انجام امور اداري نمايند؟ جواب : الزامات اداری اين امور تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه مي‌باشد و مسئولين بايد مقيد به قوانين و مقررات بوده و بر خلاف آن عمل ننمايند. ...
سوال : فرمانده يا مسئولي بعضي از مقررات و دستورهاي ابلاغي از ردة مافوق را مخالف قانون و در برخي موارد خلاف شرع مي‌داند ولي فرمانده يا مسئول بالاتر بر اجراي آن اصرار مي‌ورزد. لطفاً حکم مسئله را بيان فرماييد. جواب : اول، فرمانده يا مسئول در هر جايگاهي ب...
سؤال: اجراي کنسرت توسط زن براي زنان با علم به اينکه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حکمي دارد؟ جواب: اگر اجراي کنسرت به‌صورت ترجيع مطرب (غنا) نباشد و موسيقي‌ اي نيز که نواخته مي‏شود از نوع لهوي حرام نباشد، اين امر في‏ نفسه اشکال ندارد. منبع: کتاب ا...
سؤال: آيا اصرار گزينشگران بر رعايت صداقت داوطلب در تمام مراحل جذب با توجه به اکراه داوطلبان در بازگويي وقايع ناگوار و گاه اخلاقي و... شرعاً جايز مي‌باشد؟ جواب: وادار نمودن داوطلب به اقرار و اعتراف به‌ويژه در گناهانش جايز نيست. کلي‌گويي داوطلب و عدم بي...
سؤال: گوش‌ دادن به نوارهايي که توسط سازمان تبليغات اسلامي يا مؤسسة اسلامي ديگر مجاز اعلام شده ‏اند، چه حکمي دارد؟ استفاده از مثل کمان، وِيولون و نَي چه حکمي دارد؟ جواب: جواز گوش‌دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مکلف است که اگر تشخيص دهد مشتمل بر غنا ...
سؤال: آيا تجسس در زندگي داوطلبان استخدام جايز است؟ جواب: تجسس در زندگي آنان جايز نيست، مگر در مواردي که مرتبط با جذب افراد و در چهار چوب ضوابط و مقررات مربوط باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علو...
سؤال: بعضي مداحان اشعاري مي‌خوانند؛ مثل «خداي من حسين» و يا «من سگ حسينم» و صداي آن حيوان را در مي‌آوردند، آيا حرکات اين مداحان درست و در شأن مجالس عزاداري است؛ گوش‌دادن به نوار اين مداحان چه حکمي دارد؟ جواب: از اين‌گونه حرکات و ترويج اين افراد و اين‌گ...
سؤال: آيا شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا غرض يا هدف از آن بر حکم موسيقي تأثير دارد؟ جواب: گاهي شخصيت نوازنده يا کلام همراه آهنگ يا مکان و يا ديگر شرايط در اينکه موسيقي تحت عنوان موسيقي مطرب و لهوي حرام يا عنوان حرام ديگر قرار گيرد مؤثر است، مانند اينک...
سوال : اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكاري زيادي داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخش‌هاي ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكاري كارهاي شخصي مربوط به خودش را انجام دهد؟ جواب : اقدام به انجام كارهاي شخصي در اثناي كار در مح...
سوال : اداي تکليف واجب مهم‌تر است يا دستور فرمانده؟ جواب : از آنجا که در جمهوري اسلامي هيچ فرمانده و مديري نمي‌تواند دستوري خلاف احکام شرع مقدس صادر کند، علي‌القاعده بين تکليف شرعي و دستور فرمانده نبايد تعارض وجود داشته باشد و فرماندهان موظفند دستورات...
سؤال: آيا معيار حرمت موسيقي فقط مطرب و لهوي بودن آن است يا اينکه ميزان تحريک و تهييج آن نيز مؤثر است؟ و اگر باعث حزن و گرية شنونده شود، چه حکمي دارد؟ خواندن و شنيدن غزل‌هايي که به‌صورت سه ‌ضرب و همراه با موسيقي خوانده مي‏شوند، چه حکمي دارد؟ جواب: هر مو...
سؤال: آيا تحقيق از اقوام و خويشان درجة دوم داوطلب استخدام و تأثير دادن نتيجة آن در جذب يا عدم جذب او از نظر شرعي جايز است؟ جواب: در حد لزوم و در چهارچوب مقررات مربوط اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدا...
سؤال: منظور از موسيقي مطرب و لهوي چيست؟ و راه تشخيص موسيقي مطرب و لهوي از غير آن چيست؟ جواب: موسيقي مطرب و لهوي آن است که به‌سبب ويژگي‌هايي که دارد انسان را از خداوند متعال و فضايل اخلاقي دور مي‌کند و به سوي بي‏ بند و باري و گناه سوق مي‌دهد و مرجع تشخي...
سوال : ما در يك مؤسسه نظامي كار مي‏كنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضي از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاي شخصي انجام مي‏دهند كه وقت زيادي مي‏گيرد، آيا براي انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟ جواب : اشتغال به انجام ...
سؤال: آيا موسيقي سنّتي که ميراث ملي ايران است، حرام است؟ جواب: چيزي که ازنظر عرف، موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت شمرده شود، به‌ طور مطلق حرام است و در اين مورد تفاوتي ميان موسيقي ايراني و غير ايراني و موسيقي سنتي و غير آن نيست. منبع: کتاب اح...
سوال : اگر زيردستان در انجام دادن وظايف سازماني کوتاهي کنند و تذکر تأثير نگذارد، تا چه حدي مي‌بايست برخورد شود؟ آيا اگر به اخراج منجر شود، مديون خانوادة او نمي‌شويم؟ جواب : با رعايت موازين شرعي و اخلاقي و بدون اِعمال غرض شخصي، برابر آيين‌نامه انضباطي ...
سؤال: آيا تاتوي ابرو، ناخن‌هاي بلند و تزيين‌شده براي خانم‌ها از نظر شرعي مانع استخدام مي‌باشد؟ جواب: تاتوي ابرو و ناخن‌هاي تزيين‌شده چون زينت محسوب مي‌شوند، نبايد در معرض ديد نامحرم قرار گيرند. در جذب اين افراد چنانچه حاکي از عدم صلاحيت اخلاقي وي نباشد...
سوال : اگر فرمانده، رئيس يا مدير، به کارکنان زيردست خود با گفتار يا رفتار خود اهانت کند، حکمش چيست؟ جواب : جايز نيست و بايد رضايت وي را کسب کند. تحقیر و اهانت منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگ...
سؤال: آيا استفاده از چادر‌هاي ملي، عربي، قجري و دانشجويي براي داوطلبان خواهر و خانوادة داوطلبان (خواهر و برادر) از نظر شرعي مانع استخدام مي‌باشد؟ جواب: چادر به‌عنوان حجاب برتر با هر عنواني درصورتي که با استفادة درست از آن حجاب شرعي رعايت شود، اشکالي ند...
سوال : اگر فرمانده دستوري خلاف شرع بدهد وظيفه نيروهاي تحت امر چيست؟ جواب : چنين دستوري قابل اجرا نيست و اطاعت از آن حرام است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السل...
سوال : اگر فرمانده، رئيس يا مدير، به جاي اِعمال تنبيهات انضباطي، که در آيين‌نامه تصريح شده است، به نيروي متخلف، اهانت کند يا تنبيهات خودساخته از قبيل حمل کوله‌پشتي پر از سنگ و شن براي مدتي معين، يا خبردار به مدت چند ساعت و... براي او مقرر کند، حکمش چيست؟...
سؤال: آيا عدم رعايت حدود شرعي در مراجعة اوليه توسط داوطلبان خواهر در موضوع حجاب و برادر با محاسن تيغ‌ زده و پوشش نامناسب، و استفاده از گردنبند طلا موجب منع استخدام آنان مي‌شود؟ جواب: چنانچه آگاهانه حدود شرعي را در آداب ظاهري اسلام رعايت نمي‌نمايند، ...
سوال : در بعضي موارد فرماندهي دستوري مي‌دهد كه خلاف عقل و دستورالعمل سازمان است آيا مي‌توان از آن سرپيچي كرد؟ جواب : عمل به دستور فرماندهي واجب است، مگر اينكه خلاف شرع يا قوانين و مقررات نظام اسلامي باشد. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فت...
سؤال: آيا فقط گوش‌ دادن به موسيقي، حرام است يا اينکه شنيدن آن نيز حرام است؟ جواب: شنيدن غنا يا موسيقي لهوي و طرب‏ آور حکم گوش‌دادن را ندارد مگر در بعضي از موارد که شنيدن ازنظر عرف گوش‌دادن محسوب مي‏شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتا...
سؤال: داوطلب خواهري که قبلاً به‌دليل داشتن نوزاد، درکوهپيمايي، راهپيمايي و... مانتويي بوده، ولي الان چادري است، آيا اين موارد از نظر شرعي منع استخدام محسوب مي‌شود؟ جواب: مفروض سؤال مانع از استخدام نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامن...
سوال : اينجانب فرمانده يكي از پادگان‌ها بودم و از مزاياي شغل آن پادگان كه 150% درصد بود استفاده مي‌كردم. اكنون در قسمت ديگري كه مزاياي آن 90% مي‌باشد، انجام وظيفه مي‌كنم. آيا مي‌توانم مثل گذشته از مزاياي آن پادگان استفاده نمايم؟ در صورت عدم جواز، آنچه در...
سؤال: بعضي از ترانه‏ ها در ظاهر انقلابي‌اند و عرف هم آن‌ها را انقلابي مي‏داند؛ ولي نمي‏دانيم که آيا خواننده، قصد خواندن يک ترانة انقلابي را داشته است يا يک ترانة طرب‏ آور و لهو، با توجه به اينکه خواننده مسلمان نيست، ولي ترانه‏ هاي او ملي و متضمن جملاتي ض...
سوال : دروقت اداري اگر شخص کاري نداشته باشدآيا در مواقع استراحت مي‌تواند به کارهاي شخصي و يا غيره بپردازد؟ جواب : اگر بر خلاف ضوابط و مقررات نباشد يا با اجازه مافوق باشد اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فت...
سوال : فرمانده مي‌تواند فردي را که در شغلي کار مي‌کند مزاياي شغل ديگر را برايش اعمال کند اگر اشکال دارد وظيفه شخص چيست؟ جواب: بستگي به مقررات و ضوابط سازماني دارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سؤال: اجراي کنسرت توسط زن براي زنان با علم به اينکه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حکمي دارد؟ جواب: اگر اجراي کنسرت به‌صورت ترجيع مطرب(غنا) نباشد و موسيقي‌ اي نيز که نواخته مي‏ شود از نوع لهوي حرام نباشد، اين امر في‏ نفسه اشکال ندارد. منبع: کتاب احک...
سؤال: آيا خواهران داوطلبي که از لباس‌هاي تنگ و چسبان با رنگ‌هاي نامناسب و زننده، جوراب نازک و کفش‌هاي جذاب و... استفاده مي‌کنند، صلاحيت جذب را دارند؟ جواب: چنانچه آگاهانه حدود شرعي را در آداب ظاهري اسلام رعايت نمي‌نمايند، تا صلاحيت آن‌ها احراز نشده جذب...
سؤال: آيا مدير مي‌تواند براي جبران ضرر و زيان پيمانکار مبلغ اضافه بر قرارداد پرداخت نمايد؟ جواب: هرگونه پرداخت براساس قوانين بايد صورت پذيرد. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ...
سؤال: آيا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جايز است؟ جواب: غنا صوتي است که با ترجيع و طرب همراه بوده، مناسب با مجالس لهو و گناه است که به‌ طور مطلق حرام است؛ حتي اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثيه و غيره باشد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای...
س 16. دراحكام اداري آيا امكان دارد فرد درساعت اداري به دليل كارشخص به كار شخصي پرداخته و جبران ساعت اداري در خارج ساعت اداري جبران ساعت خدمت نمايد؟ ج. اگر خلاف ضوابط و مقررات سازماني باشد جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خا...
سؤال: درصورت مجبور بودن به خريد نسيه (اعتباري)، آيا شرعاً و قانوناً پرداخت پول اضافه در قالب «عرف بازار» براي اقلام نسيه (اعتباري) بامقادير ثابت و مشخص ماهانه صحيح است؟ جواب: خريدوفروش نسيه به قيمتي بالاتر از قيمت نقدي به مقداري که متعارف است در همان ا...
سوال : اگر فرماندهي دستور شفاهي بدهد و خلاف مقررات باشد و از او بخواهيم كه دستور را كتبي بدهد تا براي ما هم سندي باشد و او اين كار را نكرد تكليف چيست؟ جواب : دستور فرمانده بايد مطابق مقررات و آيين‌نامه انضباطي باشد و چنانچه دستور خلاف شرع يا قوانين نظ...
سؤال: جواني در مقام مربي و داور بين‏ المللي بعضي از ورزش‌ها مشغول کار است. شغل او اقتضا مي‏کند که به بعضي از باشگاه‌ هايي وارد شود که غنا و موسيقي حرام در آن‌ها پخش مي‏شود و با توجه به اينکه اين کار مقداري از هزينه‏ هاي زندگي او را تأمين مي‏کند و فرصت‌ها...
سؤال: آيا داوطلب خواهري که اعتقادي به چادر ندارد، شرعاً مي‌توان مجبور به استفاده از چادرش نمود؟ جواب: اصل حجاب ضروري دين محسوب مي‌گردد و بي‌اعتنايي به اصل حجاب و عدم رعايت آن معصيت و گناه است، اگر داوطلبي هنگام جذب ملتزم به اطاعت از مقررات ديني نظام شد...
سؤال: در صورت فقدان پول نقد براي خريد اقلام، و باتوجه‌ به اينکه خريد نقد ارزان‌تر ازنسیه است، کدام راه توصيه مي‌شود؟ جواب: براساس قانون و با تشخيص مافوق عمل شود. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه عل...
سؤال: آيا نواختن موسيقي همراه قرائت قرآن با غير از آلاتي که استفاده از آن‌ها در مجالس لهو و لعب معمول است، جايز است؟ جواب: تلاوت قرآن کريم با صداي زيبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن کريم اشکال ندارد، بلکه امر راجحي است مشروط بر اينکه به حد غناي حرام نرسد، و...
سؤال: پوشش خانوادة داوطلب استخدام به‌ جز همسرش تا چه حدي بايد شرعاً مورد نظر باشد؟ جواب: در اين مورد ملاک رعايت حداقل حجاب واجب شرعي است. ميزان تأثير اين موضوع در استخدام داوطلب تابع مقررات مربوط است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌...
سوال : فردي در سازمان دو نوع مسئوليت دارد، ولي حجم کار طوري است که خيلي اوقات ديگر نياز نيست بعد از‌ظهر براي آنها وقت بگذارد، آيا اين فرد مي‌تواند براي اينکه دو نوع مسئوليت دارد براي خود اضافه‎کار رد کند؟ جواب: در مفروض سؤال جايز نيست اضافه کار دريافت...
سؤال: استفاده از آلات موسيقي مانند «اُرگ» (از آلات موسيقي شبيه پيانو) در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ جواب: استفاده از آلات موسيقي، مناسب عزاداري سالار شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفي كه از قديم متداول بود برگزار شود، و درصور...
سوال : آيا فرماندهان حق آسيب‌رساني بدني به سربازان را دارند؟ جواب : جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: آيا صرف مخالفت داوطلب مرد نسبت به پوشش نامناسب همسر و خانواده‌اش در استخدام او مؤثر است؟ جواب: صرف مخالفت کفايت نمي‌کند. ميزان تأثير آن در صلاحيت داوطلب با توجه به مقدار سوءِ شهرت حاصله از آن، برابر معيار و ضوابط استخدام داوطلبان مي‌باشد. منبع: ...
سؤال: آيا مهندس ناظر در پروژه‌هاي مسكوني سازماني مي‌تواند حق نظارت و بازديد و سهم ديگر شركت‌ها را وصول نمايد؟ جواب: اگر اقدام او قانوني يا با اجازة قانوني مسئول مافوق باشد اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ...
سؤال: گروه موزيک پادگان هر از چند گاهي به هنگام مراسم، سبک‌هايي اجرا مي‌کند که به نظر مطرب و مناسب مجالس لهو است، تکليف چيست؟ جواب: اگر يقين به مطرب و لهوي بودن باشد جايز نيست، ولي اگر مشکوک است اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فت...
سوال : اگر كسي بدون هماهنگي و گرفتن اجازه، زماني از ساعات اداري را به امور شخصي اختصاص دهد، ولي بعد از وقت اداري يا در روزهاي تعطيل آن را جبران كند چه حكمي دارد؟ جواب: عمل بر خلاف مقررات و ضوابط سازماني جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اس...
سوال : با توجه به اينکه ما نظامي مي‌باشيم و در مواقع بحران مي‌بايست در خط اول باشيم، ولي در زمان صلح در پُستي قرار داريم، گاهي بعد از ساعت اداري در محل‌کار هستيم و اضافه کاري هم مي‌گيريم، حکم شرعي چيست؟ جواب: چنانچه وظايف قانوني خود را انجام دهيد اشک...
سؤال: آيا در ساعات غيراداري شرکت در مراسم مربوط به جشن يا عزاداري همکاران را مي‌توان جزو ساعات اضافه‌کاري به شمار آورد؟ اگر محسوب نشود، وجوه دريافتي که تاکنون به‌عنوان اضافه‌کاری دريافت شده است، چه حکمي دارد؟ جواب: درصورتي‌که شرکت در اين‌گونه مراسم از ...
سوال : آيا فرمانده مي‌تواند براساس سليقه شخصي خود با دو نفر كه بصورت يكسان مرتكب يك تخلف شده‌اند وتقريباً شرايط مساوي دارند برخوردي متفاوت كند؟ جواب : رعايت آيين‌نامة انضباطي لازم است و تخلف از آن جايز نيست . منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براس...
سوال: برخي كاركنان اداره، قبل از اينكه به كار جاري و روزانه بپردازند، به ميزان حداكثر 15 دقيقه وقت اداري را به قرائت قرآن مي‌گذرانند. با توجه به اينكه اين مدت در آغاز روز و جزء وقت اداري محسوب مي‌شود و از طرفي هيچ‌گونه مراجعه‌كننده‌اي نيز از بيرون يا داخ...
سوال : فرماندهي يکي از يگان‌ها، به کارکنان خود وجوهي بابت اضافه‌کاري ساعتي پرداخته است، ولي چون در حقيقت بعد از ظهرها کار اضافي انجام نگرفته يکي از پرسنل مزبور دريافت آن را مشروع ندانسته است. دريافت وجوه مزبور از جهات شرعي چه صورت دارد؟ جواب: اگر در م...
سوال : در شرايطي فرمانده به نيروي زير دست مي‌گويد خودروي بيت‌المال را آتش بزن اينجا تکليف چيست؟ جواب : خسارت زدن به بيت‌المال جايز نيست و چنين دستوري نيز قابل اجرا نيست، مگر در وضعيت اضطراري و استثنايي مثلاً در حال جهاد. منبع : فقه سازمانی /احکام فر...
سؤال: گروه موزيک مستقر در يگان‌ها براي تمرين بيشتر، سبک‌هاي مختلفي از موسيقي را اجرا مي‌کنند. آيا به تأسّي از برخي موسيقي‌ هاي غربي يا طاغوتي و يا ترانه‌ها مي‌توان اين سبک‌ها را اجرا کرد؛ حکمش چيست؟ جواب: اگر از مصاديق موسيقي و غناي لهوي و مطرب با مجال...
سؤال: آيا تحقيق و گفت‌ وشنود دربارة خصوصيات رفتاري شخص داوطلب، غيبت محسوب مي‌گردد؟ جواب: گفت‌وشنود و تحقيق قانوني در چهارچوب مقررات مربوط جزو غيبت ممنوع نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سوال : برخي ادارات، پيش از آغاز ساعت اداري، مجالس دعا برگزار مي‌كنند و براي شركت‌كنندگان اضافه‌كاري در نظر مي‌گيرند. از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ جواب: ميزان، مقرّرات است. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/...
سوال : اگر صلاحيت نداشتن فرمانده يا بعضي از افرادي که در سلسله‌مراتب فرماندهي قرار دارند براي کارکنان تحت امر احراز شود، آيا اطاعت از آن‌ها در حين مأموريت لازم است ؟ جواب : تا زماني که فرمانده در هر رده‌اي توسط ردة مافوق تعويض نشده، اطاعت از دستوراتش ...
سؤال: استفاده از سنتور و ني در ميان سربازان به‌طور تفريحي چه حکمي دارد؟ جواب: استفاده از ابزار مذکور اگر از آلات مشترک باشد و موسيقي مطرب و لهوي نواخته نشود و مخالف با ضوابط و مقررات نيروهاي مسلح نباشد، اشکال ندارد؛ در غير اين صورت جايز نيست. منبع: ک...
سؤال: در صورت وجود مشکلات اخلاقي در اعضاي خانوادة داوطلب، تحقيقات دربارة آن از نظر شرعي تا چه حد جايز است؟ جواب: حکم پاسخ سؤال قبل را دارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه ...
سوال : خيلي از کارکنان بعد از ساعات اداري در محل کار خود کار خاصي ندارند، ليکن چون بيرون از محل کار نير کار خاصي ندارند جهت مداومت کار (اضافه‌کاري) در محل کار حاضر مي‌شوند و بابت آن پول دريافت مي‌کنند تلکيف آنها چيست؟ جواب: اضافه‌کاري بايد طبق ضوابط و...
سؤال: آيا تكثير و توزيع فيلم‌ هايي كه بعضاً حاوي موسيقي مطرب هستند، در سپاه، دانشگاه‌ها و مراكز تابعه جايز است؟ جواب: اگر فيلم‌ها يا نوارها مشتمل بر غنا يا موسيقي مطرب و لهوي باشد، تكثير، توزيع و عرضة آن‌ها و همچنين ديدن و گوش‌دادن به آن‌ها جايز نيست و...
سوال : کار سازماني اين جانب طوري است که گاهي اوقات کاري براي انجام ندارم، آيا مي‌توانم در ساعت اداري کارهاي ديگري مثل خواندن ‌روزنامه يا مطالعة کتاب و... را انجام دهم؟ جواب: اوقات بیکاری در صورتي که به آمادگي کاري لطمه‌اي وارد نشود و با اذن فرمانده ي...
سوال : نيروهاي رسمي كه در ستاد کل نيروهاي مسلح هستند بعضاً از دو محل اضافه‌كاري دريافت مي‌كنند مثلاً سهمي از ستاد كل نيروهاي مسلح و سهمي از سپاه (بدون اينكه كار اضافه‌تري انجام دهند) آيا دريافتي دوم حرام است يا حلال؟ جواب: در فرض سؤال دريافت اضافه‌کا...
سؤال: يکي از افراد نظامي به مناسبت عاشوراي حسيني در منزل شخصي خود مراسم عزاداري تشکيل‌داده، در آن از امکانات دولتي استفاده مي‌کند. لطفاً بفرماييد آيا اين کار وجاهت شرعي دارد؟ جواب: استفاده از امکانات بيت‌المال در مواردي که قانوناً مجاز به استفاده نباشد...
سؤال: شرکت درکلاس‌ هاي ورزشي که درآن‌ ها موسيقي پخش مي‌شود چه حکمي دارد، اگر از هدفن استفاده کنيم به‌نحوي که موسيقي را نشنويم يا به‌طور ضعيف بشنويم چطور؟ جواب: اگر موسيقي مطرب لهوي نباشد، مانعي ندارد و تشخيص آن بر عهده خود مکلف است. منبع: کتاب احکام...
سوال : با توجه به اينکه سرويس اداري و نظامي در بعد از ظهر ساعت پنج عصر بوده و معمولاً بعد از ظهر‌ها جهت انجام کار اضافه‌کاري حضور داريم گاهي اوقات از ده دقيقه الي دو ساعت بدون کار بوده، ولي حضور داريم؛ لذا با توجه به بعد مسافت از اداره تا منزل و هزينه‌ها...
سؤال: در يكي از مراكز بسيج، هيئت عزاداري امام حسين(ع) هنگام اجراي مراسم، عَلَم‌هاي مخصوصي حمل مي‌کند، و به اين كار عقيدة خاصي دارد و در پايان برنامه‌آن علم را به همان مركز منتقل و در آنجا نگه‌داري مي‌كنند. اين اعمال ازنظر شرعي چه حكمي دارد؟ جواب: اين‌گ...
سؤال: در کوهنوردي و اردوهاي ورزشي برخي با ني يا لوله‌ هاي پليکا صداهاي زيبايي در مي‌آوردند، اين صداها چه حکمي دارد؟ آيا آلات موسيقي بر آن صدق مي‌کند؛ براي ديگران شنيدن آن چطور است؟ جواب: اگر مطرب و لهوي نباشد، اشکال ندارد. از آلات مشترک است، و براي ديگ...
سؤال: آيا مفهوم مخالف در جملة شرطيه در مصاحبه و تحقيقات استخدامي حجيت شرعي داشته و قابل استناد مي‌باشد؟ جواب: ملاک در تحقيقات و مصاحبه، حصول اطمينان به يک موضوع و احراز صلاحيت داوطلب براساس مقررات موضوعه مي‌باشد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای...
سؤال: بعضاً مجموعه‌هاي دولتي يا غيردولتي که از سيستم دولتي براي پروژه‌هاي عمراني دلار دريافت مي‌کنند، براي انجام فعاليت‌هاي بيشتر و در راستاي مأموريت و اهداف سازمان و به دستور مافوق، مجبور به اقدام به فروش انواع ارزها به قيمت آزاد مي‌شوند. با توجه به اين...
سؤال: آيا آنچه متداول شده است كه با نام عزاداري براي امام حسين(ع) گوشت بدن را سوراخ كرده و قفل و سنگ كيلو به آن آويزان مي‌كنند، جايز است؟ جواب: اين‌گونه اعمال كه سبب وهن مذهب مي‌شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خام...
سوال : اگر مسئولان يا فرماندهان در برخورد با نيروها عدالت را رعايت نكنند، چه تكليفي بر دوش آنان است؟ جواب : اگر به عمد رعايت نكنند، در حكم ترك واجب است. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/پژوهشگاه علو...
سؤال: حد تشخيص تجسس ممنوع و تجسس و تحقيق مجاز در استخدام داوطلبان چيست؟ جواب: تحقيق قانوني در امور مرتبط با جذب افراد در چهارچوب مقررات، تجسس مجاز است و ورود غيرقانوني به جزئيات پنهانِ زندگي خصوصي افراد داوطلب را تجسس ممنوع مي‌گويند. منبع: کتاب احکام ...
سؤال: آيا مهندس ناظر در پروژه‌هاي مسكوني سازماني مي‌تواند حق نظارت و بازديد و سهم ديگر شركت‌ها را وصول نمايد؟ جواب: اگر اقدام او قانوني يا با اجازة قانوني مسئول مافوق باشد اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ...
سؤال: اگر در پادگان‌هاي آموزشي برنامة عزاداري امام حسين(ع)در ماه محرم به‌گونه‌اي برگزار شود که احياناً موجب قضا شدن نماز صبح گردد، حکم شرعي شرکت در اين مراسم چيست؟ جواب: شركت در عزاداري از مستحبات مؤكد است، ولي اگر سبب قضا شدن نماز كسي شود، فوت نماز به...
سؤال: حكم صداهايي كه از صداوسيما پخش مي‌شود و بعضي از آن‌ها در زمان طاغوت نيز پخش مي‌شد و بعضي ديگر موزيك متن فيلم‌هاي خارجي است و بعضي موسيقي با صداي خوانندگان طاغوت است، موارد مباح و حرام آن‌ها را بيان فرماييد؟ جواب: موسيقي مطرب حرام است و صداهاي ...
سوال : آيا مطالعه در محل كار به عنوان بالا بردن توان علمي يا درسي و ارتقاي تحصيلي مشكل شرعي دارد يا خير؟ جواب: در صورتي که کار موظفي نداشته باشد و به آمادگي کاري هم لطمه‌اي وارد نشود، با اذن فرمانده يا مسئول صاحب اختيار قانوني اشکال ندارد. منبع : ا...
سؤال: درساختمان‌ سازي، نظارت و دقت كافي انجام نمي‌گيرد. پس از تحويل آن‌ها از طرف پيمان‌كاربه سازمان، بعضي از قسمت‌هاي ساختمان معيوب بوده که تعمير و تكميل آن هزينة مضاعفي براي سازمان دارد. در قبال اين هزينه‌هاي مجدد، چه كسي مسئول است؟ جواب: کلية کساني ک...
سؤال: معمولاً هيئت‌هاي رزمندگان در شهرهاي مختلف مراسم عزاداري تشكيل مي‌دهند و دسته‌هاي سينه‌زني راه اندازي مي‌كنند، آيا جايز است عموم بانوان يا خواهران بسيجي نيز با حفظ حجاب و پوشيدن لباس‌هاي خاص كه بدن آنان را بپوشاند در دسته‌هاي سينه‌زني شركت کنند؟ جو...
سؤال: حكم استماع موسيقي‌هاي صدا و سيما يا ادارة ارشاد، ساخت و تعليم و خريدوفروش ابزار آلات موسيقي چيست؟ جواب: هرگونه نوازندگي مطرب لهوي كه متناسب با مجالس عيش‌ونوش باشد حرام است منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ز...
سؤال: افرادي مي‌خواهند در نهادهاي انقلابي داخل شوند، تحقيق‌ کنندگان و نهادها در رابطه با بررسي سوابق افراد فوق‌الذکر با توجه به آية «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ لَا تَجَسَّسُوا» (حجرات: 12) تا چه حد مجاز به بررسي سوابق افراد مي‌باشند؟ جواب: تحقي...
سؤال: در ساخت‌ وساز و بازسازي ساختمان‌ها، برخي مواقع، سهل‌ انگاري‌ هايي صورت مي‌گيرد که نمونه‌هاي آن کم نيست. احکام اين سهل‌انگاري چيست؟ هم فرمانده مي‌داند، هم مسئول مهندسي، هم مسئول بازرسي و هم مسئول مالي که پول مي‌دهد؟ جواب: تمام کساني که با سهل‌انگا...
سوال : آيا اجراي دستور فرماندهي که گاه اخلاق اسلامي را رعايت نمي‌کند، لازم است؟ جواب : شون اخلاقی اگر دستور، شرعي و قانوني باشد اجراي آن واجب است و رعايت نکردن شئون اخلاقي، مجوّزي براي اجرا نکردن دستور نيست؛ البته بايد موضوع اخلاق اسلامي از باب نهي‌ازم...
سؤال: اين‌جانب پاسدار هستم، گاهي در مجالس عروسي‌ با پخش نوارهاي موسيقي مواجه مي‌شوم كه بعضاً از صداوسيما نيز پخش مي‌شود، آيا بايدآن‌ها را از اين عمل بازدارم و نهي‌ازمنكر کنم يا واجب نيست؟ جواب: اگر از نوع موسيقي مطرب و حرام باشد، گوش‌دادن به آن جايز ني...
سؤال: آيا فضاي مجازي مثل «ويچت» و «فيس بوک» حريم شخصي است؟ براي حصول اطمينان از سلامت اخلاقي داوطلب، آيا مجاز به رصد او در چنين فضاي مجازي يا شبکه‌هاي اجتماعي هستيم؟ جواب: جايز نيست، مگر با حکم حاکم شرع. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خام...
سؤال: ساخت‌ وسازهايي که در برخي يگان‌ها، به‌صورت غيراصولي و غيرفني انجام مي‌شود چه حکمي دارد؟ جواب: افراد مسئولي که در انجام وظيفة قانوني خود در طراحي، واگذاري، نظارت و اجرا کوتاهي نمودند بايد خسارت وارده را جبران نمايند. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر...
سوال : اگر کسي به سبب وابستگي به افراد بالا بدون استحقاق واقعي براي فرماندهي بدين جايگاه رسيده، اطاعت از دستور او لازم است؟ جواب : جایگاه بالا اطاعت از دستور فرماندهي كه به وسيله مراجع قانوني تأييد و توسط فرمانده بالاتر منصوب گرديده واجب است، مگر اين ...
سؤال: استفاده از آلات موسيقي و گروه‌هاي هنري و تردستي، ازنظر شرعي چه صورتي دارد؟ جواب: استفاده از آلات موسيقي في‌نفسه براي اجراي سرودهاي انقلابي و برنامه‌هاي ديني و فعاليت‌هاي فرهنگي و تربيتي سودمند، اگر به‌نحو نوازندگي مطرب لهوي نباشد، اشكالي ندارد؛ ي...
سؤال: باتوجه‌به تشكيل تعاوني‌هاي مسكن در سپاه براي ساخت مسكن کارکنان، آيا كم‌كاري و سهل‌انگاري در ساخت اين منازل و معطل کردن کارکنان به مدت 10-11 سال موجب حق‌الناس بر گردن مسئولان مربوطه نمي‌باشد؟ جواب: تأخير در ساخت‌وساز و معطل نمودن غيرقانوني کارکنان...
سؤال: استفاده از اُرگ، ساز، سنتور، دايره (دف) در جشن‌ها و اعياد و در مكان‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح مثل مساجد و حسينيه‌ها و نمازخانه‌ها و ديگر اماكن چه حكمي دارد؟ آيا كف‌زدن براي تشويق افراد ممتاز و نمونه، يا ابراز شادي در جشن‌ها و اعياد و مواليد ائمة اط...
سوال : آيا مسئول مي‌تواند با تنبيه و برخورد تند و حتي ناسزا گفتن سازمان را مديريت كند؟ جواب : ناسزا گفتن و برخورد اهانت‌آميز در اعمال مديريت جايز نيست؛ اما مقام مسئول مي‌تواند اگر تخلفي صورت گرفته است، برابر مقررات تنبيه قانوني اِعمال نمايد. منبع :...
سؤال: آيا در مصاحبه، سؤال از عقايد و مرجع تقليد داوطلب و شرکت در نماز جمعه و جماعت و غيره، شرعاً جايز است؟ جواب: تفحص قانوني براي تعيين صلاحيت در چهارچوب ضوابط اشکال ندارد. ولي جست‌وجو در امور غير مرتبط با جذب جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اسا...
سؤال: رها سازي مصالح و امكانات مازاد در پرژوه‌هاي مهندسي و خدماتي و زيربنايي که مستهلك شدن آن‌ها موجب خسارت به سازمان مي‌شود به‌عهدة كيست؟ جواب: کساني که به دليل کوتاهي ¬درانجام وظيفة قانوني¬درمستهلک شدن آن امکانات نقش داشته¬اند، ضامن و مسئول جبران خسا...
سؤال: از امکانات اهدا‌شده به «هيئت عزاداران بسيجي» مقداري قند، چاي و مانند آن اضافه مانده است، آيا مي‌توان آن‌ها را در پايگاه بسيج مصرف کرد؟ جواب: چنانچه از هداياي کمک به پايگاه بسيج باشد يا صاحب پول اجازة مصرف در مطلق امور خير را داده باشد، اشکال ندار...
سوال : با عنايت به اين‌که به لحاظ قانوني فرماندهان، رؤسا و مديران، مسئول برقراري انضباط در رده‌هاي تحت امر خويش‌اند، اگر در اجراي اين مسئوليت کوتاهي کنند و از اين ناحيه آسيبي به سازمان وارد شود، چه حکمي دارد؟ جواب : در فرض سؤال، چنانچه بر اثر کوتاهي ...
سؤال: خواهري در طول مدت جذب موقت (پيماني)، به جهت برخي مسائل درماني، هم امکان حضور وي در محل کار کم بوده و هم عملکرد بسيار ضعيفي داشته است، آيا در مصاحبه براي روشن‌شدن موضوع، جايز است سؤالاتي در اين خصوص مطرح شود؟ جواب: جست‌ و جو و سؤال در چهارچوب مقر...
سوال : لطفاً نظر خود را در مورد دريافت اضافه‌کار ساعتي که بسياري از کارمندان دولت بدون انجام کار اضافي دريافت مي‌دارند اعلام فرماييد؟ جواب: تابع مقرّرات است و در صورتي که در مقابل کار مي‌دهند بدون انجام کار استحقاق ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظا...
سؤال: با همکاران سپاهي خود هيئتي تشکيل داده‌ايم و تاکنون وسائل فراواني با کمک برادران براي هيئت تهيه کرده‌ايم که وقف نيست. آيا اعضا مي‌توانند لوازم هيئت را به‌عنوان امانت از هيئت خارج نمايند، يا هيئت امنا مي‌توانند وسايل را به افراد هيئت اجاره دهند و هزي...
سوال : اگر فرمانده و مسئولي بر اساس تشخيص خود برنامه‌اي را مصوب و اجرايي کند و در اثناي کار متوجه شود که اين کار درست تصميم‌گيري نشده است، آيا در برابر هزينه‌اي که خرج شده، مسئول است و بايد وجه ضرر زده به بيت‌المال را بپردازد؟ اگر در تصميم اهمال‌کاري شده...
سؤال: آيا مصاحبه‌گر در حين مصاحبه با داوطلب مي‌تواند صداي خود را بالا ببرد؟ جواب: برخورد تند و استفاده از روش‌هاي غيرديني جايز نيست. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام...
سؤال: حكم ساخت‌وساز ساختمان‌هايي كه فني و اصولي ساخته نمي‌شود را بيان كنيد؟ جواب: چنانچه ساخت‌وساز ساختمان‌ها برخلاف اصول فني و مهندسي در حد تضييع بيت‌المال باشد، همة عواملي که به نوعي دخالت داشته¬اند مسئول‌اند و واجب است، برابر قانون و مقررات، خسارت و...
سؤال: آيا مي‌توان از برق شهري براي چراغاني کردن هيئت‌هايي که در ماه محرم برپا مي‌شود استفاده کرد؟ جواب: اگر برخلاف مقررات باشد، اشکال دارد و موجب ضمان است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه عل...
سؤال: آيا جايز است در سالن تربيت‌ بدني سپاه براي نرمش و ورزش‌ هايي چون بدن‌ سازي از موسيقي ملايم استفاده شود؟ جواب: درصورتي‌که موسيقي لهوي و مطرب باشد، جايز نيست و استفاده از موسيقي غيرمطرب نيز در سالن‌هاي يگان‌هاي نيروهاي مسلح، نبايد خلاف ضوابط و ...
سؤال: محدودة سوءِ شهرت يک داوطلبِ استخدام که از نظر شرعي مانع جذب اوست تا چه حد است؟ جواب: سوءِ شهرتي که در جذب، اشتغال و به‌کارگيري آيندة فرد محدويتي ايجاد کند يا موجب هتک حيثيت سازمان يا اختلال در کار گردد، مانع جذب است. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر ...
سؤال: درساختمان‌ سازي، طراحي اوليه مطابق با نياز سازمان نيست و كارايي لازم را براي اموري كه براي آن انجام مي‌شود ندارد و يا مسئولان از آن‌ها براي مواردي كه ساخته شده استفاده نمي‌كنند. در اولين سال استفاده يا قبل از بهره‌برداري، هزينة مضاعف بر سازمان تحمي...
سؤال: گاه در مجالس و جشن‌هاي مذهبي، به‌ويژه ايام ولادت حضرت بقيهْْ الله الاعظم(ع) براي سرور و شادماني همراه خوانندگان از «دف» استفاده مي‌شود، آيا اشکال شرعي دارد؟ جواب: هرنوع خوانندگي و نوازندگي که مطرب، لهوي و متناسب با مجالس عيش‌ونوش و خوشگذراني باشد...
سوال : اگر فرمانده و مسئولي در تخصيص بودجة ساليانه، اولويت کاري را مورد توجه قرار ندهد يا به کيفيت و اثربخشي توجه ننمايد، چه وظيفه‌اي براي جبران دارد؟ جواب : اگر از روي عمد باشد و به سازمان خسارتي وارد شود، نسبت به مبلغ خسارت ضامن است. منبع : فقه سا...
سؤال: باتوجه‌به اينکه وظيفة گزينشگران، جذب نخبگان و استعدادهاي برتر است؛ آيا منصرف نمودن فردِ داراي استعدادِ ادامة تحصيل و درعين‌حال علاقه‌ مند به عضويت در سپاه يا ديگر نيروهاي مسلح اشکال شرعي دارد؟ جواب: منصرف‌نمودن افراد داوطلب داراي صلاحيت که يکي ا...
سوال : در استخدام يكي‌از نهادها هستم. ماهانه حدود شصت تا يكصدوبيست ساعت اضافه‌كاري به صورت تشويقي و البته بدون كاركرد، از طرف مدير كل به كاركنان داده مي‌شود. گرفتن اين وجوه ‌از نظر شرعي چه صورت دارد؟ جواب: بستگي به مقرّرات دارد، چنانچه مطابق مقرّرات ح...
سؤال: در برخي برنامه‌ها و جشن‌ها كه برگزار مي‌شود جوانان به‌ويژه سربازان، دوست دارند كف بزنند (دست‌زدن)، اما فرماندهان ومسئولان اجازة چنين كاري را نمي‌دهند و جلسات، آن شادابي و جاذبة لازم را براي جوانان ندارد، با توجه به رسالتي كه نيروهاي مسلح به دوش دار...
سؤال: در برخي مناطق كشور استفاده از ساز و نقاره به‌عنوان يك رسم ديرينه در ميان مردم رايج است و به‌ طبع تعدادي از كاركنان سپاهي نيز اهل همين مناطق‌اند كه از اين‌گونه ابزار در عروسي‌هاي خود يا فرزندانشان استفاده مي‌کنند؛ از اين رو، ابهامات و سؤالاتي به شرح...
سؤال: موارد ممنوع و مجاز ورود به حريم شخصي داوطلبِ استخدام و خانوادة وي در تحقيق و مصاحبه از نظر شرعي چيست؟ جواب: تحقيق قانوني در امور مرتبط با جذب افراد در چهارچوب مقررات، تجسس مجاز است و ورود غيرقانوني به جزئيات پنهانِ زندگي خصوصي افراد داوطلب را تجسس...
سؤال: استفاده از نوار‌هاي مجاز توسط ادارة ارشاد يا سازمان تبليغات در بلندگو يا تريبون‌ هاي مراکز سپاه چه حکمي دارد؟ جواب: صرف انتساب نوارها به ارشاد يا سازمان تبليغات سبب حليت محتواي آن نيست، بلکه بايد به نظر شخص استفاده‌کننده از مصاديق موسيقي و غناي م...
سؤال: آيا محقق با اجازة قبلي داوطلب استخدامي يا خانواده‌اش، ولي سرزده و بدون هماهنگي، شرعاً مي‌تواند وارد محل سکونت (خانه) وي شود؟ جواب: حکم پاسخ سؤال قبل را دارد. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علو...
سؤال: در ساخت‌وساز‌ها، فرماندهي بدون توجه به مقررات و مطالعات مرتبط و طراحي‌هاي انجام‌گرفته با نظر شخصي خود اقدام مي‌نمايد و سبب ضرر و زيان مي‌شود. حكم چيست؟ جواب: هر کس به دليل عدم توجه به قوانين و مقررات در ساخت‌وساز موجبات خسارت به سازمان را فراهم آ...
سؤال: آيا جايز است در ايام محرم از افراد خير پول نقد و ديگر امکانات براي برگزاري عزاداري در سپاه جمع‌آوري کرد؟ جواب: اگر خلاف مقررات و مغاير با شأن و عزت سپاه نباشد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات ...
سؤال: در زندگي جمعي مثل پادگان‌ ها و خوابگاه‌ ها که نيروها از مراجع مختلفي تقليد مي‌کنند و برخي مراجع بر حرمت مطلق موسيقي فتوا مي‌دهند، آيا مي‌شود متوليان امر موسيقي غيرمطرب پخش کنند، درحالي‌که اين ماية آزار و اذيت اين جمع اندک مي‌شود؟ جواب: بايد به‌نح...
سؤال: آيا محقق و مصاحبه‌ کننده از نظر شرعي حق ورود به جزئيات زندگي داوطلب و خانوادة او را دارد؟ جواب: تحقيق دربارة افراد در چهارچوب مقررات و با رعايت مسائل شرعي، براي مأموران رسمي اشكال ندارد، ولي تجسس در امور غيرمرتبط با جذب با سليقة شخصي براي هيچ فرد...
سؤال: گاهي مواقع ساخت‌ وسازها در سپاه با کمک‌هاي مردمي انجام مي‌شود که در اين خصوص افراد مسئله‌ دار مي‌شوند و بعضاً کمک‌هاي قطعي شايد از رضايت قلبي نباشد ؟ جواب: چنانچه با رضايت ظاهري و از روي اختيار کمک کنند، کفايت مي‌کند. منبع: کتاب احکام سازندگی/ ...
سؤال: با توجه به اينکه در ولادت ائمة اطهار(ع) و ديگر جشن‌ها و مراسم در سپاه، گاهي شرکت‌کنندگان مبادرت به کف‌زدن مي‌کنند، خواهشمند است حدود شرعي آن را به‌خصوص در زماني که خانواده‌ها نيز حضور دارند، بيان فرماييد؟ جواب: بهتر است فضاي مجالس ديني به‌خصوص مر...
سؤال: شنيدن و نواختن موسيقي كه امروز به‌نام سرودهاي انقلابي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شنيده مي‌شود، چه صوررتي دارد و درصورت مجوز شرعي موسيقي يادشده تعليم وتعلم موسيقي و نيز خريدوفروش ابزار وآلات موسيقي چه صورت دارد؟ جواب: موسيقي مطرب حرام و تع...
سؤال: آيا ورود به منزل داوطلبان استخدامي و بررسي کتاب‌ها يا سوابق شخصي ايشان و احياناً يافتن آنتن‌هاي ماهواره‌اي در منزلِ آنان از نظر شرعي جايز است؟ جواب: ورود به منازل داوطلبان جايز نيست، مگر با اذنِ داوطلب يا حکم قاضي شرع، درهرصورت بايد با رعايت ضواب...
سؤال: حکم ساخت‌وساز و بازسازي‌هاي بي‌مورد در بعضي از رده‌ ها كه مورد استفاده سازمان نيست چيست؟ جواب: به‌کارگيري امکانات سازمان در آن مواردي که برخلاف نظر کارشناسي و مقررات و مصلحت سازمان است جايز نيست. منبع: کتاب احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خام...
سوال: سلام لطف کنید طرز برخورد صحیح با همکاران غیرهمجنس را درمحل کار واداره توضیح دهید جواب: باسلام همان گونه كه می‌دانید بهترین كار برای یك زن خانه داری و تربیت فرزند است اگر زنان به كار اصلی خود كه خانه داری و تربیت فرزندان است مشغول شوند جوانان مرد...
سؤال: در حسينيه‌ها و مسجدهاي بيشتر مناطق به‌خصوص روستاها مراسم شبيه‌خواني به اعتبار اينكه از سنت‌هاي کهن است برگزار مي‌شود كه گاه اثر مثبتي بر نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمي دارند؟ جواب: اگر مراسم شبيه‌خواني مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم...
سؤال: آيا آموزش موسيقي جايز است؟ جواب: آموزش موسيقي لهوي متناسب با مجالس عيش‌ ونوش حرام است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سؤال: ورود گزينشگر به بررسي موضوعات اخلاقي داوطلب استخدام تا چه حد جايز است؟ جواب: تحقيق دربارة افراد در چهارچوب مقررات و با رعايت مسائل شرعي، براي مأموران رسمي اشكال ندارد، ولي تجسس در امور غيرمرتبط با جذب با سليقة شخصي براي هيچ فردي حتي مأموران رسمي ...
سؤال: اگر فرمانده يا مسئولي به‌ اشتباه و يا برداشت غلط دستور به ساخت‌وساز بنايي بدهند و بعداً يا همان‌وقت معلوم شود که اشتباه بوده و آن ساختمان را تخريب کنند، خسارت وارده به سازمان به عهدة کيست؟ جواب: اگر ثابت شود که خسارت وارده به سازمان در اثر بي‌توج...
سوال : اگر فرمانده در زمان جنگ يا صلح دستوري دهد كه منجر به خسارت مالي و جاني گردد و بعد بفهمد دستورش اشتباه بوده، وظيفه‌اش چيست؟ جواب : اگر دستور فرمانده مبتني بر ادلة عقلايي و احراز تكليف شرعي و قانوني بوده است، او به وظيفه خود عمل کرده و خود و نيرو...
سؤال: آيا آموختن موسيقي به‌خصوص سنتور جايز است؟ ترغيب و تشويق ديگران به آن چه حکمي دارد؟ جواب: به‌کارگيري آلات موسيقي براي نواختن موسيقي غيرلهوي، اگر براي اجراي سرودهاي انقلابي يا ديني و يا براي اجراي برنامه‏هاي فرهنگي مفيد و برنامه‏هاي ديگر، با غرض عق...
سوال : مطالعه در ساعت اداري و وقت سازماني در جهت كارهاي غير سازماني با تحليل و با نيت و توجيه اينكه فكرم، زبان و قلمم در اختيار جامعه است و ديگران از آن بهره مي‌برند چه حكمي دارد؟ جواب: در فرض سؤال جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فت...
سوال : پرداخت اضافه‌كاري تشويقي از سوي مديران به كاركنان، علاوه بر اضافه‌كاري انجام شده، چه حكمي دارد؟ در ضمن، بعضي مديران اظهار مي‌دارند كاركنان در ازاي اضافه‌كاري دريافتي، مي‌بايست به همان اندازه فعاليت اداري داشته و يا به فكر اداره باشند. از نظر شرعي،...
سوال : بافرض اينكه فرماندهان و مديران نظام جمهوري اسلامي نماينده ولي فقيه هستند، آيا مي‌توانند توقع داشته باشند که ديگران با نظر آنها همسو باشند و در غير اين صورت كاركنان از حدود شرعي خارج شده‌اند؟ جواب : تعبير نماينده ولي فقيه براي فرماندهان و مديران...
سؤال: گاهي از بلندگوي پادگان يا يگان موسيقي‌هايي راديويي پخش مي‌شود به‌خصوص در روزهاي جمعه برنامة طنز صبح جمعه با شما که در آن استهزاي قومي و موسيقي مطرب وجود دارد تکليف براي من شنونده چيست؟ جواب: اگر يقين به مطرب بودن موسيقي و استهزاي قومي داريد، استم...
سوال : در وقت اداري زماني که کاري نداريم و بيکار هستيم آيا مي‌شود مشغول کار شخصي بشويم مثلاً حساب وکتاب منزل يا مغازه را انجام دهيم؟ جواب: پرداختن به انجام کارهاي شخصي در وقت اداري جايز نيست، مگر آنکه مزاحمتي با انجام وظايف اداري نداشته باشد که در اين...
سؤال: نظر شما دربارة برگزاري مراسمي به نام عيدالزهراء(ع) چيست؟ جواب: هر عملي که وسيلة سوء استفادة دشمنان اسلام «يا تفرقة ميان مسلمانان شود، حرام و ممنوع است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه...
سؤال: آموزش گروه موزيک به سبک‌هاي مختلف که خود شيوه استفاده از آلات موسيقي و سبک‌ ها را آموزش مي‌دهد چه حکمي دارد؟ جواب: چنانچه براي اجراي سرودهاي انقلابي يا ديني و مذهبي و اجراي برنامه‌هاي مفيد فرهنگي و ديگر برنامه‌ها، با غرض عقلايي باشد، اشکال ندارد؛...
سوال : در وقت اداري معمولاً بعضي وقت‌ها يک وقت بيکاري پيش مي‌آيد آيا مي‌توان در اين زمان کار شخصي خود را انجام داد؟ جواب : تابع ضوابط و مقررات سازماني مي‌باشد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه...
سؤال: ملاك جشن و شادي در اسلام و سازمان چيست؟ جواب: آميخته‌ بودن مجالس جشن به نشاط و شادابي با حفظ ارزش‌هاي اسلامي و پرهيز از موسيقي مطرب، غنا، رقص و هرگونه رفتار خلاف شرع باشد، مي‌تواند ملاک جشن و شادي اسلامي باشد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر...
سوال : گاه فرماندهي بر اثر نداشتن تجربه كاري دستوري مي‌دهد كه باعث زيان وضرر مالي مي‌شود. حكم آن چيست؟ جواب : در فرض مسئله، فرمانده نسبت به ضرر و زيان ضامن است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهش...
سوال : در يك مؤسسه نظامي كار مي‌كنيم. محل زندگي و كارمان، دو مكان جداگانه است. برخي کارکنان، در مسير تردد، كارهاي شخصي را انجام مي‌دهند كه وقت زيادي مي‌گيرد. براي انجام اين كارها، آيا بايد اجازه گرفت؟ جواب : اشتغال به انجام كارهاي شخصي در ساعات مقرر ب...
سؤال: استفاده از گروه‌هاي تئاتر و سرود در مراسم جشن ائمه(ع) درحسينيه‌هاي يگان‌ها چه صورتي دارد؟ جواب: اگر متناسب با فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي باشد، اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه...
سؤال: آيا تفاوتي ميان نوجوانان، جوانان و بزرگ‌ سالان در آموزش موسيقي وجود دارد؟ جواب: فرقي ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
سوال : بعضي از كاركنان، امور اداري را در ساعات كاري انجام نداده و به كار‌هاي شخصي خود مي‌پردازند و بعد از ساعات اداري به عنوان اضافه كار، امور محوله را انجام مي‌دهند آيا مبلغ اضافه كاري كه دريافت مي‌كند حلال است يا خير؟ جواب : كاركنان سازمان در ساعات ...
سؤال: دربارة برگزاري جشنواره‌ها و مراسم جشن ويژة اعياد مذهبي و ملي هميشه ميان مداحان محترم و جمع ديگري از دينداران و عالمان بحث بر سر كف‌زدن مطرح بوده است، عزيزان مداح به استناد حديث «يفرحون لفرحنا» و نيز ضرورت جذب نسل جوان و حكم ثانوي بودن موضوع، كف زدن...
سؤال: فرزندان بسيجي حضرت‎ عالي در سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان در سطح مراكز فرهنگي، فرهنگ‌ سراها و ديگر مراكز وابسته به اين سازمان، اقدام به اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي، متناسب با ذائقة نسل جوان و برخوردار از پيام‎هاي ديني مي‌نمايند. با توجه ...
سؤال: آيا عدم استفادة همسر، خواهر و مادر داوطلب از پوشش چادر در کردستان که نود درصد بانوان مانتويي و با لباس محلي هستند، شرعاً موجب عدم صلاحيت داوطلب استخدام مي‌شود؟ جواب: دراين‌مورد مقررات مربوط سازمان بايد رعايت شود. منبع: کتاب احکام گزینش/ بر اساس...
سؤال: نواختن موسيقي براي اهداف و اغراض عقلايي و حلال در مکان مقدسي مانند مسجد چه حکمي دارد؟ جواب: نواختن موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه به‌طور مطلق جايز نيست؛ حتي اگر در غيرمسجد و براي غرض عقلايي حلالي باشد، ولي اجراي سرودهاي انقلابي و ما...
سؤال: آيا تراشيدن ريش با تيغ يا چيزي مثل تيغ و باقي‌گذاشتن مقداري از موي چانه، از نظر شرعي در عدم صلاحيت استخدامي شخص تا چه‌اندازه مؤثر مي‌باشد؟ جواب: باقي‌گذاشتن مقداري از موي چانه و تراشيدن بقية ريش، مصداق ريش تراشي بوده، بنا بر احتياط حرام است. منب...
سوال : آيا اطاعت از دستور نماينده ولي فقيه در مواردي که در قلمرو نمايندگي است، شرعاً واجب است؟ جواب : نماینده ولی فقیه اگر دستورات بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي که از طرف ولي فقيه به ايشان تفويض گرديده صادر شده باشد، مخالفت با آن جايز نيست. منبع ...
سوال : گاه فرمانده يا مدير دستوري مي‌دهد كه موجب خسارت يا صدمه بر نيروها مي‌شود و سپس فرمانده متوجه اشتباه دستور مي‌شود. آيا فرمانده مسئول است؟ جواب : ضرر و زیان اگر صدور دستور با رعايت ضوابط و مقررات و بررسي و دقت لازم در همة ابعاد مأموريت باشد، فرم...
سؤال: آيا اصلاح صورت با تيغ که در عرفِ برخي مناطق عملي معمولي و بدون قبح است، شرعاً مانع استخدام داوطلب مي‌باشد؟ جواب: چنانچه حاکي از عدم صلاحيت اخلاقي فرد براي استخدام باشد، مانع است؛ وگرنه صرف يک گناه دليل ردّ داوطلب نخواهد بود، مگر آنکه منع قانوني ...
سؤال: آيا حضور در مجالس و محافلي که در آن‌ها به نوارهاي مبتذل غنا گوش‌داده مي‏شود جايز است؟ درصورتي‌که در غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به اينکه نمي‏تواند از پخش نوار جلوگيري کند، حکم چيست؟ جواب: حضور در مجلس غنا و موسيقي مطرب و لهوي درصورتي‌که من...
سؤال: معمولاً مرسوم است كه در جشنواره‌هاي هنري كشوري و منطقه‌اي و... از گروه‌هاي سرود با آلات و ابزاري مانند دوتار، شش‌تار، پيانو، تمبك، دايره و رقص دسته‌جمعي و چوب‌بازي استفاده مي‌شود؛ در اين باره حكم الله را بيان فرماييد. چنانچه اشكال شرعي دارد، مشاهده...
سؤال: اگر ظواهر و پوشش فرد قبلاً غيرشرعي و تظاهر به فسق بوده، اما مدتي است رعايت مي‌کند، آيا اين امر شرعاً موجب عدم استخدام ايشان مي‌شود؟ جواب: بايد در عمل احراز شود که واقعاً توبه کرده و برگشته است که دراين‌صورت جذب او اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام گ...
سؤال: استفاده از موسيقي‌اي که در مراسم مرسوم شده است، آيا از نظر شرعي اشکال ندارد؟ جواب: اگر موسيقي مطرب يا به‌نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد؛ حرام است، لکن اگر به آن نحو نباشد في‌نفسه جايز است و اشکال ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اس...
سوال : مديران، مسئولان و فرماندهاني که به سبب ناشايستگي حرفه‌اي و مثلاً کوتاهي در آموختن روش‌ها و الزامات شغلي، موجب خسارت جاني و مالي به افراد و بيت‌المال مي‌گردند در قبال آن ضامن هستند؟ جواب : در فرض سؤال، ضامن هستند و بايد مطابق مقررات پاسخ‌گو باشن...
سوال : اينجانب به عنوان كارمند دولت و كارشناس امور حقوقي، در ساعات اداري همكاران و ساير افراد، جهت حل مشكلات شخصي‌شان، از اينجانب درخواست مشاوره حقوقي مي‌نمايند. از آنجا كه ساعات اداري متعلق به بيت‌المال و عموم مردم است چه حکمي دارد؟ جواب : اشتغال به ...
سؤال: آيا مداحي براي بانوان جايز است؟ جواب: مداحي زن در جايي که مي‌داند نامحرم صداي او را مي‌شنود، اگر موجب جلب توجه و تهييج نامحرم يا مفسده ديگري شود، جايز نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوه...
سوال : اگر فرمانده تمام توان و تدبير خود را با جدّ و جهد براي انجام مأموريت و مسئوليت محوله به کار گيرد؛ امّا به عللي نتواند تمام مأموريت را انجام دهد، چه حکمي دارد؟ جواب : چنين فرماندهي عندالله مأجور و شايستة تحسين است. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هن...
سؤال: تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش‌ تراشي براي هنرمندي كه كارش آن را اقتضا مي‌كند، چه حكمي دارد؟ جواب: اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق كند، بنا بر احتياط حرام است؛ ولي اگر كار هنري او نياز ضروري جامعة اسلامي محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدا...
سوال : اختيارات فرمانده و مسئول در استفاده از امکانات دولتي تا چه حد است؟ آيا مي‌تواند از اختيارات خود استفاده کرده و بالاتر از قانون، وسيلة نقليه‌اي را در اختيار فردي قرار دهد؟ جواب : اختيارات فرماندهان و مسئولان در حدي است که قانون معين کرده و فراتر...
سوال : فرماندهاني كه در عمليات بي‌تدبيري مي‌كنند و از مشورت و عقل جمعي خبرگان استفاده نمي‌كنند و باعث شهادت كاركنان مي‌شوند چه حکمي دارند؟ جواب : فرماندهاني که براساس معيارها منصوب مي‌گردند، نبايد به سادگي متهم به بي‌تدبيري شوند، لکن اگر موردي پيش آيد...
سؤال: در منزل داوطلبان استخدام، گيرندة ماهواره است که اعضاي خانواده آن‌ها از برنامه‌هاي حرام آن استفاده مي‌نمايند؛ آيا شرعاً مي‌توان اين امر را مانع استخدام داوطلب دانست يا مي‌توان او را از استفاده از آن تبرئه کرد؟ جواب: چون استفاده از آنتن‌هاي ماهوار...
سؤال: استفاده از موسيقي در يادواره‌هاي شهدا که بيشتر در مساجد برگزار مي‌شود، چه حکمي دارد؟ آيا استفاده از آن در محيط‌هاي بسيج و سپاه کار مطلوبي است؟ جواب: اگر موسيقي مطرب و متناسب با مجالس لهوي نباشد اشکال ندارد؛ اما در مساجد از نواختن موسيقي پرهيز شود...
سوال : گاه فرمانده يا مسئول جديد معرفي مي‌شود و او عكس مسير مسئول قبلي حركت يا برنامه‌هاي جديدي اجرا مي‌كند و همه هزينه‌ها و وقت نيروها تلف مي‌شود. آيا شرعاً اين‌گونه اقدامات جايز است؟ جواب : جایگزینی مدیریت چنانچه فرماندهان و مسئولان برخلاف مقررات و ...
سؤال: آيا نگهداري و استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي براي داوطلب کردستاني و خانوادة وي [به اين دليل] که شبکه‌هاي داخلي جواب‌گو [ي نياز آن‌ها] نيست، شرعاً مجاز است؟ جواب: بايد طبق مقررات و ضوابط مربوط عمل شود. هرچند مفروض سؤال مجوز استفادة غيرقانوني از...
سوال : برخي از فرماندهان و مسئولان طبق قانون از ماشين دولتي و رانندة پايور استفاده مي‌کنند.گاه بعضاً راننده کارهاي شخصي فرمانده را انجام مي‌دهد و علّت را هم مباحث حفاظتي مطرح مي‌نمايند. گاه فرمانده هنگام انجام دادن امور شخصي خود، راننده را همراه مي برد ب...
سؤال: اخيراً در ميلاد ائمة معصوم(ع)به عنوان جشن ائمه يا مناسبت‌هاي ديگر با عنوان اجراي موسيقي سنتي، کنسرت‌هاي موسيقي را برپا مي‌کنند، يا سرودهايي همراه با آهنگ به‌صورت طرب‌آور با خوانندگي‌هاي سبک اجرا مي‌کنند، رواج اين حرکت‌ها از سوي هرگروه و نهاد در فره...
سؤال: آيا استفاده و نگهداري گيرندة ماهواره توسط خانوادة داوطلب که خودش مخالف نظريات آنان مي‌باشد، ولي چاره‌اي جز زندگي در آنجا ندارد، شرعاً مانع استخدام وي مي‌شود؟ جواب: هرچند فردي مخالف استفاده از آن باشد و از برنامه‌هاي فاسد آن استفاده نکند، باتوجه ب...
سؤال: نظرجناب‌عالي دربارة چهارشنبه‌سوري چيست؟ جواب: هيچ مبناي شرعي ندارد، مستلزم ضرر و فساد فراواني است که مناسب است از آن‌ها اجتناب شود. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صا...
سوال : اگر حفاظت به فرماندهي ابلاغ کند که از لحاظ حفاظتي نبايد بدون راننده يا محافظ به جايي برود و فرمانده توجه نکند، چه حکمي دارد؟ در سفرهاي خانوادگي و شخصي چه وظيفه‌اي دارد؟ جواب :مسائل حفاظتی جايز نيست و اگر بدون دستور و صِرف توصيه باشد، مراعات آن ...
سؤال: آيا استفادة پاسداران پيماني و غيرقطعي و بسيجيان عادي و فعال از ماهواره موجب عدم صلاحيت آنان در گزينش مي‌گردد؟ جواب: چون استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي زمينة دريافت برنامه‌هاي حرام را كاملاً فراهم مي‌كند و منع قانوني دارد و نيز موجب سوءِ شهرت دارن...
سؤال: خريدوفروش ترقه و انجام چهارشنبه‌ سوري و سيزده‌بدر به اعتماد نحسي عدد سيزده و احياي مظاهر ملي‌گرايي مانند تخت جمشيد چگونه است؟ جواب: چهارشنبه‌سوري و سيزده‌بدر مبناي عقلايي ندارد. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتش...
سؤال: دعوت از گروه‌هاي مطرب و ارکستر دربرخي مجالس، که بيشتر اين مکان‌ها را به مجالس لهو و لعب تبديل مي‌کنند نيز شرکت در اين گونه محافل چه صورت دارد؟ کسب افراد از اين راه آيا حلال است يا حرام؟ گفتني است برخي اين گروه‌ها با مجوز وزارت ارشاد فعاليت مي‌کنند....
سؤال: اگر داوطلب در سال‌هايي از جواني‌ اش در مجالس رقص و پاي‌کوبي عروسي شرکت نموده يا از موسيقي‌ هاي غيرمجاز استفاده کرده باشد، اما مدتي است که رعايت مي‌نمايد، آيا شرعاً استخدام او جايز است؟ جواب: با احراز توبه و برگشت واقعي او به‌گونه‌اي که سوءِ شهرتي...
سوال : بنده مسئول امور مالي يكي از قسمت‌هاي سازمان هستم. مسئول من بعضي از بودجه‌ها را مستقيم از رده مافوق دريافت مي‌كند و بدون اينكه من متوجه شوم در امور شخصي خود هزينه مي‌كند. وظيفه من بعد از متوجه شدن اين موضوع چيست؟ گاهي نيز كه به ايشان موضوع را مي‌گو...
سوال : درصورتي‌كه انسان احساس كند يك مدير در مسئوليت خود به گونه‌اي عمل مي‌كند كه فرماندهي از آن راضي است، ولي بيشتر نيروها ناراضي‌اند، آيا مي‌تواند اتهامات ديگران درباره وي و احتمال آسيبي را كه در آينده(از عملكرد ايشان) به سپاه وارد مي‌شود، به فرمانده گ...
سوال : اگر تمام اموري که دراداره به من واگذار شده، انجام داده و تحويل دهم آيا مي‌توانم باقي مانده از وقت را به امور شخصي بپردازم؟ جواب : ملاک در اين گونه امور قانون و مقررات مي‌باشد، بايد طبق آن عمل شود و تخلف از آن جايز نيست؛ البته در صورت حضور در مح...
سوال : اگر فرماندهي هر روز مسيري طولاني را از محل سكونت تا محل كاربا خودرو بيت‌المال طي ‌كند و يك سرباز نيز در اختيارش باشد شرعاً چنين استفاده‌هايي از بيت‌المال براي فرماندهان مجاز است؟ جواب : مدیران متخلف استفاده از بيت‌المال بايد مطابق قانون و مقررا...
سؤال: متأسفانه، گروه‌هاي سرود متشكل از پسران و دختران به‌شكل نامناسب در محافل، به اجراي برنامه مي‌پردازند. تشكيل چنين گروه‌ها و شركت در محافلي كه آن‌ها اجراي برنامه مي‌كنند، چاپ عكس و ترويج آن توسط برخي مطبوعات يا پخش آن از تلويزيون چه صورت دارد؟ جواب: ...
سؤال: آيا استخدام داوطلبي که در مراسم پاي‌ کوبي محلي و سنتي که مخصوص اقوام است، شرکت مي‌کند جايز است؟ جواب: اگر اصل مراسم مذکور همراه با ارتکاب فعل حرام باشد و شركت در چنين مجالسي به‌ عنوان تأييد كار حرام ديگران محسوب شود يا مستلزم كار حرامي باشد، جايز...
سوال : آيا فرماندهان هر رده مي‌توانند از خودروهاي نظامي براي سفرهاي شخصي استفاده كنند؟ جواب : در حدي که ضوابط و مقررات اجازه داده، اشکال ندارد، بيش از آن جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشارات زمزم هدایت/...
سؤال: با توجه به اينکه فرد عضويابي شده است و هنوز هيچ‌گونه درخواست عضويت در نيروهاي مسلح ندارد، آيا از نظر شرعي جايز است رابط يا عضوياب، فرد را زير نظر بگيرد و دربارة او تحقيق کند؟ جواب: رابط فقط مي‌تواند به جمع‌آوري اطلاعات آشکار فرد مورد نظر اقدام ن...
سوال : اگر فرماندهي هر روز مسيري طولاني را از محل سكونت تا محل كاربا خودرو بيت‌المال طي ‌كند و يك سرباز نيز در اختيارش باشد شرعاً چنين استفاده‌هايي از بيت‌المال براي فرماندهان مجاز است؟ جواب : افراط وتفریط استفاده از بيت‌المال بايد مطابق قانون و مقررا...
سؤال: آيا رابطين شبکة عضويابي از نظر شرعي مجاز به انجام تحقيق و بررسي دربارة خانوادة فرد عضويابي شده هستند؟ جواب: ج: رابط فقط مي‌تواند به جمع‌آوري اطلاعات آشکار فرد مورد نظر اقدام نمايد. تحقيق و جست‌وجو در امور پنهان مربوط به فرد مورد نظر و خانواده‌اش ...
سوال : آيا مي‌توان در ساعات اداري به تحصيل پرداخت و به جاي آن در ساعات غير اداري به امور پرداخت بدون هيچ‌گونه دريافت هزينة اضافه کار؟ جواب: چنانچه برخلاف ضوابط و مقررات سازماني باشد جايز نيست. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌...
سوال : آيا فرماندهان هر رده مي‌توانند از خودروهاي نظامي براي سفرهاي شخصي استفاده كنند؟ جواب : فرماندهان نظامی در حدي که ضوابط و مقررات اجازه داده، اشکال ندارد، بيش از آن جايز نيست. منبع : فقه سازمانی /احکام فرماندهی براساس فتاواي امام خامنه‌اي /انتشا...
سوال : من هرچند مي‌دانم چشم بستن بر حقايق حرام است و بايد حق را بگويم، ولي گاه به ناچار و بنا به مصلحت‌هايي با اينكه مي‌دانم فرماندهي مشكل دارد نمي‌توانم مشكلات ايشان را در گزارش‌ها بياورم. در چنين مواردي تکليف چيست؟ جواب : بايد با رعايت جايگاه فرماند...
سوال : آيا زمان‌هاي صرف چاي، غذا، تلفن شخصي، مطالعه شخصي، گفتمان شخصي و هر فعاليت ديگري كه در زمان مداومت كاري براي انسان پيش مي‌آيد مجاز است آن را جزو ساعات مداومت كاري و اضافه كاري قرار دهد؟ رساندن فرزند به مدرسه در زمان صبح در هنگام عزيمت به محل كار ت...
سؤال: پادگان محل خدمت ما در منطقة مسكوني قرار دارد و صداي اذان صبح سبب بيدارشدن اهالي محل مي‌شود،آيا پخش اذان با بلندگو جايز است؟ جواب: پخش اذان به‌نحو متعارف، براي اعلام داخل شدن وقت نماز به‌وسيله بلندگو اشكال ندارد، ولي پخش آيات قرآن و دعا و غير آن ا...
سؤال: اگر مردي صداي خود را به‌گونه‌اي شبيه به زن کند، به‌طوري که کاملاً شبيه صداي زن شود، چه حکمي دارد؟ جواب: اين‌گونه رفتارها خالي از اشکال نيست. منبع: کتاب احکام فرهنگی - هنری/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی ...
سوال : مدت زماني که سازمان براي نماز و ناهار نيروها در نظر گرفته است بعلت اينکه بعضي مواقع با ساعت اداري کاري تداخل پيدا مي‌کند در هر دو صورت تکليف چيست؟ بايد مرخصي ساعتي (براي ساعت اداري) و يا کسر وقت کاري در ساعت اضافه‌کاري در نظر گرفت؟ جواب: بستگي ...
سؤال: آيا پخش موسيقي شاد از مسجد به‌ مناسبت جشن ميلاد ائمة معصوم(ع)شرعاً اشكال دارد؟ جواب: واضح است كه مسجد جايگاه شرعي ويژه‌اي دارد؛ بنابراين، اگر پخش موسيقي در آن منافي با حرمت مسجد باشد، حرام است؛ حتي اگر موسيقي غيرمطرب باشد و حكم موسيقي مطرب در مسج...
سوال : با توجه به وظايف سازماني آيا در ساعات معمولي اداري مي‌توان براي عبادت وقت گذاشت؟ در اين صورت حد مجاز چگونه تعيين مي‌شود؟ جواب: تابع ضوابط و مقررات سازماني باشد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ ...
سوال : چه مقدار از وقت اداري را مي‌توان براي نماز جماعت، دعا، زيارت عاشورا و... اختصاص داد؟ جواب: به مقداري که در (سين) برنامه تعريف شده باشد مانعي ندارد. منبع : احکـام اداري‌ـ نظامي: بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم...
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام